Forlenger klimasamarbeid

Miljøstiftelsen ZERO og Nye Veier fortsetter sitt samarbeid for grønn omstilling av anleggsbransjen. En ny, treårig samarbeidsavtale mellom virksomhetene er nå signert.

– Nye Veier ble opprettet for å være en utfordrer i samferdselssektoren. Da må vi også sørge for å få gode samarbeidspartnere som vil utfordre oss! Det sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland i en pressemelding fra selskapet.

– De siste årene har Nye Veier blant annet økt klimakravene i våre anskaffelser, og vi har bidratt til forskning, metodeutvikling og innovasjon på klimafeltet. Nå ser vi frem til å videreføre samarbeidet med ZERO, slik at vi kan gire om og øke takten i den nødvendige klimaomstillingen av anleggsbransjen, sier Aanesland.

Annonse

Viktig med samarbeid

I løpet av dette tiåret skal store deler av det norske samfunnet omstilles til lav- og nullutslippsteknologi. Anleggsbransjen er ikke noe unntak, og takten i klimaomstillingen må øke betraktelig i årene som kommer dersom Norge generelt og anleggsbransjen spesielt skal nå sine ambisiøse mål om utslippsreduksjoner. For å klare dette, er samarbeid på tvers av aktører viktig, skriver Nye Veier i pressemeldingen.

Konkrete resultater

Nye Veier og Miljøstiftelsen ZERO har de tre siste årene samarbeidet om klimatiltak i anleggsbransjen, og nå er altså dette samarbeidet forlenget med tre nye år.
Samarbeidet mellom ZERO og Nye Veier har resultert i en rekke arrangementer og publikasjoner de siste årene. I 2020 lanserte virksomhetene en sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen, og i 2021 arbeides det med et prosjekt på temaet klimarisiko. Målet er å kombinere ZERO sin spisskompetanse på klimatiltak, med Nye Veiers spisskompetanse fra anleggssektoren. ZERO og Nye Veier vil de kommende årene definere flere prosjekter som skal øke kompetanse og vilje til grønn omstilling i anleggsbransjen

Store muligheter

– Anleggsnæringen er i dag en stor bestiller av utslipp, men den kan også være en bestiller av løsninger. Det ligger store muligheter i å utvikle grønne løsninger og nullutslippsteknologi i industrien, dersom det stilles strenge krav til klimagassutslipp til vei- og jernbaneutbygging, leder i ZERO, Sigrun Aasland.

–  De milliardene som skal brukes i Nasjonal Transportplan må brukes smart, og bidra til omstilling og utvikling hos entreprenører og leverandørindustri. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med Nye Veier for å se på hvordan også veibygging kan nå Parismålene, sier hun.