Kategoriserte innlegg: Nyheter

Ikke for pyser

Den unge, ambisiøse bedriften Stetind Entreprenør, med hovedkontor i Brønnøysund, vokser raskt. Men fjellsikring er ikke en jobb for alle.

Spleiselag ga maskin til Kalnes vgs.

Gleden var stor blant elever og lærere da en Kubota 5-tonner og simulator ble overlevert Kalnes vgs. i midten av januar. Gaven var et spleiselag mellom MEF avd. Østfold og Viken fylkeskommune, sammen med Hymax og Engcon.

Kjærkommen veileder for fjellsikringsbransjen

– Det har vært behov for å samordne krav og utførelse innen fjellsikring, for å sikre kvaliteten på arbeidet og sørge for like konkurransevilkår, sier Frode M. Andersen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

NCC skal legge 40 000 tonn asfalt

På oppdrag for Skanska skal NCC produsere og legge 40 000 tonn asfalt på E18-prosjektet Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta. Arbeidet starter opp i 2023 og skal ferdigstilles i 2028.

Volvo lanserer batterielektrisk L120H

I samarbeid med Parker Hannifin har Volvo CE konvertert L120H til elektrisk drift. Hjullasteren skal bli tilgjengelig på det europeiske markedet allerede i løpet av 2023.

Klimatilpassing gir klimasmarte områder

Hvordan skal vi best sikre bygg og infrastruktur mot flom, skred, styrtregn og et fuktigere klima? I åtte år har forskere, offentlige etater og privat næringsliv jobbet sammen for å finne løsninger.

Tilbake i Hymax

Kenneth Aune (46) er tilbake i Hymax etter syv år i utleiebransjen.

Nytteverdien overstiger kostnadene med enorm margin!

Bruken av det norske veinettet gir en verdi på 1 100 milliarder kroner årlig. Veidirektør Ingrid Dahl vil styrke veisatsingen, og fastslår at nytteverdien overstiger kostnadene med enorm margin.

Vedum møtte bransjen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok nylig turen til Sogndal for å møte anleggsbransjen, og høre hvor skoen trykker for tiden. Han reiste hjem med flere nye svar.

Betalte ikke løsepenger, måtte allikevel ut med millionbeløp

Natt til 15. desember 2022 gikk varsellampene hos Stangelands IT-leverandør. Det ble oppdaget unormal aktivitet på servere, og det ble raskt konstatert at selskapet hadde blitt utsatt for et dataangrep av en kriminell aktør.

Første spadetak på Vikingtidsmuseet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe markerte i dag byggestarten på Norges nye verdensattraksjon på Bygdøy i Oslo.

28 arbeidstakere døde på jobb i 2022

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Flest arbeidsskadedødsfall skjedde i bygg- og anleggsbransjen.

Milliarder å spare med smartere forvaltning

Bygging av ny infrastruktur er svært kostbart, både for økonomien og klimaet. SINTEF mener derfor at det er lurt å ta bedre vare på det som allerede er bygget.

Bell-dumpere til landslinjene

Bygg og anleggsteknikk-landslinjene, fordelt over seks forskjellige skoler, gikk i 2022 ut med et offentlig nasjonalt anbud for å erstatte deres rammestyrte dumpere. Nasta vant anbudet og skal i løpet av 2023 levere ut seks Bell rammestyrte dumpere.

Åpner for E6-utbygging gjennom Lågendeltaet likevel

Regjeringen åpner for å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove likevel, til tross for at Miljødirektoratet satte foten ned. Forutsetningen er at det gjennomføres ytterligere miljøforbedrende tiltak.

Ny laserteknologi kan gi kunnskap om flom- og skredfare

For å kunne kartlegge flom- og skredfare, og vurdere erosjon og inngrep i vassdrag, er det nå testet ut grønn laser, som skal gi bedre bunn- og dybdeforhold i ferskvann. Målet skal være å håndtere flom- og kvikkeleirerisiko på sikt.

Ny Pon-sjef

Ole-Petter Holene er ny administrerende direktør for Pon Equipment Norge. Den nye sjefen har jobbet med Cat-maskiner i over 20 år.

Hybekos tunnellift relansert

Hybekos tunnellift Tunnel-3390RT relanseres med en ny og forbedret motor, og som tilfredsstiller utslippskravene til Steg V.

Våtmarkene kommer tilbake

Entreprenører bidro til at 31 ødelagte myrområder ble restaurert i 2022. Til sammen 71 km dreneringsgrøfter ble tettet.

Rekordår for Volvo Trucks

2022 ble et rekordår for Volvo Trucks. Selskapet leverte et rekordhøyt antall lastebiler og økte også markedsandelen i 41 land.

SmartMEF – lurt å komme i gang

MEF anbefaler sine medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF, det nye HMS/KS-systemet som erstatter KSMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.