Kjemper om å bygge ny flyplass

Av de tre prekvalifiserte tilbyderne, har AF-Gruppen og Peab levert tilbud på bygging av ny lufthavn i Mo i Rana.

Tilbudsfristen for tilbudskonkurransen gikk ut 31. oktober, og byggherren Polarsirkelen Lufthavnutvikling har mottatt tilbud fra AF-Gruppen Norge AS og Peab Anlegg AS (med Peab Anläggning AB, COWI AS, Bjørn Bygg AS, Peab Asfalt Norge AS og Hæhre Entreprenør AS som underleverandører).

– Dette er vi meget tilfreds med, sier Henrik Johansen, adm. dir. i Polarsirkelen lufthavnutvikling i en pressemelding.

Annonse

Hvem får kontrakten?

Byggherren følger regelverket for offentlige anskaffelser. Ingen informasjon om innhold i tilbud er offentlig før tildeling og signering av totalkontrakt.

– Vi ser fram til neste fase. Tilbudene vil bli evaluert og deretter følger forhandlinger med leverandører. Vi beregner å bruke noen uker før vi beslutter hvem som tildeles kontrakten med totalentreprise for bygging av ny lufthavn. Tildeling skal skje i henhold til kriteriene som er satt i tilbudsgrunnlaget, sier Johansen.

Spleiselag

Ny lufthavn i Mo i Rana, Helgeland Ny lufthavn bygges ut i et spleiselag mellom staten, Rana kommune og næringslivet i regionen. Prosjektet er forankret i Nasjonal transportplan der ambisjonen er oppstart med lokale midler så raskt som mulig. Det statlige bidraget, 1,47 mrd. (2017-kroner) skal bevilges fra 2024. Byggherre skal derfor mellomfinansiere det statlige bidraget. Det er inngått intensjonsavtaler med flere av de største finanshusene i Norge.

Fra konkurranse til byggestart

  • Samferdselsminister Jon Georg Dale ga 5. februar 2019 klarsignal til tilbudskonkurranse om bygging av ny lufthavn. Avinor har gitt bistand i henhold til en samarbeidsavtale med Polarsirkelen Lufthavnutvikling.
  • Tilbudsgrunnlaget ble lagt ut i markedet før sommeren
  • I henhold til framdriftsplan er byggestart satt til våren 2020.