Sikrer innfartsåre til Bodø

Statens vegvesen skal utbedre den ulykkesbelastede strekningen på rv. 80 inn til Bodø.

Den skredutsatte og ulykkesbelastede strekningen Sandvika-Sagelva på rv. 80 mellom Bodø og Fauske skal utbedres. Det har Statens vegvesen besluttet. For å komme raskest mulig i gang deles prosjektet opp i to faser. Fase 1 omhandler skredsiring av området ved Kistrand, der det de siste årene har gått flere store sørpeskred.

Oppstart til høsten

– Vi har fått grønt lys for å dele prosjektet i to og lyse ut arbeidet med skredsikring i løpet av våren. Målet er å inngå kontrakt i sommer med oppstart i løpet av høsten. Det sier prosjektleder for rv. 80 Sandvika-Sagelva, Arild Hegreberg, i en pressemelding.

Annonse

Vegvesenet jobber nå med å dele konkurransegrunnlaget i to og gjøre første del klar for utlysning. Fase 2 planlegges utlyst når den er klar. Totalt skal 4,95 kilometer vei utbedres og få slakere svinger, bredere veibane og flere skredsikringstiltak.

– I første omgang er målet vårt nå å få sikret området der det har gått flere sørpeskred før neste vinter, sier Hegreberg.

Den 25. og 26. januar 2023 var riksvei 80 ved Kistrand stengt i halv annet døgn etter at det gikk flere store sørpeskred over veien og Nordlandsbanen. Det ene skredet var så kraftig at deler av autovernet havnet i havet. (Foto: Dag Theodor Andreassen, Statens vegvesen)