Marthinsen & Duvholt skal bygge togparkering

Marthinsen & Duvholt har signert kontrakt med BaneNor om bygging av togparkering Tønsberg. Kontrakten har en verdi på ca. 247 millioner kroner.

I forbindelse med etableringen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen skal BaneNor bygge et nytt togparkeringsanlegg på Barkåker ved Tønsberg. Anlegget vil få kapasitet til parkering av 14 togsett og vil gjøre det mulig å øke kapasitet og antall avganger mellom Oslo og Tønsberg.

– Dette prosjektet passer meget godt til vår kompetanse og portefølje og vi er veldig glade for å få tilliten til å gjennomføre nok et prosjekt for BaneNor på Vestfoldbanen, forteller Hans Kjetil Traen, adm. direktør i Marthinsen & Duvholt, i en pressemelding.

Annonse

OneSkanska-prosjekt

Kontrakten omfatter etablering av komplett togparkering med 14 plasser fordelt på 7 spor på 220 meter, samt arbeid knyttet til påkoblingsspor og dobbeltspor. Det skal bygges serviceplattformer, servicebygg, tekniske hus, pumpestasjon samt adkomstveg. En eksisterende bru over jernbanen skal også delvis rives og reetableres for å tilrettelegge for påkoblingsspor.

Hans Kjetil forteller at de vil ha med seg en rekke Skanska-enheter i gjennomføringen av prosjektet.

– Dette er et skikkelig OneSkanska-prosjekt. Entreprenørservice vil utføre fundamenteringsarbeider, Stålfabrikken vil levere ståldrager til serviceplattformene og Industri, Bro og Marine vil støpe fundament for bru, samt støttemurer.

Arbeidene starter opp i løpet av første kvartal 2023 og prosjektet skal være ferdigstilt i august 2025.