Kategoriserte innlegg: Nyheter

Klart for HMS-uke i NCC

Denne uken gjennomfører NCC sin årlige HMS-uke og 13 000 NCC-ansatte i de nordiske landene retter et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet på jobben.

Revidert veileder om grøftearbeid

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen (RVO BA) har laget en revidert veileder for grøftearbeid. Arbeidet med er ledet av regionalt verneombud Lars Tveiten.

Stø kurs mot Vei og Anlegg

Felleskjøpet satser større enn noen gang når de rigger klart for en rekke nyheter på messa til anleggsbransjen i mai.

Ny Cat-dumper på plass hos Feiring

En ny Cat 777G ble tirsdag rullet ut hos Feiring. Den nye dumperen, som er skreddersydd for Feiring, laster hele 95 tonn stein i hvert lass og anskaffelsen vil føre til store drivstoffbesparelser.

Ny hogstrekord i 1. kvartal

Det ble satt ny hogstrekord i 1. kvartal 2022. I alt solgte skogeierne 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke. Gjennomsnittlig tømmerpris skal aldri ha vært høyere i ett kvartal målt i nominell kroneverdi.

Satser stort og tungt

Fredheim Maskin stiller med et stort antall nyheter på Vei og Anlegg.

Fornøyde Ramirent-kvinner

Norge er det eneste landet der kvinnelige ansatte i Ramirent er mer fornøyde med å jobbe i det internasjonale konsernet enn mennene. Det viser en undersøkelse som også slår fast at Ramirent Norge nå er sertifisert som «Great Place to Work».

Skal utnytte verdien av overskuddsmasser

Byggingen av blant Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 vil føre til store mengder overskuddsmasser. Nå utarbeider Bærum Ressursbank et system som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmassene lokalt.

«All time high»-salg av anleggsmaskiner

Tall fra MGF viser at det aldri før har vært solgt så mange anleggsmaskiner i et førstekvartal. Fem prosent av de solgte gravemaskinene er nullutslippsmaskiner.

Grønn trykkluft fra gul kompressor

Brødrene Myhre AS fra Jevnaker i Viken, var det første brønnboreselskapet i Norge til å gå til anskaffelse av Atlas Copcos helt nye elektriske kompressor. Reduserte driftskostnader, mindre støy og null utslipp er blant fordelene.

Enighet mellom Volvo Maskin og IF i ROPS-saken

I flere år har maskinleverandørene og forsikringsbransjen vært uenige om hvordan hytteskader skal behandles. Nå er Volvo Maskin og IF kommet frem til en løsning som skal være til det beste for alle parter.

Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

Bekjemper arbeidslivskriminalitet på Sørlandet

Fair Play Agder er ett av totalt seks Fair Play-avdelinger som jobber med å avsløre uverdige og ulovlige arbeidsforhold på norske arbeidsplasser. I Agder er det tidligere politimann Leif Vagle som leder arbeidet, og han mottar stadig flere tips om useriøse aktører.

Utsetter konkurranser

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi av 15 mrd. kr i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina. Nå utsettes to konkurranser.