Skal bygge renseanlegg i Fredrikstad

AF Gruppen er av FREVAR KF innstilt som totalentreprenør med samspill for fase 1 av nytt renseanlegg i Fredrikstad kommune.

Avløpsrenseanlegget vil ligge på Øra industriområde i Fredrikstad og vil bestå av flere bygg. Et bygg til forbehandling og bio-behandling med administrasjonsdel, et bygg til slambehandling, og to råtnetanker. Prosjektet skal levere ny og mer miljøvennlig renseteknologi og tilfredsstille skjerpede krav fra Statsforvalteren. Det skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Kontraktsperioden starter med samspillsfase i august 2022. Hensikten er å sikre en samordnet prosjektering og utførelse for å finne de beste løsningene. Dersom man etter samspillsfasen oppnår målene for samspillet, vil fase 2 gjennomføres med detaljprosjektering og utførelse. Forventet ferdigstillelse av fase 2 er i 2026.

Annonse

Prosjektet gjennomføres i to faser. Samlet kontraktsverdi for fase 1 og fase 2 forventes å være i overkant av 1,1 milliarder kroner.

– Vi er svært tilfredse med tildelingen av et spennende og fremtidsrettet samspillsprosjekt. Denne type prosjekter er et satsningsområde for vår byggvirksomhet i Østfold. Vi ser frem til å starte samarbeidet med FREVAR KF og til å være med på et prosjekt som er med å sikre en renere Oslofjord, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.