Satser på lokal ungdom

– Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS har en lang historikk med høyt inntak av lærlinger. Bedriften er svært bevisst sitt samfunnsvar, og strekker seg langt for å bidra til at lokal ungdom kommer ut i arbeidslivet.

Det sier opplæringskonsulent Frank Brendeløkken fra Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). Han mener Brødrene Karlsen Anleggsdrift, som holder til en drøy time sør for Tromsø i Balsfjord kommune, virkelig skiller seg ut når det gjelder prioriteringen av lærlingearbeidet.

– Bedriften er enkel og grei å samarbeide med, og tar opplæring meget seriøst. Når jeg kontakter dem, legger de alt til side, tar seg god tid og prioriterer dette fullt og helt. Både daglig leder og faglig leder engasjerer seg i arbeidet med rekruttering og oppfølging av lærlinger. Faglig leder er dessuten medlem i prøvenemda for anleggsmaskinførerfaget. Bedriften låner i tillegg ut et område til gjennomføring av fagprøver, også for lærlinger i andre bedrifter. De tar lærlingearbeid på største alvor, slår han fast.

Annonse

«Det vi trenger nå er noen damer i bedriften. Det vil bidra til et enda bedre miljø.»

60-årsjubileum

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960 av brødrene Alf, Harald og Jim Karlsen. I dag, 60 år senere, er det fortsatt etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har vokst sakte, men sikkert gjennom årene, fra fire ansatte ved oppstarten til ca. 25 i dag. I tillegg begynte bedriften med grus og pukkproduksjon tidlig på 90-tallet, og i dag står datterselskapet Bergneset Pukk og Grus, med sine 15 ansatte, for ca. 40 prosent av den totale omsetningen. Bedriften tar på seg en rekke ulike oppdrag, hovedsakelig i Balsfjordregionen.

– Vi driver primært med vann- og avløpsjobber, grunnarbeider i forbindelse med boligfelt, veibygging og noe fjellsprengning. I det siste har vi også hatt et par spenstige rørleggingsjobber i svært bratt terreng i forbindelse med vannkraftutbygging, forteller Øyvind Karlsen. Han er både medeier, anleggsleder og faglig leder i bedriften, og sønn av Harald Karlsen, en av bedriftens grunnleggere.

– Vi prøver å holde oss mest mulig i nærområdet. De aller fleste jobbene våre er innenfor en times kjøring herfra, primært i Balsfjord og nabokommunene, sier han.

GODT MILJØ: Maskinfører Kevin Heika Karlsen (20), som nylig tok fagbrev etter to års læretid i bedriften, skryter av det gode, unge arbeidsmiljøet i bedriften. (Foto: Runar F. Daler).

Vil ikke ha forgubbing

Per i dag har Brødrene Karlsen to lærlinger, men senest i våres hadde de hele fem lærlinger inne samtidig, et anselig antall sett i forhold til bedriftens størrelse. Ifølge Øyvind Karlsen er inntak av lærlinger helt essensielt for bedriften.

– Vi er nødt til å ta inn lærlinger, både for å rekruttere til bransjen og til vår egen bedrift. Spesielt er vi opptatt av å få inn lærlinger som er fra lokalområdet, eller i hvert fall har en tilhørighet til området. For da er det mye større sjanse for at de blir værende her over tid, sier han.

– Vi er avhengig av å ta inn unge mennesker, for vi vil jo ikke ha en forgubbing i bransjen. Når vi tar dem inn rett fra skolen, har de gjerne også med seg ting de kan tilføre bedriften. I tillegg kan vi forme dem litt fra bunnen av, sier daglig leder Ernst Vidar Hanssen.

– Det vi trenger nå er noen damer i bedriften. Det vil bidra til et enda bedre miljø, fortsetter han, vel vitende om at to lokale jenter har vært der på utplassering allerede og hun ene har ytret ønske om lærlingeplass til våren.

– En annen fordel med å ta inn lærlinger, er at de ofte har mer kjennskap til data og er mer åpne enn enkelte voksne ansatte for å ta i bruk moderne utstyr som GPS og maskinstyring. Vi prøver jo å ha nytt og moderne utstyr i bedriften. Bare i år har vi kjøpt tre nye gravemaskiner, sier Øyvind Karlsen.

Interesse, holdning og innstilling

– Hva er de viktigste egenskapene dere etter når dere tar inn lærlinger?

– Det aller viktigste er holdning og innstilling. Samt at de kommer på jobb i tide, er til stede og gjør en god innsats. Karakterer legger vi ikke noe særlig vekt på. Det man ikke kan fra før lærer man seg, bare man har interesse nok, sier daglig leder Ernst Vidar Hanssen.

– Vi har hatt lærlinger her som nærmest har vært gjennom en dannelsesreise. De har måttet lære å komme seg på jobb og lære seg ikke å lyve. Det har til tider vært en litt fortvilende situasjon, men det har gått bra til slutt. Samtidig har vi selvsagt også lærlinger som er genuint interesserte og kjempepliktoppfyllende fra dag én. Noen er på en måte «naturtalenter», mens andre må det jobbes litt mer med for å komme i mål, sier Øyvind Karlsen.

– Som sagt er vi også opptatt av at lærlingene helst bør ha lokal tilhørighet. De bidrar til mer stabilitet i bedriften. Vi ønsker jo at de blir værende her når læretida er over. Eller at de kommer tilbake hvis de reiser ut for en periode. Vi har en stabil kjerne med folk som har jobba her mellom 15 og 20 år nå. Samtidig bør det også være litt gjennomtrekk i enhver bedrift, for det er på den måten man får inn nye impulser, sier Hanssen.

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS

Nominert av:  MEF region Nord
Hjemsted:  Markenes, Balsfjord kommune, Troms og Finnmark
Omsetning (2019):  Ca. NOK 60 mill. (+ ca. 40 mill. i Bergneset Pukk og Grus)
Antall ansatte:  29 (+ 13 i Bergneset Pukk og Grus)
Antall lærlinger:  2 (6,9 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 1 i anleggsmaskinførerfaget, 1 i fjell- og bergverksfaget
Antall fagbrev siste tre år: 7

 

Hjelper elever med utfordringer

Nordkjosbotn videregående skole ligger i Balsfjord kommune, like i nærheten av der Brødrene Karlsen Anleggsdrift holder til. Skolen tilbyr imidlertid ikke Vg2 Anleggsteknikk. Enkelte elever velger dermed heller andre linjer enn å flytte til Fauske eller Kirkenes for å ta anleggsteknikk der, ifølge daglig leder Hanssen. Bedriften tar derfor stadig inn elever fra helt andre linjer. De strekker seg også langt for å hjelpe dem som trenger litt ekstra oppfølging.

– Vi har tatt inn flere som droppa ut av skolen. For en tid tilbake hadde vi også et prosjekt sammen med Nordkjosbotn videregående, som gikk ut på å hjelpe elever med ulike utfordringer, som kanskje var i ferd med å droppe ut. Vi ble spurt om vi kunne ta dem inn på utplassering i tre måneder, noe vi sa ja til, sier Hanssen.

– Visjonen med prosjektet var at de skulle komme seg opp om morgenen, møte opp på jobb og være her hele dagen og gjøre noe meningsfullt. Det var syv stykker, og vi tok dem inn og ga dem ulike arbeidsoppgaver så de fikk kjenne litt på bransjen. Det gikk veldig bra med de fleste. Tre av dem endte med å jobbe videre her, og to av dem fikk fast jobb. Han ene har senere tatt både fagbrev som maskinfører og sprengningssertifikat. Han var hos oss i flere år, men jobber ikke lenger her nå, forteller Karlsen.

PÅ STELL: Hos Brødrene Karlsen Anleggsdrift er det er full kontroll – rett og slett, sier Frank Brendeløkken i OKAB. (Foto: Runar F. Daler).

Tidlig i maskin

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Til å begynne med viser vi dem hvordan ting fungerer i bedriften, hvor ting er, vi gir dem arbeidsklær, gjør dem kjent med timelister, innføring i SmartDok, HMS-rutiner og alle slags praktiske ting, sier Øyvind Karlsen.

– De fleste lærlingene har vært her på utplassering først, så vi kjenner dem jo litt fra før – og de kjenner oss. Vi prøver å få dem inn i miljøet så raskt som mulig. Den største integreringen foregår ute på anleggene; det er der båndene blir knyttet. I tillegg har vi en felles samling hver morgen her på kontoret, hvor de fleste kommer rundt halv sju og vi drikker kaffe og prater sammen. Vi har en ganske flat profil i bedriften; det er liten forskjell mellom ledelse og lærlinger, forteller Hanssen.

– Lærlingene får forresten prøve seg i maskina nesten helt fra starten av læretida. Vi tror det er inspirerende for mange. Etter hvert får alle sin egen, faste maskin – noen får også splitter nye. På den måten får de mer eierskap til maskinene, og tar mer ansvar når det gjelder bruk og vedlikehold.

Alle er «faddere»

– De fleste lærlingene er svært selvstendige, og de som ikke er det, «pusher» vi litt slik at de blir det. Vi gir dem ulike og kanskje litt utfordrende oppgaver, for å se hvordan de håndterer det. De får også jobbe en del alene, noe som gjerne gjør dem mer selvstendige. Noen må selvfølgelig følges litt tettere opp enn andre. Dem setter vi gjerne på prosjekter der det er mer støtte og hjelp tilgjengelig. Vi jobber jo med mennesker, og vi er alle forskjellige, sier Karlsen.

– Vi har ingen fast fadderordning, men i praksis er jeg hovedansvarlig for alle som tar anleggsmaskinførerfaget, mens de på boreriggen blir fulgt opp av en annen. I tillegg er det sånn her i bedriften at alle tar ansvar og på en måte er faddere for lærlingene, fortsetter han.

– Det er et høyt faglig nivå hos Brødrene Karlsen, og det er mange gode instruktører og veiledere der, bekrefter Frank Brendeløkken i OKAB.

– Bedriften engasjerer seg veldig i lærlingenes ve og vel. Faglig leder Øyvind Karlsen har inngående kunnskap om hver enkelt lærling og er virkelig «tett på». Lærlingene får mye tillit og ansvar, og de blir også satt litt på prøve, særlig mot slutten av læretida. Dette er nok med på å skape selvstendige, dyktige fagarbeidere, sier han.

PUKKVERK: Tidlig på 90-tallet begynte bedriften med grus- og pukkaktivitet. I dag står datterselskapet Bergneset Pukk og Grus for ca. 40 prosent av den totale omsetningen. (Foto: Runar F. Daler).

Kollegaer og kompiser

Maskinfører Kevin Heika Karlsen (20) tok fagbrev i mai i år, etter to års læretid i bedriften. Vi møter ham på et VA-prosjekt i Nordkjosbotn.

– Jeg fikk gode, spennende og varierte arbeidsoppgaver i læretida, inkludert en del utfordringer. Jeg har fått masse hjelp av dem jeg har jobbet sammen med, og jeg har fått tett oppfølging av faglig leder Øyvind Karlsen. Han «pusher» på med dokumentering i lærlingeportalen. Går det en uke eller to uten at jeg har dokumentert noe, så får jeg høre det, forteller Kevin Karlsen med et smil.

– Det aller beste er nok det gode, unge arbeidsmiljøet i bedriften. Det er en veldig fin gjeng på jobben, og jeg har fått mange gode kompiser her, sier han.

Full kontroll

– Det er en god, humoristisk og spøkefull tone i bedriften. Jeg tror det er med å bidra til at lærlingene trives så godt her, sier OKABs Frank Brendeløkken.

– I denne bedriften kan jeg ikke huske at en eneste lærling har ringt meg og lurt på noe som helst. Det tar jeg som et tegn på at ting fungerer godt, for jeg er vant til at lærlingene ringer og sier ifra i bedrifter hvor det er ting som ikke fungerer. På halvårsmøtene her er lærlingene alltid godt i rute, så det er tydelig at de får det de skal ha av opplæring og oppfølging. Det viser seg også i det som loggføres. Bedriften er nemlig også dyktig til å få dem til å gjøre dokumentasjonsjobben, noe som ikke er like lett over alt. Hos Brødrene Karlsen Anleggsdrift er det er full kontroll – rett og slett, avslutter Brendeløkken.

Årets lærebedrift 2020

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted tidlig i 2021.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2020. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: