– Genuint opptatt av lærlinger

– Uansett hvordan CV-en ser ut, så tar vi dem inn til en samtale. Jeg vil treffe dem, se dem i øynene. Er lysta og motivasjonen der, så kan man lære seg det meste. Det sier Tarjei Rødset, daglig leder i ACO Anlegg, som alltid er på utkikk etter lærlinger – og gjerne jenter.

Vi er på besøk på et anlegg litt utenom det vanlige på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Der er nemlig det norske selskapet Salmon Evolution i gang med å bygge det som skal bli Europas største landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Med ansvar for grunnarbeidene for det første av tre byggetrinn, er ACO Anlegg den største underentreprenøren til ålesundbedriften Artec Aqua, som er totalentreprenør på byggetrinnet. Dette er også den desidert største enkeltkontrakten til ACO Anlegg noensinne.

Bedrift i vekst

Det første vi ser da vi ankommer anlegget, er anleggsmaskiner med Veidekke-logo. Det skyldes at ACO Anlegg tidligere i år kjøpte opp grunnarbeidsavdelingen i Veidekke Bygg, distrikt Møre og Romsdal. ACO Anlegg er en bedrift i vekst og har gått fra 45 til 70 ansatte det siste året.

Annonse

– Vi har ambisjoner om videre vekst, men da først og fremst organisk. Vi har ingen planer om flere oppkjøp foreløpig, sier daglig leder Tarjei Rødset.
ACO Anlegg satser på lærlinger, noe som har resultert i at de i år er en av kandidatene til å bli Årets lærebedrift 2020. Rødset er stolt over nominasjonen.

– Det er veldig hyggelig å bli lagt merke til, og det er kjempestas å bli nominert! Så håper jeg bare at lærlingene synes vi fortjener nominasjonen, sier han kledelig beskjedent.

«Dette er unge mennesker, og det er selvfølgelig viktig med skryt og ros, men det er kanskje like viktig å vise tidlig hva som forventes og hvor lista ligger.»

Godt arbeidsmiljø

ACO Anlegg har rundt 20 arbeidere på anlegget på Indre Harøy, inkludert flere lærlinger. Blant dem er Rebecca Vasseng (22), som begynte læreperioden i juni i år. Hun jobber sju dager på og sju dager av, og stortrives med tilværelsen.

– Jeg har det veldig bra her, og jeg trives kjempegodt i ACO Anlegg, sier hun med et stort smil.

– Til å begynne med jobbet jeg mest i grøfta, men etter hvert har det blitt mer maskin; først dumper, som jeg syntes var veldig gøy, og så gravemaskin og hjullaster nå i det siste. Jeg får veldig god oppfølging her, spesielt av en erfaren maskinfører jeg jobber sammen med. Det aller beste med å være her er nok arbeidsmiljøet. Kollegaene mine er kjempehyggelige, og det virker som om alle går bra sammen, sier hun fornøyd.

INNOVATIVT PROSJEKT: ACO Anlegg har ansvar for grunnarbeidene for det som skal bli Europas største landbaserte fiskeoppdrettsanlegg, på Indre Harøy i Hustadvika kommune. (Foto: Runar F. Daler).

– Et «spleiselag»

– Hvorfor tar dere inn lærlinger, daglig leder Tarjei Rødset?

– Det er todelt. Det er naturligvis for å sikre egen rekruttering. Samtidig er dette en næring der vi alle er avhengig av hverandre – kall det en dugnad eller et spleiselag – slik at vi sikrer rekruttering til bransjen. I vårt område har det dessuten vært gjort en god jobb med å sikre tilstrekkelig med skoleplasser, så da må vi jo sørge for at elevene får plass ute hos bedriftene også, sier han.

– Kravene om lærlinger i offentlige kontrakter kjenner vi naturligvis til, men det er ikke derfor vi tar dem inn. Videre er det selvfølgelig en fordel å ta inn lærlinger fordi vi da kan forme dem helt fra begynnelsen av, men det er likevel ikke utslagsgivende for vår satsing på lærlinger. Hovedårsaken er som sagt rekruttering, samt å bidra til at de som går ut av skolen får læreplass, slik at det er attraktivt å utdanne seg innenfor vår næring, sier Rødset.

Ulike bakgrunner

Bedriften har også en del elever inne på utplassering, og de tar gjerne inn lærlinger som ikke har gått det tradisjonelle 2+2-skoleløpet.

– Det å ha elever på utplassering har vært en kjempesuksess så langt. Vi tror også det bidrar til å opprettholde elevenes motivasjon for faget når de er ute på utplassering. Akkurat nå har vi tre utplasseringselever; én fra Vg1 og to fra Vg2, forteller Rødset.

– Når det gjelder lærlinger med ulike bakgrunner, har vi blant annet inne en tidligere yrkessjåfør og en tidligere landbruksmaskinmekaniker. Vi har sett at det fungerer meget bra med denne typen lærlinger. De som allerede har vært litt ute i arbeidslivet, har en litt annen type erfaring og er gjerne litt mer modne. Det kan være en fordel både for dem og oss. Vi har også tatt inn flere med ulike utfordringer, som kanskje ville endt opp på NAV hvis de ikke hadde fått sjansen her, sier han.

– De har kanskje ikke den typiske CV-en, men hvis de er motiverte så er det hyggelig å kunne gi dem muligheten. Noen viser så enorm interesse at vi føler vi nesten bare må ta dem inn – selv om vi ikke har behov engang. De setter kanskje ekstra pris på å få sjansen, og ender gjerne opp med å bli utrolig dyktige fagarbeidere, sier han.

ACO Anlegg AS

Nominert av:  MEF region Midt
Hjemsted:  Tennfjord, Ålesund kommune, Møre og Romsdal
Omsetning (2019):  NOK 134 mill.
Antall ansatte:  70
Antall lærlinger:  4 (5,7 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 3 i anleggsmaskinførerfaget, 1 i fjell- og bergverksfaget
Antall fagbrev siste tre år: 7

Tar inn alle til samtale

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Holdning, sier daglig leder Rødset helt uten betekningstid.

– Dårlig karakterer og fravær kan jo ha mange ulike årsaker. Det er ikke alltid så lett å motivere seg på skolen. Men hvis de er interesserte, virkelig har lyst og har god holdning, så er forutsetningene på plass. Uansett hvordan CV-en ser ut, så tar vi dem inn til en samtale. Jeg vil treffe dem, se dem i øynene. Er lysta og motivasjonen der, så kan man lære seg det meste, sier han.

– Jeg tror litt av nøkkelen er å være veldig tett på lærlingene i begynnelsen, og gi dem klare tilbakemeldinger. Dette er unge mennesker, og det er selvfølgelig viktig med skryt og ros, men det er kanskje like viktig å vise tidlig hva som forventes og hvor lista ligger. Det hender vi får inn elever på intervju, som tror de skal rett ut i en 40-tonner og sitte der i sandaler og grave. En realitetssjekk kan derfor være nødvendig. Vi må fortelle dem hva som møter dem, og hvordan hverdagen blir.

Gjerne flere kvinner

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

Første arbeidsdag går vi gjennom alle generelle rutiner; hvor de finner ting, hvem som har ansvar for hva, timeføring, HMS, KS og så videre. Deretter er det ut på prosjekt. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å plassere dem på større anlegg, der de har størst mulighet for å få varierte arbeidsoppgaver og bli en del av et miljø, sier Rødset.

– Vi har en fagansvarlig i hvert fag, som følger opp lærlingene og passer på at de følger målene i læreplanen. Are Haukaas fra Opplæringskontoret i anleggs- og bergfagene (OKAB) er levende opptatt av lærlingene og gjør også en fantastisk jobb. I tillegg er jeg selv relativt «tett på». I en travel hverdag kan det være lett å glemme at vi faktisk har et opplæringsansvar. Lærlingene skal ikke bare være en arbeidsressurs, fortsetter han.

– Det varierer litt når de begynner å kjøre maskin. Vi ser an bakgrunn, interesse og egnethet. Ideelt sett bør man starte i grøfta; det er der man lærer mest. Det blir en avveining og en kost-nytte-betraktning. Rebecca, som begynte her i juni, har allerede kjørt en god del dumper, og hun har begynt å kjøre både hjullaster og gravemaskin. Vi har forresten tre damer ute i produksjonen, inkludert Rebecca. Det er positivt for miljøet og en berikelse for hele bedriften, så vi vil gjerne ha inn flere kvinner, slår han fast.

I HYTTA: Rebecca Vasseng begynte læreperioden i juni. Hun har allerede kjørt en god del dumper, og hun har også begynt å kjøre både hjullaster og gravemaskin. (Foto: Runar F. Daler).

Følges tett opp

Are Haukaas, daglig leder for OKAB Møre og Romsdal, skryter av hvordan ACO Anlegg følger opp lærlingene sine.

– ACO Anlegg satser på lærlinger. De pleide å ha én eller to i året, men nå er de oppe i fire-fem. De har instruktører ute som følger opp lærlingene tett, og det er en meget god dialog mellom både bedriften, OKAB og lærlingene. Bedriften er veldig god på HR, altså det personalmessige. ACO Anlegg er en ryddig og ordentlig bedrift å forholde seg til. Når vi sender lærlinger hit, så vet vi at de blir tatt godt vare på, sier Haukaas.

– Bedriften er svært opptatt av kompetanse og kursing av medarbeiderne, og oppfordrer sine ansatte til å ta fagbrev – gjerne flere. Nylig gjennomførte de et bedriftsinternt ADK1-kurs for 10 ansatte på én gang.

– Bedriften er «på»

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Det er stort sett bare positive tilbakemeldinger. Lærlingene trives godt i firmaet og på anleggsplassene, og de har godt samarbeid med både faglige ledere og daglig leder, sier Haukaas.

– ACO Anlegg er genuint opptatt av og aktive med rekruttering av både lærlinger og utplasseringselever. De tar også inn en del voksenlærlinger. Daglig leder Tarjei Rødset er ute og presenterer bedriften på flere videregående skoler. Bedriften strekker seg langt og gir ikke opp lærlingene, selv om det kan være utfordringer underveis. ACO Anlegg er i det hele tatt veldig «på» når det gjelder lærlinger, avslutter han.

Årets lærebedrift 2020

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted tidlig i 2021.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2020. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: