Kategoriserte innlegg: Vinterdrift

Smelter og renser Oslo-snø døgnet rundt

S/S Terje har i løpet av få dager smeltet og renset like mye snø som i hele fjor vinter. Cirka hvert tredje minutt leverer en transportbil snø til NCCs snøsmelteranlegg ved havna i Oslo. 

13 000 tonn mindre salt på riksveiene

I fjorårets vintersesong ble det totalt brukt 82 000 tonn salt på riksveiene. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før, da det ble brukt 95 000 tonn.

Lanserer nye hjemmesider

Plogprodusenten Mählers lanserer nye hjemmesider. Sidene inneholder et utvidet sortiment av produkter for veivedlikehold, samt reservedelslister for både gjeldende og utgåtte produkter.

Vokser på snøbrøyting

Ramlos satser på vintervedlikehold med snøbrøyting og strøing av tørr- og fastsand. Det vokser selskapet på, med store investeringer og mange flere ansatte.