Lærlingene involveres hos Becker Entreprenør

Hos Becker Entreprenør er ikke lærlingene bare i maskinen eller grøfta. De blir også involvert i bl.a. kalkulasjon, tilbudsinnhenting, byggemøter, stikning, vernerunder og oppfølging av fremdriftsplan.

– Vi er svært opptatt av den praktiske opplæringen. Det er det man lærer mest av. Ikke alle er like sterke teoretisk, så vi forsøker å involvere dem i hvert eneste steg på prosjektene de er med på. De får da reelt ansvar, og må ta beslutninger selv, men de blir selvfølgelig veiledet og fulgt opp av noen med erfaring og kompetanse. Det forteller daglig leder i Becker Entreprenør AS, Line Becker.

– Vi tror at jo mer innsikt du har i alle prosesser, jo bedre jobb vil du gjøre i alle deler av bedriften. Skal du bli en god lagspiller, må du kjenne til hva som kommer både før og etter den jobben du til enhver tid gjør. På den måten ser man helheten på en bedre måte. Hva koster det for eksempel å grave denne grøfta? Hva koster røret som skal graves ned? Hva er konsekvensen hvis vi gjør feil? Vi bruker en del ressurser og tid på dette, men det er verdt det. Målet er jo at lærlingene skal bli værende her i bedriften lenge.

Annonse

Bedriftskultur

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Ved å ha lærlinger i bedriften, får vi inn nye perspektiver. Kanskje tar de med noe lurt eller nytt fra skolen. Vi er veldig opptatt av involvering, og lærlingene skal være en del av laget fra første stund, forteller daglig leder Becker.

– Lærlingene er jo våre fremtidige medarbeidere, og ved å ta dem inn allerede som lærlinger så får vi forma dem litt slik vi selv ønsker. Vi får dem inn i vår bedriftskultur, vår tenkemåte og hvordan vi ønsker å fremstå som bedrift. I tillegg er det krav om lærlinger i offentlige kontrakter, enten vi er hovedentreprenør eller underentreprenør.

PÅ SKINNER: Det meste går på skinner hos Becker, sier OKABs Rune Lia, til venstre i bildet. Ved siden av ham står daglig leder Line Becker og maskinfører Simen Endresplass. (Foto: Runar F. Daler).

Bedrift i vekst

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Holdninger og interesse. Alt annet kan man lære seg, slår Becker fast.

– Vi er ikke så opptatt av karakterer. Vi mener at dersom du har nok interesse og riktig holdning, så er det tilstrekkelig for å kunne bli en dyktig fagarbeider. Fravær ser vi derimot litt på. Vi pleier som regel også å ha en samtale med lærerne på skolen før vi tar inn eleven enten på utplassering eller som lærling. Det blir som en referanse, som bidrar til å danne et inntrykk av kandidaten. De siste årene har de fleste lærlingene kommet til oss fra Skedsmo videregående. Det handler vel både om beliggenhet og rykte, sier hun, og sikter til at bedriften enn så lenge holder til et steinkast fra Åråsen stadion i Lillestrøm, like i nærheten av skolen. Becker Entreprenør, som ble grunnlagt i 2001, har triplet omsetningen de siste tre årene, og antall ansatte har vokst nesten tilsvarende. De er derfor nå i ferd med å bygge nytt og større hovedkontor på Gjerdrum.

– De fleste lærlingene våre har vi hatt inne på utplassering først. Hele tre av de fire som kom hit i høst, og totalt fem av de seks vi har inne nå, var her på utplassering. Vi har også deltatt på en fagdag på Skedsmo vgs., og vi fikk enda litt flere henvendelser derfra etter det. Vi må jo takke nei til noen også, for vi kan ikke ta inn flere enn at vi er sikre på å kunne gi dem tilstrekkelig kvalitet i opplæringen.

«Vi investerer jo i mennesker, akkurat som i utstyr. Mennesket er den viktigste ressursen vi har.

Fadderordning

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Den første dagen møtes lærlingene her på kontoret, hvor vi går gjennom grunnleggende informasjon, som vår bedriftskultur, våre forventninger, hvilke systemer vi har, hvilke prosjekter vi har, og til slutt går vi gjennom læreplanen og når vi skal gjøre hva, sier Becker.

