Peab og Hæhre skal bygge ny flyplass i Mo i Rana

Styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS har innstilt på å tildele totalentreprisen for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana til Peab Anlegg AS, med Hæhre Entreprenør AS som underleverandør. Kontraktsummen er ca. 1,7 mrd. kroner (eks. mva.).

– Tildelingen av totalkontrakt er en avgjørende milepæl i arbeidet med å realisere det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av kommunegrenser på Helgeland, sier Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, i en pressemelding fra selskapet.

Les mer om den nye flyplassen her.

Annonse

Planlagt byggestart 1. august

Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana skal bygges med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg. To av de ledende entreprenørene i Norden har bidratt til at det ble en god konkurranse.

Planlagt byggestart er 1. august i år. Dette forutsetter at avtaler og beslutning om finansiering er på plass.

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet. Vi har tillit til at regjeringen bidrar til at en stortingsproposisjon behandles i tråd med våre felles ambisjoner om rask og effektiv framdrift, sier Johansen.

ENTUSIASTISK: Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) presenterer det spennende prosjektet for forsamlingen i Oslo i mars. Mange av tilhørerne var potensielle entreprenører for den kommende utbyggingen. (Foto: Runar F. Daler).

ENTUSIASTISK: Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) presenterte det spennende prosjektet for forsamlingen i Oslo i mars 2019. Mange av tilhørerne var potensielle entreprenører for den kommende utbyggingen. (Foto: Runar F. Daler).

Vekstmotor for regionen

Ordfører Geir Waage i Rana er godt fornøyd med at det nå er klart hvem som skal bygge ny lufthavn.

– Rana kommune bidrar betydelig i spleiselaget og som tilrettelegger. En stor flyplass vil bli den vekstmotoren Helgeland trenger for å øke sysselsetting og folketall. Vi vet at den vil gi vår region en helt ny tilgjengelighet til resten av Norge og verden, sier Geir Waage.

Styreleder Erik Wulfsberg i Polarsirkelen Lufthavnutvikling sier ny lufthavn vil gi bedre konkurransevilkår for næringslivet, ikke minst for grønn industri, sjømatnæring og reiseliv.

– Den vil gjøre vår region mer attraktiv for folk å flytte til, skape bolyst, øke investeringene og tiltrekke flere nyetableringer, sier Wulfsberg.

Pris innenfor rammen i NTP

Totalkontrakten utgjør ca. 1,7 mrd. kroner (eks. mva.). I tillegg kommer byggherrekostnader og noe forberedende arbeider i terrenget. Samlet utbyggingskostnad vil holde seg innenfor økonomisk ramme avsatt i Nasjonal transportplan, ifølge pressemeldingen.

– Vi har vært opptatt av å få fram et prosjekt som ivaretar alle krav til tekniske ytelser, sikkerhet og miljø, og til en lavest mulig pris. Det har vi lyktes godt med, sier Henrik Johansen.

Nybrottsarbeid

Det er over 40 år siden sist det ble bygd en regional stamflyplass i Norge. Det har vært behov for å tenke nytt, inspirert av Nye Veiers metoder.

– Vi har vært så heldige å trekke veksler på kunnskap og erfaringer fra ledende personell i Nye Veier og Scandinavian Mountains Airport, som like før jul åpnet en flyplass med om lag samme dimensjoner og ytelser i Sälen i Sverige.

– Polarsirkelen lufthavnutvikling har også fått på plass et prosjektteam som har gjort en strålende jobb og som blir med videre inn i utbyggingsfasen, sier Johansen.

Konkurransen ble kunngjort 23. mai 2019. Innen fristen 31. oktober 2019 hadde to ledende entreprenørselskap levert inn tilbud.

– Det har vært gode forhandlinger med tilbyderne og en grundig evalueringsprosess som har ført fram til en vinner av konkurransen, avslutter Henrik Johansen.