Flertall for å utsette betaling av MVA på omtvistede krav

Entreprenører skal snart få slippe å betale merverdiavgift på krav man er i tvist med oppdragsgiver om. Fremskrittspartiet fikk flertall for sitt forslag. Nå har Jan Tore Sanner fått en marsjordre han neppe smiler av.

– Jeg er utrolig glad for at flertallet i Stortinget samler seg om FrPs forslag.

Det sier MEF-direktør Julie M. Brodtkorb til Anleggsmaskinen.

Annonse

Finanskomiteen på Stortinget har i dag avgitt sin innstilling til Fremskrittspartiets representantforslag om å utsette betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet. Det har flertallet i komiteen – og dermed på Stortingen – sagt ja til.

Endre mva-regelverket

Entreprenører og andre bedrifter kan nå belage seg på at momsregelverket blir endret. Dette har MEF og andre bransjeorganisasjoner jobbet for i flere år.

Brodtkorb sier hun nå skal be be Jan Tore Sanner personlig om å ta disse signalene med seg inn i revidert nasjonalbudsjett.

– Han kan nå løse likvidietsskvisen entreprenørene står i. Vi ber om å betale merverdiavgift når man faktisk vet hva sluttsummen på et prosjekt blir. Ikke som i dag, der avgiften må betales lenge før tvisten er avgjort, sier Brodtkorb.

I vedtaket ber flertallet på Stortinget regjeringen komme med det lovtekniske grunnlaget snarest, og senest i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

– Svært gledelig

– Det er selvsagt svært gledelig at stortingsflertallet har sluttet seg til vårt forslag. Vi har arbeidet for dette i mange år. Endelig lykkes vi!

Det sier Sivert Bjørnstad (Frp), som stilte forslaget i finanskomiteen. Han mener det er et viktig forslag fordi det vil gjøre livet til bedriftene innenfor bygg og anlegg litt enklere.

– Likviditet betyr mye, og dette kan være en reell hjelp på det området. Det er ingen grunn til at disse bedriftene i praksis skal opptre som bank for en kapitalsterk stat. Dette koster heller ikke staten mye, så det er et vinn-vinnforslag slik vi ser det, sier han.

– Hva har vært krevende i prosessen?

– Det mest krevende har vært å overbevise regjeringspartiene og finansdepartmentet i denne saken. Det har vi heller ikke klart. Men heldigvis er vedtaket fra opposisjonen krystallklart. Regjeringen må nå følge opp dette så snart som mulig, selv om de stemmer imot dette fornuftige forslaget, sier Bjørnstad til Anleggsmaskinen.

Likviditetsskvis og rettsoppgjør

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er også svært fornøyd. Han har vært saksordfører for MVA-saken i finanskomiteeen.

– Det er på høy tid at denne endringen nå kommer på plass. Det er en viktig sak for mange små entreprenører i hele Norge som havner i likviditetskvis fordi de må betale moms til staten lenge før de får oppgjør for oppdraget. Disse tvistene kan gå årevis i rettssystemet. De er en stor belastning og kan i verste fall medføre konkurser og tap av arbeidsplasser, sier Gjelsvik.

Han mener denne saken burde vært løst for lengst. Vedtaket regjeringen og Frp ble enige om i årets statsbudsjett – der MVA skulle utsettes kun til prosjektet var ferdig – var ikke i nærheten av god nok.

– Dessverre har ikke regjeringen villet lytte til en samlet næring som alle har vært enig i denne saken. Men det bra at stortingsflertallet tar ansvar og valser over regjeringen, sier Gjelsvik.

Han mener det er et viktig vedtak, som kan bidra til å styrke norsk bygge- og anleggsbransje. Nå forventer han og flertallet i finanskomiteen at regjeringen raskt følger opp den tydelige marsjordren fra stortingsflertallet

Faktura utløser avgiftskrav

Det har vært en utfordring at entreprenører må fakturere krav, og dermed også avgiftsberegne, i samsvar med arbeidets fremdrift. Dette har vært et gjeldende selv om kravet har vært omtvistet mellom entreprenør og byggherre.

Konsekvensen av dette har vært at entreprenøren måtte betale merverdiavgift til staten før den samme avgiften var betalt av byggherre eller andre oppdragsgivere til entreprenøren. Det betyr at entreprenøren har måttet forskuttere moms for store beløp over lang tid, før uenigheten er avklart. Dette har vært krevende for likviditeten mange av de berørte bedriftene.

Dagens praksis har truet lønnsomme anleggsjobber fordi entreprenør blir stående i en skvis mellom byggherre og skattemyndighetene. Dette vil det nå bli slutt på, når regelverket blir gjeldende.

Stortingets vedtak

Dette er hva flertallet i finanskomiteen på Stortinget har vedtatt:

Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart, og komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Forbundsleder Anita Johansen i Norges Arbeidsmandsforbund er glad for flertallet i finanskomiteen i dag (unntatt regjeringspartiene) har sluttet seg til forslaget.

– Dette er en viktig sak som bransjen har jobbet med over lengere tid. Vi er glade for at Stortingsflertallet er tydelige i denne saken. Dette vil sikre likviditeten og arbeidsplassene i bedrifter som har hatt utfordringer med denne praksisen, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Hun mener denne løsningen er resultat av partsamarbeid på sitt beste, og gleder seg over at stortingsflertallet står sammen med anleggsbransjen.