Veivesenet signerte milliardkontrakt med fransk entreprenør

Statens vegvesen og franske Eiffage Gènie Civil signerte den 16. november kontrakten for bygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.

I oktober ble det kjent at Statens vegvesen hadde innstilt Eiffage Gènie Civil til hovedkontrakten for bygging av ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand. Et prosjekt som blir dyrere enn antatt.

Nå er altså kontrakten underskrevet.

Annonse

Det var Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, og Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, som stod for den offisielle signeringen. Dette ifølge en pressemelding fra Veivesenet.

Til stede var også statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), representanter for underentreprenør Repstad Anlegg AS og konsulentselskapet Rambøll Norge.

– Dette er et viktig steg mot oppstart av hovedarbeidene for Gartnerløkka-prosjektet. Det er et viktig og stort prosjekt både for byen Kristiansand og for hele regionen rundt. Nå gleder vi oss til oppstarten og lykke til med gjennomføringen, sa Kjell Inge Davik i denne anledningen.

Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, under signeringsmøtet i Kristiansand. (Foto: Samir Kolukcija/Statens vegvesen)

Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, under signeringsmøtet i Kristiansand. (Foto: Samir Kolukcija/Statens vegvesen)

Cecilie Knibe Kroglund forklarte i sin tale hvordan hun selv har opplevd trafikksituasjonen på Gartnerløkka da hun i løpet av de 20 årene hun har bodd i regionen har måttet pendle mellom Lillesand og Søgne, og hun ser nå frem til at prosjektet skal løse de utfordringene som har vært i trafikken all den tiden.

– Det er en gledens dag at vi nå har kommet så langt og legger med dette grunnlag for positiv by- og regionvekst for Kristiansandsregionen, sa Kroglund i sin tale til forsamlingen.

Eiffage Gènie Civil har tidligere vært med på byggingen av blant annet Eiffeltårnet og Louvre-museet i Paris. Nå skal de altså bygge mange komplekse konstruksjoner i Gartnerløkka-prosjektet i Kristiansand.

Kontraktens omfang

Tildelingen av kontrakten innebærer at Eiffage skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veier, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veier med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens fergeterminal, trafikkteknisk utstyr samt vei- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye fergeterminalen.

Forventet anleggsoppstart for veibyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.