Ikke nærmere løsning på MVA-saken

Skuffelsen var stor i anleggsbransjen da avtroppende regjering i statsbudsjettet for 2022 ikke fulgte opp Stortingets vedtak i MVA-saken. Heller ikke den nye regjeringen, med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i spissen, virker særlig ivrig etter å løse saken.

Stemningen var en ganske annen i april i fjor, da Fremskrittspartiet fikk flertall i finanskomiteen for forslaget om å endre regelverket, slik at entreprenører ikke lenger skal måtte betale merverdiavgift før omtvistede krav er avklart.

– Jeg er utrolig glad for at flertallet i Stortinget samler seg om Fremskrittspartiets forslag, sa administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie M. Brodtkorb, til Anleggsmaskinen den gang. Siden har lite skjedd.

Annonse

Opererer som bank for staten

– At mange bedrifter i praksis må operere som bank for en kapitalrik stat, fremstår som helt urimelig. Disse bedriftene ber ikke om å få slippe merverdiavgift, de ber bare om å få betale avgiften når de vet hva sluttsummen blir. Dette tærer unødvendig på bedriftenes likviditet, og setter arbeidsplasser i fare, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp). Det var han som fremmet forslaget om endring av regelverket for finanskomiteen.

URIMELIG: Dagens praksis tærer unødvendig på bedriftenes likviditet og setter arbeidsplasser i fare, ifølge stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp). (Foto: Stortinget).

Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet var saksordfører for MVA-saken i finanskomiteen. Før sommeren i fjor var han klar og tydelig på at dette var en viktig sak som det hastet å få på plass. Gjelsvik uttalte da til Anleggsmaskinen at dette var en marsjordre fra stortingsflertallet, og han forventet at regjeringen raskt fulgte opp.

ESA-behandling kan ta 18 måneder

Det var grunn til å tro at løsningen på problemet skulle komme i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen Solberg la derimot ikke opp til å endre på dette, og viste til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Kanskje ikke så overraskende, i og med at de stemte imot forslaget. Det var Ap, Sp og Frp som sikret flertall. Men selv etter at nettopp Ap og Sp overtok regjeringsmakten har lite skjedd.

Annonse

– Senterpartiet har i flere år vært opptatt av å finne en løsning på denne saken. Jeg kommer til å jobbe for å finne en god løsning på denne saken, men som det er redegjort for i det opprinnelige budsjettforslaget er det krevende. Løsningen som nå er beskrevet må godkjennes av ESA, noe som kommer til å ta noe tid. Jeg er derimot innstilt på å gå disse rundene og kommer tilbake så fort dette er avklart, uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Byggeindustrien i november 2021. Regjeringen anslo i statsbudsjettet at det kan ta hele 18 måneder å avklare forslag til endringer i ESA.

GIR SEG IKKE: – Vi vil følge denne saken videre, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP). (Foto: Stortinget).

Ikke ett møte på 100 dager

Roy Steffensen (FrP) er en av stortingsrepresentantene som sto bak forslaget om endring av regelverket. Han spurte nylig finansministeren hvor mange møter politisk ledelse har hatt med ESA etter regjeringsskiftet, der omtvistet krav var et tema. Det viste seg at de ikke hadde hatt ett eneste slikt møte.

– Jeg hadde forventet at Senterpartiet i regjering var like opptatt av dette som Senterpartiet var i opposisjon, og jeg er overrasket over at de ikke engang har drøftet temaet med ESA på sine første 100 dager i regjering, sier Roy Steffensen til Anleggsmaskinen.

– Dette bør i utgangspunktet være en enkel sak å ordne for regjeringen, men da kreves det at man faktisk forsøker. Dette vil medføre en klar forenkling for mange små og mellomstore bedrifter i distriktene, og det vil ikke medføre provenytap for staten. Vi vil følge denne saken videre, slår han fast.