Har rekruttert ungdom i 50 år

Hæhre Entreprenør har rekruttert ungdom til anleggsbransjen siden oppstarten i 1974. Hvert år tas et 30-talls nye lærlinger inn. På inntakssamlingen må de gå opp til toppen av Vikersundbakken, hvor Albert Hæhre står og ønsker hver og én velkommen til bedriften.

Hæhre Entreprenør, som i år er nominert til prisen Årets lærebedrift for annen gang, tar inn lærlinger fra hele landet. I fjor kom de fra 17 forskjellige skoler, i tillegg til det såkalte Vikersundprosjektet, som vi kommer tilbake til.

I dag har bedriften 63 lærlinger, hvorav 12 befinner seg på Hålogalandsveiprosjektet, som Hæhre utfører deler av i underentreprise for Skanska. Og det er der, en drøy time vest for Evenes, Anleggsmaskinen møter lærlingeansvarlig i Hæhre Entreprenør, Marius Holta. Selv bor han på Eidsvoll, og har ikke egen kontorplass. Han gjør nemlig ikke annet enn å følge opp lærlinger landet rundt.

Annonse

– Jeg skulle ønske vi kunne ta inn enda mange flere, for det er utrolig mye kjekk ungdom der ute, men vi har jo ikke plass til alle, sier Holta, som selv startet som maskinførerlærling for over 20 år siden, hos en maskinentreprenør i Askim.

– Det er selvsagt veldig stas å være nominert til årets lærebedrift – for annen gang. Det har alltid vært et mål i Hæhre å satse på ungdom. Vi har folk i bedriften i dag, også flere ledere, som begynte som læregutter her for over 30 år siden.

Lærlingeansvarlig i Hæhre Entreprenør, Marius Holta (t.v.) og opplæringskonsulent Bjørn Roger Lunde i OKAB. I maskinen sitter lærling Aksel Heimlid (18). (Foto: Runar F. Daler)

Lærlingeansvarlig i Hæhre Entreprenør, Marius Holta (t.v.) og opplæringskonsulent Bjørn Roger Lunde i OKAB. I maskinen sitter lærling Aksel Heimlid (18). (Foto: Runar F. Daler)

Samfunnsansvar

– Hvorfor tar dere egentlig inn lærlinger?

– Altså, det er jo i hovedsak for å få dem inn i bedriften vår, bygge dem opp og gjøre dem til fagarbeidere. I tillegg mener vi det er et viktig samfunnsansvar å utvikle neste generasjon fagarbeidere, sier Holta.

– Selv har jeg vært her nå i 16 år, og det har vært en jevn økning av lærlinger hele veien. Da jeg begynte var det drøyt 200 ansatte, og vi hadde litt sporadisk med lærlinger, mens det nå er fire ganger så mange ansatte og en konstant strøm med lærlinger inn i bedriften. Jeg ble ansatt som maskinfører, og har vært det helt fram til jul i fjor, da jeg overtok som lærlingansvarlig, forteller han.

Målet er fast ansettelse

– Det er veldig motiverende og artig for alle oss som er involvert i prosessen med å utvikle lærlinger. Det å få være med på reisen, fra lærling til fagarbeider, er veldig givende. Ikke minst å se gleden når de består fagprøven. Jeg prøver å være med og se på fagprøven når de tar den, hvis det lar seg gjøre. Utviklingen varierer jo veldig; noen er veldig dyktige fra første stund, mens andre trenger litt mer tid for å bli varme i trøya. De som har vokst opp på gård og er vant til maskiner, må kanskje til og med jekkes litt ned av og til, fortsetter han.

– Det klare målet når vi tar inn lærlinger, er å gjøre dem trygge, få dem inn i våre systemer og selvfølgelig ansette dem når de har fått fagbrevet. Vi ønsker rett og slett å ha med flest mulig videre.

«Albert Hæhre har jo alltid, gjennom hele sin karriere, vært opptatt av å gi utsatt ungdom en sjanse.»

Ser på gymkarakteren

I fjor søkte drøyt 300 Vg2-elever om læreplass hos Hæhre Entreprenør. Rundt 90 ble tatt inn på intervju, og av dem endte ca. 30 opp som lærlinger i bedriften.

– Hva er så de viktigste egenskapene Hæhre ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Vi er ute etter de som er lærevillige og nysgjerrige. De må være interessert i faget, og de bør helst vise en stolthet overfor det yrket de faktisk har valgt å begynne med, sier Holta.

– Det blir jo et helhetsinntrykk; har de gjort seg litt flid med søknaden, hvordan er det med fraværet, og hva med gymkarakteren? Er fraværet godt dokumentert, så er det én ting, men har de 100 timer ubegrunnet fravær, så blir det litt vanskeligere. Vi ser litt på gymkarakterene, for det viser litt hva slags type man er. Er man en som liker å gjøre en innsats, og ikke minst; er man en lagspiller? Bedriften fungerer jo som et stort urverk og alle delene må være med. Da er det ikke rom for at noen trekker i egen retning; alle må trekke i samme retning og være en del av laget, slår han fast.

– Vi tar også en titt på karakterene i bransjefagene på Vg2. Har du en toer i engelsk eller samfunnsfag, er ikke det så farlig, men du bør ha vist interesse for de fagene du utdanner deg innenfor.

Hæhre Entreprenør AS

Nominert av: MEF region Sørøst
Hjemsted: Vikersund, Viken (Buskerud)
Omsetning (2022): Ca. 3,1 milliarder kroner
Antall ansatte: Ca. 950
Antall lærlinger: 63 (6,6 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 23 i anleggsmaskinførerfaget, 21 fjell- og bergverksfaget, 9 i vei- og anleggsfaget, 9 i betongfaget, 1 i automatiseringsfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 95

Vil gi utsatt ungdom en sjanse

Hæhre har også blitt kjent for å ta inn enkelte med ekstra utfordringer, gjennom det såkalte Vikersundprosjektet.

– Vikersundprosjektet, som nå har fått navnet Fremtidens skole, er et samarbeid vi har med NAV og fylkeskommunen, og handler om å ta inn lokal ungdom som har falt litt utenfor det vanlige skolesystemet og som kanskje kunne endt opp på skråplanet. En gjenganger blant disse ungdommene er at de er ekstremt skoleleie og har ikke funnet sin plass i det ordinære skoleverket. Albert Hæhre har jo alltid, gjennom hele sin karriere, vært opptatt av å gi utsatt ungdom en sjanse, forteller Holta.

– Vi har vel i snitt tre-fire hvert år som får tilbud som lærekandidatplass hos oss via dette prosjektet. Det langsiktige målet er at de skal ende opp med fullverdig fagbrev etter å ha vært ansatt i bedriften noen år. Hittil er det vel fire som har klart dette.

Cat i solnedgang på Hålogalandsveiprosjektet. (Foto: Runar F. Daler)

Cat i solnedgang på Hålogalandsveiprosjektet. (Foto: Runar F. Daler)

Går 1078 trappetrinn opp Vikersundbakken

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Alle nye lærlinger er med på en inntakssamling over to dager i Vikersund. Det er nok mest en sosial samling for å bli kjent, men inneholder også mye praktisk informasjon. Til slutt må alle gå de 1078 trappetrinnene opp Vikersundbakken, hvor Albert står på toppen og tar dem imot. Han håndhilser på alle og ønsker dem velkommen inn i bedriften. Det betyr mye for ham personlig, og jeg tror faktisk det betyr litt for lærlingene også, sier Holta.

– Det er viktig for oss at lærlingene fra dag én ute på prosjekt blir satt til meningsfullt arbeid. Hovedfokuset vårt i starten er at de skal være trygge, både på oss og hverandre. Samtidig er vi klare på at de kan bli sendt hvor som helst i Norge. Vi har prosjekter i hele landet og de må belage seg på å flytte rundt. På den måten får vi også en bredde på de ansatte. Det er mange med ulike dialekter på prosjektene våre, for å si det sånn.

Samling før fagprøven

– Når det gjelder oppfølgingen er det jeg som har det overordnede ansvaret. Vi prøver å plassere lærlingene i arbeidslag sammen med erfarne fagarbeidere, og vi har én fagleder i hvert fag, som setter opp den kabalen. Det er dem som har best forutsetninger for å vite hvem som egner seg til å ha med seg lærlinger, fortsetter Holta.

– Det hender også vi tilpasser og flytter litt på lærlingene fra tid til annen, for å få kjemien til å stemme best mulig. Jeg prøver å være ute så mye som mulig, og jeg spør bestandig hvordan det går med lærlingene og hvordan de trives. Da er vi selvsagt avhengige av at lærlingene sier ifra.

– Rundt påsketider hvert år har vi også en annetårssamling, som er ment som en forberedelse til fagprøven. Det varierer litt hvor disse blir arrangert, men det er vanligvis i nærheten av der vi har flest lærlinger. I våres var det i Stjørdalen, og det blir nok der neste år også, da vi har veldig mange lærlinger der.

Det har alltid vært et mål i Hæhre å satse på ungdom. Bedriften har også blitt kjent for å ta inn enkelte med ekstra utfordringer, gjennom det såkalte Vikersundprosjektet (som nå har fått navnet Fremtidens skole). (Foto: Runar F. Daler)

Det har alltid vært et mål i Hæhre å satse på ungdom. Bedriften har også blitt kjent for å ta inn enkelte med ekstra utfordringer, gjennom det såkalte Vikersundprosjektet (som nå har fått navnet Fremtidens skole). (Foto: Runar F. Daler)

Utplassering

– I fjor hadde vi forresten også 20-25 Vg2-elever på utplassering. Vi har ikke hatt noe særlig utplasseringselever tidligere, men har begynt å fokusere mer på det nå. Det er litt ressurskrevende på store anlegg, for vi må jo ha noen til å følge dem opp så de får en god opplevelse, men det er så mange som ønsker seg hit på utplassering, og det er jo en fin måte å få vist seg fram på. Flere av dem som var på utplassering i fjor er lærlinger her nå. Så vi kommer nok til å fortsette med å ta inn utplasseringselever i årene som kommer.

«Det jobbes profesjonelt med lærlinger i Hæhre. Kort sagt er alt på stell her.»

Ryddig og strømlinjeformet

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Hæhre Entreprenør er vel, så vidt meg bekjent, den OKAB-bedriften som har flest lærlinger. De har et meget godt lærlingesystem, og vi vet at lærlingene blir godt ivaretatt her. I tillegg er hele 19 av de 26 fagprøvene som har blitt gjennomført i år, blitt bestått med meget godt. Det viser at kvaliteten på opplæringen er svært god, sier opplæringskonsulent Bjørn Roger Lunde i OKAB.

– Alt er ryddig og strømlinjeformet her. For eksempel blir arbeidskontraktene sendt ut lenge før lærlingene skal begynne. En av de store fordelene her, er at de har en egen lærlingeansvarlig. Dermed har alle lærlingene én person å forholde seg til, og de blir de tatt godt vare på og fulgt tett opp underveis.

– Vi i OKAB har dessuten et kjempegodt samarbeid med Hæhre. Vi blir tatt med både på inntakssamlingen og andreårssamlingen, og vi er ofte på skolebesøk sammen med dem. Det jobbes profesjonelt med lærlinger i Hæhre. Kort sagt er alt på stell her.

Årets lærebedrift 2023:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Kåringen av Årets lærebedrift 2023 finner sted onsdag 24. januar på Arctic Entrepreneur 2024.

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: