Kategoriserte innlegg: Prosjekt

Historiske gravearbeider i Oslo

Nok en gang er arkeologene ved Norsk Maritimt Museum i fyr og flamme i forbindelse med anleggsarbeid i Bjørvika.

Bygger Norges største containerhavn

På travle Sjursøya i Oslo utvides kaiområdet ytterligere for å kunne håndtere fremtidens godstrafikk.

Campus Ås i støpeskjeen

I Ås kommune tre mil syd for Oslo, er norgeshistoriens største utbyggingsprosjekt i universitets- og høyskolesektoren godt i gang.

Sommerarbeid om vinteren

Man venter vel til våren med å legge belegningsstein? Feil! På Sjursøya legges det stein vinteren gjennom.