– En ren fornøyelse med lærlinger

– Birkeland Entreprenørforretning har tatt inn lærlinger i en årrekke. Bedriften tilstreber at hver enkelt lærling blir sett og fulgt opp på et personlig nivå, og at de får reelle, meningsfulle oppgaver.

Det sier opplæringskonsulent Katrine Bjønnes Larsen i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). Hun følger opp lærlingene i bedriften, og er imponert over jobben som gjøres.

– Dette er en solid og stødig bedrift, som er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder lærlinger. Vi i OKAB har flere lærlinger i regionen nå som trenger en lærebedrift, og vi håper at en av dem kan komme til Birkeland Entreprenørforretning, for her er vi overbevist om at de vil få en variert og god opplæring.

Annonse
Det er viktig å huske på at dette er ungdommer, og det må vi ta hensyn til. De skal behandles ordentlig, tas seriøst og få hjelp når de trenger det, sier daglig leder Håkon Birkeland. (Foto: Runar F. Daler)

Det er viktig å huske på at dette er ungdommer, og det må vi ta hensyn til. De skal behandles ordentlig, tas seriøst og få hjelp når de trenger det, sier daglig leder Håkon Birkeland. (Foto: Runar F. Daler)

Hatt lærlinger kontinuerlig i 15 år

AS Birkeland Entreprenørforretning holder til i Sløvåg, som ligger i Gulen kommune i Vestland fylke. Med kort avstand til industrikai med tilhørende logistikk, er bedriften i stand til å utføre prosjekter over hele landet. Birkeland Entreprenørforretning tar på seg det meste av tradisjonelt anleggsarbeid, men har funnet sin nisje innen tunneler; både driving av tunneler, fjellhaller og sjakter, og ikke minst rehabilitering av eksisterende veitunneler.

Vi møter daglig leder Håkon Birkeland, anleggsleder Hanne Sofie Strømme, formann Bjørn Erik Sleire og lærling Ruben Nyløy Fredheim på en brakkerigg i Instefjord, der de holder på å rehabilitere to veitunneler på E39. Det er den femte og sjette i rekken av tunneler bedriften rehabiliterer på denne veistrekningen.

Birkeland Entreprenørforretning er ISO-sertifisert i klassene 9001 (kvalitet), 14001 (ytre miljø) og 45001 (arbeidsmiljø), og er godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget, fjell- og bergverksfaget, transportfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget. Bedriften ble etablert i 1990 og har ca. 30 ansatte. Lærlinger har de hatt kontinuerlig se siste 15 årene.

«Det er viktig å huske på at dette er ungdommer, og det må vi ta hensyn til. De skal behandles ordentlig, tas seriøst og få hjelp når de trenger det».

Avhengig av rekruttering

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo et kontraktskrav i stadig større grad, men det er på ingen måte hovedgrunnen til at vi tar inn lærlinger. Da hadde vi klart oss med langt færre, sier gründer og daglig leder Håkon Birkeland.

– Det er viktig å få folk inn i bransjen. Vi er jo avhengige av rekruttering, og det er fint å se at unge mennesker vil inn i denne bransjen. Det er ikke alltid man har anledning til å ansette en lærling umiddelbart etter endt læretid – det avhenger av mengden oppdrag vi har – men vi prøver på det, i den grad det lar seg gjøre.

Birkeland Entreprenørforretning ble etablert i 1990 og har ca. 30 ansatte. Lærlinger har de hatt kontinuerlig se siste 15 årene. (Foto: Runar F. Daler)

Birkeland Entreprenørforretning ble etablert i 1990 og har ca. 30 ansatte. Lærlinger har de hatt kontinuerlig se siste 15 årene. (Foto: Runar F. Daler)

– En ren fornøyelse

– En lærling har jo heller ikke med seg eventuelle holdninger eller uvaner fra andre steder, noe som er en fordel når de skal læres opp, fortsetter han.

– Det er i det hele tatt kjekt å jobbe med lærlinger, og se at de blir flinkere og mestrer flere ting, at de begynner å tenke selv, tar initiativ og finner løsninger. Det er en ren fornøyelse! Når de da til slutt ender med å få fagbrev, er det artig.

– Vi har også noen her som har tatt flere fagbrev, noe vi synes er veldig positivt, sier anleggsleder Hanne Sofie Strømme.

– Det blir stadig mer krav til formell kompetanse, og vi har en kultur for at de ansatte gjør flere ulike oppgaver, så det å ta flere fagbrev er absolutt noe vi oppfordrer til. Dette betyr at de ansatte får mer formell kompetanse og bedriften blir mer fleksibel. Det er vinn-vinn for alle, sier hun.

AS Birkeland Entreprenørforretning

Nominert av: MEF region Vest
Hjemsted: Sløvåg, Gulen, Vestland fylke
Omsetning (2022): Ca. 352 millioner kroner
Antall ansatte: Ca. 30
Antall lærlinger: 1 (3,3 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 1 i anleggsmaskinførerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7

Alle bør få sjansen

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Først og fremst må de jo ha lyst til dette her. Når vi merker at de virkelig har interesse for faget og brenner for bransjen, så er det naturligvis positivt, sier Håkon Birkeland.

