Blant landets beste lærebedrifter

– Det er fantastisk å bli nominert. Det betyr jo at vi gjør noe riktig med våre lærlinger, sier daglig leder Hans-Erik Aspenes hos Taraldsvik Maskin AS.

Taraldsvik Maskin AS ble etablert i Narvik i 1989, og utfører tradisjonell anleggsvirksomhet i hele Nordland og Troms. Bedriften er en stor arbeidsgiver i Narvik, og er seg sitt ansvar bevisst, ikke minst når det gjelder lærlinger, noe nominasjonen til Årets lærebedrift i MEF/OKAB for 2023 er et synlig bevis på.

Jubler for ny anleggslinje

– Det er utrolig hyggelig å bli lagt merke til på den måten, og det motiverer til videre innsats, sier daglig leder Hans-Erik Aspenes.

Annonse

– Nå som vi dessuten får en ny anleggsteknikklinje på Bardufoss videregående skole, blir det større muligheter både for oss og andre entreprenører i området for å hente lokale jenter og gutter. Og det er jo det vi ønsker, så det er bare å juble for at den linja har startet opp her i Troms, sier Aspenes fornøyd.

«Vi må jo rekruttere til denne bransjen. Som en stor lokal entreprenør, er vi nødt til å få inn lærlinger.»

Knapphet om ressursene

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Vi må jo rekruttere til denne bransjen. Som en stor lokal entreprenør, er vi nødt til å få inn lærlinger. Og selvfølgelig ivareta dem på en god måte, slik at de helst blir værende her hos oss. Det er knapphet om denne ressursen, sier Aspenes.

– Vi har hatt lærlinger her i «alle» år. Vår første lærling kom inn i 2003 eller 2004, og siden har det stort sett vært lærlinger her hvert eneste år, forteller faglig leder i bedriften, Børge Telle.

– Vi har et uttalt mål om at vi skal ha minst to lærlinger i bedriften til enhver tid. Akkurat nå har vi fire, inkludert en i TM Kran. Senest i juni var det en lærling som tok fagbrev, og han har nå fått fast jobb. Det er viktig for oss å beholde dem her i virksomheten, sier han.

Taraldsvik Maskin er godkjent opplæringsbedrift for anleggsmaskinførerfaget, anleggsmaskinmekaniker, anleggsrørleggerfaget og fjell- og bergverksfaget.

Faglig leder Børge Telle holder kontroll på lærlingene, med godt humør. (Foto: Runar F. Daler)

Faglig leder Børge Telle holder kontroll på lærlingene, med godt humør. (Foto: Runar F. Daler)

Gode utviklingsmuligheter

– I tillegg er det krav om en viss prosentandel lærlinger i offentlige kontrakter – enten på prosjektet eller i bedriften – og det vil det sannsynligvis bare bli mer av, fortsetter Telle.

– Det er jo også en stor fordel med ansatte som har kommet inn allerede som lærlinger. På den måten kan vi være med å forme dem helt fra starten av, og det er lettere å få dem inn i våre rutiner og bedriftskultur, enn hvis de har jobba mange år i et annet firma tidligere, sier Aspenes.

– Det er som sagt rift om de få lærlingene som er her fra regionen, så vi reiser ned til Fauske videregående skole og presenterer bedriften for skolen og elevene. Det var vel sånn vi fikk tak i Elias her, fortsetter Telle, og nikker smilende mot anleggsmaskinførerlærling Elias Pedersen (18), som begynte i bedriften i juni i år.

– I fjor høst, mens jeg gikk på Fauske, kom de og spurte om jeg ville være med på en prat og en kaffe. Det førte til at jeg begynte på utplassering her, og nå er jeg tilbake nå som lærling. Det var tydelig at de gjerne ville ha lokale lærlinger, og det passet jo meg bra. Vi skrev en forhåndsavtale om læreplass allerede i mars, og jeg har ikke angret ett sekund, sier Pedersen.

– Jeg fikk tilbud om læreplass et annet sted også, men jeg hadde hørt fra andre at lærlingene blir fulgt bedre opp her hos Taraldsvik Maskin. Her er det større muligheter for å utvikle seg, sier han fornøyd.

Taraldsvik Maskin AS

Nominert av: MEF region Nord
Hjemsted: Narvik, Nordland
Omsetning (2022): Ca. 110 millioner kroner
Antall ansatte: 72 (inkl.15 i TM Kran)
Antall lærlinger: 4 (15,6 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 3 i anleggsmaskinførerfaget og 1 i yrkessjåførfaget (i TM Kran)
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 6

– Må oppføre seg ordentlig

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Altså, dette er unge gutter og jenter som gjerne er glade i fart og spenning. Samtidig er det viktig at de oppfører seg på en god måte ute i samfunnet. Vi ønsker jo ikke at våre ansatte skal være kjent som «han tullingen» fra Taraldsvik Maskin. De kan være på ulikt faglig nivå som lærlinger, men de må ha i ryggmargen at de skal oppføre seg ordentlig, holde seg innenfor lovverket og ikke minst være gode kollegaer. Det er også sånn man får respekt fra andre, sier Aspenes.

– Samtidig er det klart at, enten man er ung eller gammel, kan man gjøre feil. Og så langt det lar seg gjøre skal vi strekke oss til det ytterste for å ta vare på de ansatte i bedriften – også lærlinger.

– Vi hadde en lærling her som mista lappen. Ikke bare måtte han la bilen stå, men det ble også slutt på både hjullaster og dumper, forteller Telle.

– Det er ganske vanlig policy i mange bedrifter at lærlingen blir permittert og læretiden må utsettes hvis slikt skjer, supplerer Jonny Gullholm, opplæringskonsulent hos OKAB.

– Sånn gjør vi det ikke her. Denne personen var dessuten veldig og arbeidsvillig, og han var veldig motivert for å gjøre en innsats her. Så vi valgte å tilrettelegge, for vi hadde ikke lyst til å gi slipp på ham. Alle kan som sagt gjøre en feil. Og det ble veldig bra til slutt. Han fikk fagbrev og har blitt en dyktig maskinfører, sier Telle.

Utplassering og sommerjobb

– Vi lærlinger blir virkelig inkludert her i bedriften, sier anleggsmaskinførerlærling Elias Pedersen fornøyd. (Foto: Runar F. Daler)

– Vi lærlinger blir virkelig inkludert her i bedriften, sier anleggsmaskinførerlærling Elias Pedersen fornøyd. (Foto: Runar F. Daler)

– Ellers ser vi generelt etter kandidater som er «fremme i skoa», og ikke står på hælene. Interesse og engasjement er stikkordene, fortsetter Telle.

– Vi hadde også en annen lærling her som vi måtte legge mye til rette for. På grunn av fysiske utfordringer var det en del ting han ikke kunne gjøre. Men han var så positiv og full av pågangsmot, at vi gjorde alt vi kunne for å legge til rette for ham. Og det gikk også bra. Han tok fagbrev for ikke lenge siden, og ble fast ansatt her i firmaet.

– De fleste lærlingene våre har vi hatt inne på utplassering først. I tillegg tar vi inn ungdommer på sommerjobb, hvor de får ulike arbeidsoppgaver, som å vaske maskiner, for eksempel. Det er en fin måte for elevene å bli kjent med bedriften på, og for oss å se om elevene egner seg i bedriften, sier daglig leder Aspenes.

Får tillit og ansvar

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp her i bedriften?

– I samarbeid med OKAB har vi en grundig gjennomgang med dem hvert halvår, hvor vi ser på hvordan ting fungerer og hvor de befinner seg i læreløpet, sier Telle.

– Vi har tett oppfølging med lærlingene hele veien. Vi har ingen fast fadderordning, men jeg som faglig leder og de andre prosjektlederne følger godt med og ser hvordan det går. Prosjektlederne prater jevnlig med både lærlingene og meg, og selv er jeg ute og snakker med lærlingene ganske ofte. Av og til hver uke, mens med Elias, for eksempel, som jeg vet fungerer bra, kan det gå tre-fire uker mellom hver gang. Likevel hører jeg jo hele tiden fra de andre prosjektlederne hvordan det går.

– Det er både interessant og givende å være lærling her i bedriften. Man får tillit og ansvar, og man får oppleve veldig mye forskjellig. Prosjektleder eller faglig leder er aldri lenger enn en telefonsamtale unna, og man får hjelp med én gang hvis det er noe. De er klar over at man kanskje trenger hjelp, og det blir virkelig hensyntatt at man er lærling. Enten det er midt på dagen eller sent på kvelden, det har ingenting å si; de stiller opp, sier Elias Pedersen.

– Det skulle da også bare mangle. Er det en lærling ute på jobb en kveld, så må vi være tilgjengelige for å backe ham eller henne opp hvis det skulle være behov for det, sier Telle.

Gleder seg til «Haikjeften»

Taraldsvik Maskin er også opptatt av at de ansatte skal trives sosialt i bedriften. De har en egen personalforening som arrangerer mange ulike aktiviteter for de ansatte. Og lærlingene er selvfølgelig inkludert.

– Personalforeningen er flink til å ta initiativ til forskjellige ting. På torsdager er det for eksempel paddle-spill for dem som vil. De arrangerer også julebord og andre samlinger, og vi er på turer av og til. Lærlingene er naturligvis med fra første stund. Det skulle da også bare mangle, forteller Aspenes.

– Ja, jeg fikk spørsmål med én gang jeg begynte her om jeg ville med i foreningen. Noe jeg selvfølgelig sa ja til. Vi lærlinger blir virkelig inkludert her i bedriften, sier Elias Pedersen.

– Vi har dessuten et eget fotballag som er med i seriespill, og vi er også påmeldt en paintball-turnering. Bowling-kvelder har vi også. Og nå i helga er det stor festival i byen, Haikjeften, og alle i bedriften som vil, får billetter dit – også lærlingene, sier Telle.

– Det er bare noen timer igjen nå. Det skal bli ordentlig gøy, smiler Pedersen.

Taraldsvik Maskin AS ble grunnlagt i 1989, og er en stor arbeidsgiver i Narvik. Bedriften er seg sitt ansvar bevisst, ikke minst når det gjelder lærlinger. (Foto: Runar F. Daler)

Taraldsvik Maskin AS ble grunnlagt i 1989, og er en stor arbeidsgiver i Narvik. Bedriften er seg sitt ansvar bevisst, ikke minst når det gjelder lærlinger. (Foto: Runar F. Daler)

Meget godt samarbeid med OKAB

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Det er ingen tvil om at lærlingene får god oppfølging her i bedriften. Faglig leder har god kontroll på lærlingenes utvikling og skulle det være behov for noe ekstra støtte, så stiller de opp med én gang. Bedriften er dessuten svært enkel og grei å forholde seg til for oss i OKAB, og vi har et meget godt samarbeid, sier opplæringskonsulent Johnny Gullholm.

– Taraldsvik Maskin har dessuten høyt fokus på HMS, de har en oppdatert og moderne maskinpark, og de ansatte i bedriften – både lærlinger og de andre – utstråler god trivsel.

Årets lærebedrift 2023:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Kåringen av Årets lærebedrift 2023 finner sted onsdag 24. januar på Arctic Entrepreneur 2024.

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: