Skal skredsikre innfartsåren til Bodø

Fem entreprenører leverte inn tilbud for å skredsikre rv. 80 ved Ytterkleiva i Fauske kommune. Consto er nå tildelt kontrakten.

Den tildelte kontrakten er første fase av veiprosjektet rv. 80 Sandvika–Sagelva, og er et rent skredsikringsarbeid. Etter flere store sørpeskred de siste par årene, bestemte Veivesenet at prosjektet skulle deles i to faser for å fremskynde arbeidet med skredsikringen. Fase 2 av prosjektet er under prosjektering, men når kontrakten kan utlyses er ikke avklart ennå. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også: Sikrer innfartsåre til Bodø

Annonse

Kontraktsignering i september

Oppdraget er en utførelsesentreprise, og kontrakten er en enhetspriskontrakt. Consto Anlegg Nord AS hadde ikke laveste pris, men best forhold mellom pris og kvalitet. Det er som vanlig gitt ti dagers klagefrist (karenstid) for de tapende selskapene. Tidligste dato for kontraktsignering blir derfor 4. september.

Anleggsstart i oktober

Det legges opp til anleggsstart i oktober, og arbeidet skal være ferdig i løpet av februar 2024. En del av arbeidet gjennomføres i vintermånedene desember, januar og februar, som kan medføre litt ekstra utfordringer.

– Arbeidet på vinteren knytter litt ekstra usikkerhet til sikkerheten på anleggsplassen. Nå klarer vi ikke på forhånd å spå hvordan årets vinter blir, men sikkerheten til arbeiderne vil uansett gå foran fremdrift. Kommer det mye snø som legger seg i fjellet, vil det bli stopp i arbeidet ved risiko for skred, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Arild Hegreberg, i pressemeldingen.

Dette skal gjøres

Consto starter arbeidet i Ytterkleiva, hvor det skal tas ut 36 000 kubikk med stein. Videre skal det lages skredgrop og skredvoll langs veibanen. Overskuddsmassen kjøres til fylling i fremtidig veilinje og til skiferbruddet i Nordvika. Noe av massene som skal kjøres til Nordvika er aktuelle å bruke i neste runde når veien skal bygges om.

Vil påvirke trafikken

Trafikken vil bli påvirket av anleggsarbeidet i anleggsperioden. Det vil være behov for å snevre inn veibanen til ett kjørefelt. Det vil også bli mye sprengingsaktivitet i anleggsområdet, som gjør at veien kan bli stengt inntil 15 minutter i gangen.