– Vi tar en titt på karakterene fra skolen, men det er absolutt ikke avgjørende. Fravær og orden er minst like viktig som de faglige karakterene. Det er jo fint om de har bestått norsk og matematikk, men dersom de har fått lite godt i orden, så kan det være et dårlig tegn. Vi har tatt inn noen som ikke har fullført skolen også, som for eksempel nåværende lærling Ruben, som har vært her ca. to år nå. Han går et 30-måneders læreløp her i bedriften, etter å ha hoppa av Vg1. Det er selvfølgelig ingen ulempe om de har vært gjennom skolen, for da har de ofte en litt annen modenhet, men dette er veldig individuelt, og det kan gå minst like bra hvis man har en annen bakgrunn. Det er ikke noe fasitsvar på dette. Derfor bør alle få sjansen, sier han.

Lærling Ruben Nyløy Fredheim går et 30-måneders læreløp i bedriften, og stortrives. (Foto: Runar F. Daler)

Lærling Ruben Nyløy Fredheim går et 30-måneders læreløp i bedriften, og stortrives. (Foto: Runar F. Daler)

For høye karakterkrav

De lærlingene Birkeland Entreprenørforretning tar inn, kommer stort sett fra Vestland fylke, og de fleste har gått på Sogndal, Førde eller Os videregående skole.

– De siste årene har karakterkravene for å komme inn på disse skolen blitt ganske høye. Det er litt skummelt for bransjen, for det kan føre til at man mister mange av de beste praktikerne. Da går bransjen glipp av noe viktig, sier han.

– Vi tar uansett alle aktuelle kandidater inn til en samtale. Da informerer vi om hva jobben vil innebære av blant annet reising og brakkeliv, og generelt hvordan vi driver her. Vi ser da om de virker interesserte i bransjen, og om de har lyst til å jobbe her, sier anleggsleder Strømme.

– I tillegg har vi noen på utplassering her, gjerne i perioder på 14 dager om gangen. Da blir vi jo litt kjent med dem. Også utplasseringselever må følges ordentlig opp, og de må få ordentlige arbeidsoppgaver. De får ikke noe igjen for bare å stå og spyle et golv, sier Birkeland.

«Vi lar dem være med i produksjon fra første stund, hvor de får prøvd seg på skikkelige oppgaver; både maskinkjøring og manuelt arbeid ute.»

Tas seriøst og behandles ordentlig

– Hvordan følges lærlingene opp underveis?

– De blir fulgt opp tett gjennom hele læreperioden. Vi plasserer dem gjerne i et arbeidslag der det er noen med god erfaring, som tar et særskilt ansvar for dem, sier Strømme.

– Vi lar dem være med i produksjon fra første stund, hvor de får prøvd seg på skikkelige oppgaver; både maskinkjøring og manuelt arbeid ute. Samtidig er det viktig å huske på at dette er ungdommer, og det må vi ta hensyn til. De skal behandles ordentlig, tas seriøst og få hjelp når de trenger det. Det kan ikke bare være kjefting og smelling, sier Birkeland, og presiserer at arbeidsmiljøet er i fokus i bedriften.

– Det å holde noen utenfor, eller at noen blir mobbet, det tolereres ikke her. Slik ukultur får av og til vokse fram i bedrifter over tid, og det ødelegger arbeidsplasser. Derfor passer vi godt på at det ikke skjer her, sier han bestemt.

– Det må også nevnes at OKAB bidrar med å følge opp lærlingene. Samarbeidet med OKAB er en stor fordel for oss. Vi får veldig god støtte fra dem.

Birkeland Entreprenørforretning har en kultur for at de ansatte gjør flere ulike oppgaver, og bedriften oppfordrer de ansatte til å ta flere fagbrev. (Foto: Runar F. Daler)

Birkeland Entreprenørforretning har en kultur for at de ansatte gjør flere ulike oppgaver, og bedriften oppfordrer de ansatte til å ta flere fagbrev. (Foto: Runar F. Daler)

Dyktige på det menneskelige

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Birkeland Entreprenørforretning er flinke til å følge opp lærlingene sine. De tør å slippe dem til, så de kan utføre mange ulike reelle, meningsfulle arbeidsoppgaver. Bedriften er også dyktig på det rent menneskelige; de ser hver enkelt person som kommer inn, og de klarer å følge dem opp på et personlig nivå – over tid. Kort sagt, en meget god lærebedrift, sier opplæringskonsulent Katrine Bjønnes Larsen i OKAB.

– Lærlingene her er oppriktig stolte av arbeidsplassen sin, noe som tyder på at bedriften har klart å inkludere dem ordentlig både i produksjonen og i arbeidsmiljøet.

Årets lærebedrift 2023:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Kåringen av Årets lærebedrift 2023 finner sted onsdag 24. januar på Arctic Entrepreneur 2024.

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: