Tidlig involvering i stort Bane NOR-prosjekt

Med en såkalt forhåndskunngjøring inviterer Bane NOR entreprenører til tidlig involvering om konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene i storprosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen.

Moderniseringen av godsterminalen på Nygårdstangen og bygging av dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen i Bergen har planlagt byggestart i 2022. Likevel er kunngjøringen av jobben allerede nå ute i markedet.

– Vi ønsker å få innspill fra interesserte entreprenører tidlig slik at vi kan tilpasse grunnlaget og kontraktene våre best mulig, forteller prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR Utbygging Portefølje Vest, i en pressemelding.

Annonse

Får konkurransegrunnlaget ut på høring

Selve konkurransen er en ordinær konkurranse med forhandling der de kvalifiserte vil få invitasjon til å gi tilbud i juli neste år. Det nye er at Bane NOR inviterer til dialog allerede i høst, og at entreprenørene deretter får konkurransegrunnlaget ut på høring.

Høringsperioden er på nyåret, og så må man melde interesse for å gi tilbud innen slutten av mars 2021.

Dobbeltsporet mellom Arna og Bergen skal fullføres med etappen fra Bergen stasjon til Fløen. (Illustrasjon: Bane NOR/COWI AS).

Ønsker å bruke tid på å finne riktig entreprenør

Forut for høringen inviterer Bane NOR entreprenørene til dialog i slutten av november – først som en samlet gruppe og deretter enkeltvis i ukene etterpå.

– Håpet er at vi skal få mange gode forslag i disse samtalene. Vi ønsker en attraktiv kontraktsinndeling og entrepriser som skaper den riktige interessen i markedet når vi sender ut endelig underlag nærmere sommeren, sier prosjektsjef Larsen.

Samlet skal prosjektet ut med kontrakter på om lag 1,5 milliard kroner. Kontrakten som forhåndskunngjøres nå er en tverrfaglig utførelsesentreprise med en varighet på 2,5 år.

– Dette er den største kontrakten i prosjektet. Vi ønsker å bruke tid på å finne den riktige entreprenøren som kan skrive en suksesshistorie sammen med oss, sier Larsen.

– Endelig skal dobbeltsporet Arna-Bergen fullføres og kapasiteten på Nygårdstangen godsterminal økes.

Tidspunktet for den felles digitale dialogkonferansen er 26. november.