– Alle lærlingene får en fadder når de kommer inn i bedriften. Fadderne har betydelig faglig erfaring og har vært en stund i bedriften, slik at de kjenner kulturen godt. De skal være en støtte for lærlingene, ikke bare faglig, men også menneskelig. Foruten OKABs halvårsmøter har vi også egne evalueringer hvert halvår. Vi har vi alltid hatt én utenlandstur med hele firmaet hvert år, hvor lærlingene selvfølgelig også er med. I tillegg har vi fra i år også en egen lærlingetur til utlandet.

Lagspill

– Vårt tankesett er at en ansatt som har det bra på jobb – og som kanskje også får hjelp med ting utenfor jobben – har det bedre som menneske og gjør dermed også en bedre jobb. Det gjelder selvfølgelig også lærlingene. Hvis det er noen som har mye fravær, eller sliter med ett eller annet, så forsøker vi alltid å finne årsaken til det, og så prøver vil å gjøre noe med det, fortsetter Becker.

– Vi har tro på å gi lærlingene ansvar, samtidig som de blir stilt krav til. De skal føle at det er en mening med det de gjør, og da tar de gjerne også ansvar. Vi jobber mye med miljøet og kulturen i bedriften. Dette er jo som et lagspill, og vi er opptatt av «lagspillmentaliteten», hvor vi spiller sammen for å få ballen i mål. Vi prøver å være flinke til å inkludere alle som kommer inn i bedriften, også ved å gjøre ting utenom jobb, som for eksempel en fotballtrening i uka eller andre faste sosiale sammenkomster. På den måten blir vi sammensveisa og vi får et fellesskap i bedriften. Lærlingene inkluderes selvfølgelig i dette, selv om vi aldri vet med sikkerhet om de blir værende i firmaet etter at læretida er over, sier hun.

Becker Entreprenør AS

Nominert av:  MEF region Øst
Hjemsted:  Kjeller, Lillestrøm kommune, Viken
Omsetning (2019):  NOK mill. 140
Antall ansatte:  47
Antall lærlinger:  6 (12,8 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag:  3 i vei og anlegg, 3 i anleggsmaskinførerfaget
Antall fagbrev siste tre år: 6

 

Investerer i mennesker

Bedriften er opptatt av opplæring og formell kompetanse, og ser gjerne at så mange som mulig tar fagbrev.

– Vi er bevisste på dette med fagbrev. Flere av våre mer erfarne medarbeidere tar fagbrev som privatister. Målet vårt er egentlig at alle som ikke har fagbrev, skal ta det. Når vi har intervjuer med potensielle ansatte som ikke har fagbrev, så spør vi alltid om de er interessert i å ta det. Er de ikke det, så har de kanskje ikke kommet til rett plass. Det er jo et signal om interesse og engasjement, sier Becker.

– Vi sender også folk på ulike kurs for å gi dem mer kompetanse. Dette gir ikke bare de ansatte mer kunnskap og sannsynligvis et mer bevisst forhold til egen kompetanse, men det gir til syvende og sist også bedriften en merverdi. Alt dette koster litt, selvfølgelig, men vi investerer jo i mennesker, akkurat som i utstyr. Mennesket er den viktigste ressursen vi har. Man kan ha så fine, gode maskiner man bare vil, men har man ikke mennesker som fungerer bak spakene, så går det ikke, slår hun fast.

«Vi har opplevd at vi nesten blir litt ledd av i bransjen for vårt sterke miljøfokus, men vi vet at dette er fremtiden.»

Verdens største på el-gravere

Becker Entreprenør er en svært miljøbevisst bedrift. Til våren venter de sin femte store elektriske gravemaskin.

– Vi har miljøfokus i alt vi gjør, enten det dreier seg om avfallssortering, maskinpark, utstyr og materiell. Vi gjør alt vi kan for å minimere utslippene, og vi merker at det fanger interessen til de unge medarbeiderne og lærlingene. Vi har investert i en biogasslastebil, vi vurderer elektriske lastebiler og vi bruker mye HVO-diesel. Vår ambisjon er å matche Oslo kommunes nullutslippsmål innen 2025. Derfor jobber vi hele tiden med leverandørene våre, for å finne miljøvennlige løsninger, sier Becker.

– Når vi til våren får overlevert vår femte elektriske graver, blir vi trolig størst i verden på større elektriske gravemaskiner. Dette er dyre maskiner – de koster omtrent tre ganger så mye som konvensjonelle maskiner av samme type – og Enova-støtten dekker ikke merkostnaden i det hele tatt. Det er dermed en økonomisk risiko, men det kan jo hende vi får noen jobber på det. Vi har opplevd at vi nesten blir litt ledd av i bransjen for vårt sterke miljøfokus, men vi vet at dette er fremtiden, sier hun.

Det første året som lærling tilbragte Simen Endresplass mye tid i grøfta.
– På den måten fikk jeg lært mye om hvordan ting henger sammen. Man får jo ikke full forståelse for alt bare ved å sitte i en gravemaskin, sier han. (Foto: Runar F. Daler).

Tillitserklæring

Maskinfører i Becker Entreprenør, Simen Endresplass (20), var lærling i bedriften fram til i sommer, da han besto fagprøven med meget godt. Nylig fikk han utdelt en splitter ny el-graver, av typen Cat 323 Z-line.

– Det er en tøff maskin, og jeg føler det er en slags tillitserklæring å få kjøre den. Jeg må ta noen ekstra hensyn sammenlignet med en dieselmaskin, men det er en vanesak. Den lader 20 prosent på en halvtime, og jeg har lært meg å kjøre den slik at når jeg lader den i lunsjen, så holder den hele arbeidsdagen, forteller Endresplass når vi møter ham på et prosjekt for Omsorgsbygg på Hasle i Oslo.

– Som lærling tilbragte jeg mesteparten av det første året i grøfta. På den måten fikk jeg lært mye om hvordan ting henger sammen. Man får jo ikke full forståelse for alt bare ved å sitte i en gravemaskin. Jeg fikk prøve litt maskinkjøring også, selvfølgelig, og dette fungerte veldig bra for meg. Jeg trives veldig godt i Becker, jeg får kjempegod oppfølging og det er en sosial og fin bedrift å være i. Det er en ung bedrift med lav gjennomsnittsalder, arbeidsmiljøet er kjempebra og det er aldri noe problem å spørre folk om hva det måtte være, sier han.

– Går av seg selv

Rune Lia er opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). Han fullroser lærlingearbeidet i Becker Entreprenør.

– Bedriften har mye variert arbeid, og de har på mange måter den «rette» typen og størrelsen prosjekter, som innebærer mange forskjellige oppgaver som lærlingene får bryne seg på. Bedriften er flink til å plassere lærlinger på ulike jobber, og det virker også som om de er dyktige til å plukke ut lærlingene i utgangspunktet. Det meste går egentlig på skinner hos Becker, sier Lia.

– Becker strekker seg også langt når det gjelder oppfølgingen av lærlingene, og de blir inkludert i bedriften fra dag én. Til og med elevene som er på utplassering der blir behandlet som ordinære ansatte og tatt med både på sosiale samlinger og utenlandsturer. De har også hatt enkelte lærlinger med ulike utfordringer, og de har vært villige til å ta imot lærlinger som ikke har fungert i andre bedrifter.

Tillit og ansvar

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Jeg opplever at de kommer inn i et veldig godt miljø i bedriften, at de trives godt og at det er en sosial og god arbeidsplass. Lærlingene sier de har lærerike og bra jobber. Flere har sagt at de ikke kan tenke seg at de kunne hatt det bedre noe annet sted. Jeg møtte tre-fire av dem senest forrige uke, og de var blide og fornøyde alle sammen, sier Lia.

– Mitt inntrykk er at lærlingene tidlig blir vist tillit og må ta ansvar, noe de setter pris på. Noen kan kanskje bli litt nervøse av det, men det er noe de vokser på. Selv om de muligens kommer litt ut av komfortsonen, får de jo oppgaver de er i stand til å mestre. Jeg mener de gjør veldig mye riktig i denne bedriften, avslutter OKAB-konsulenten.

Årets lærebedrift 2020

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted tidlig i 2021.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2020. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: