Stor interesse for Helgeland-flyplass

Mange vil være med å bygge Polarsirkelen Lufthavn i Mo i Rana. Så er det også over 40 år siden sist det ble bygget en regional stamflyplass i Norge.

I februar i år bekreftet samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding at anbudskonkurransen om den nye flyplassen i Mo i Rana kan lyses ut. Polarsirkelen lufthavn er anslått til å koste 2,1 milliarder kroner og regjeringen har i Nasjonal Transportplan (NTP) lagt opp til å bidra med hele 1,5 milliarder.

– Regjeringen ønsker et godt flytilbud i hele landet. Ved Mo i Rana i Nordland er det blitt tatt et spennende initiativ for å bygge en ny lufthavn, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling ønsker å lyse ut en anbudskonkurranse om bygging. Det bekrefter jeg nå at de står fritt til å gjøre, uttalte samferdselsministeren i pressemeldingen.

Annonse

Han presiserte imidlertid at det statlige bidraget som settes av i NTP 2018-2029 ikke vil komme før i andre delen av planperioden, altså 2024-2029. Dermed vil en eventuell anbudskonkurranse skje på utbyggers regning og risiko. Det samme gjelder naturligvis en eventuell byggestart. Politikerne har dessuten anledning til å gjøre endringer i planen hvert fjerde år, noe som i ytterste konsekvens kan bety at den planlagte pengestøtten til flyplassen kan bli skrinlagt når stortingspolitikerne går gjennom planen på nytt før 2024.

ENTUSIASTISK: Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) presenterer det spennende prosjektet for forsamlingen i Oslo i mars. Mange av tilhørerne var potensielle entreprenører for den kommende utbyggingen. (Foto: Runar F. Daler).

ENTUSIASTISK: Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) presenterte det spennende prosjektet for forsamlingen i Oslo. Mange av tilhørerne var potensielle entreprenører for den kommende utbyggingen. (Foto: Runar F. Daler).

Luftfartens Nye Veier

Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) og de lokale kreftene på Helgeland, som har jobbet med flyplassprosjektet i mer enn 10 år, lar seg imidlertid ikke skremme. De inviterte nylig til leverandørkonferanse på Tjuvholmen i Oslo for å lodde stemningen, få innspill og knytte til seg potensielle totalentreprenører. Lokalet var proppfullt av interesserte bransjeaktører.

– Dette er vår viktigste milepæl på lang tid når vi nå tar steget ut i markedet. Det er et sannhetens øyeblikk hvor vi ønsker tilbakemeldinger fra dere på om vi tenker rett, sa Henrik Johansen, daglig leder i PLU.

– Dette blir et stort masseforflytningsprosjekt; ca. fem millioner kubikk. Anbudspapirene kommer i april i år, og dere får fram til sommerferien med å levere inn tilbud, sa han til den lydhøre forsamlingen, som besto av representanter fra bl.a. Veidekke, Skanska, Risa, Hæhre, LNS, AF Gruppen og Bertelsen & Garpestad. Han la for øvrig ikke skjul på at selskapet har latt seg inspirere av en annen byggherre, som de siste årene har drevet veiprosjekter raskere og til lavere kostnader man for få år siden trodde var mulig.

– Dere vil nok oppleve at mye av strategiene, metodene, tenkingen, harmoniserer mye hvordan Nye Veier tenker. Dette skal bli luftfartens Nye Veier! slo han fast.

POTENSIAL: Forventingene og ambisjonene er store for den nye flyplassen. Går det som utbygger håper vil det se omtrent slik ut en vinterkveld med nordlys. (Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS).

POTENSIAL: Forventingene og ambisjonene er store for den nye flyplassen. Går det som utbygger håper vil det se omtrent slik ut en vinterkveld med nordlys. (Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS).

Massebalanse

Polarsirkelen lufthavn skal etter planen bygges på Hauan, like utenfor Mo i Rana.  En forutsetning for Avinor er at dagens Mo i Rana lufthavn Røssvoll, samt Mosjøen lufthavn Kjærstad, legges ned når den nye flyplassen eventuelt står klar.

– Den nye flyplassen vil ligge nærmere Mo i Rana sentrum enn dagens flyplass; kun syv minutter med bil. Adkomsten blir fra europavei 12, mens dagens adkomst er fra E6. Den skal bygges på en småkupert åsrygg, som må planeres ut. Dette er i dag jomfruelig terreng og det er dermed ingen eksisterende bygninger eller infrastruktur å ta hensyn til. Flystripen på 2400 meter vil ligge i øst-vest-retning, med fantastiske flyoperative forutsetninger, sa Henrik Johansen.

– Det blir mye sprengning og fyllinger, men det er massebalanse på prosjektet. I tillegg til selve flyplassen vil prosjektet også inkludere en del infrastruktur. Det skal bl.a. legges frem vann og avløp fram til lufthavnen. I tillegg skal det bygges adkomstvei til lufthavnen, inkludert gang- og sykkelvei, samt en vei rundt flyplassen, forklarte Bård Sandberg fra PLU.

– Bygningsmessig snakker vi om en terminalbygning på 6000 kvadratmeter, en driftsbygning på i underkant av 4000 kvadrat og et teknisk bygg på ca. 450 kvadratmeter. Det vil bli to taksebaner ut til rullebanen, og avkjørsel for venteposisjon for fly i begge ender av rullebanen.

Prekvalifisering

Flere av de fremmøtte på leverandørkonferansen stilte spørsmål angående finansieringen av prosjektet, i og med at de statlige midlene ikke kommer før tidligst i 2024.

– Vi skal inn med 600 millioner kroner lokalt. Rana kommune har vedtatt å gå inn med 300 millioner kroner, og næringslivet skal, i samarbeid med lokale banker, gå inn med 300 millioner. Vi har også en intensjonsavtale med to store finanshus på mellomfinansiering av inntil 1,5 milliarder kroner. Det betyr at vi har dekket opp rammen som er på opp til 2,1 milliarder, som er vedtatt i NTP som ramme for prosjektet, slo Henrik Johansen fast.

Prosjektet legges for øvrig opp som en totalentreprise. Etter en prekvalifisering vil byggherren PLU sitte igjen med tre-fem aktører som de vil gå videre med og som de vil innhente tilbud fra. Når det endelige valget av totalentreprenør skal tas, vil pris vektlegges 75 prosent, mens prosjektgjennomføring vektlegges 25 prosent.

Fakta/mengder:

 • Adkomstvei, inkl. gang- og sykkelvei: Ca. 2,25 km
 • Omkjøringsvei rullebane: Ca. 3,9 km
 • Gang- og sykkelvei fra Gruben langs E12: Ca. 3,6 km
 • Utrykningsvei: Ca. 1,35 km
 • Framføring vann- og avløp: Ca. 5500 m
 • Masseflytting: Ca. 5 mill. pfm3 bergmasser, ca. 0,8 mill m3 løsmasser
 • Asfalterte flater: Ca. 250 000 m2
 • Arronderte flater med grasdekke: Ca. 800 daa
 • Bygningsmasse: Terminalbygg 6000 m2, driftsbygg 3750 m2, teknisk bygg 450 m2

 

Foreløpig fremdriftsplan:

 • Søknadsfrist for prekvalifisering: Uke 18, 2019
 • Meddelelse av prekvalifisering: Uke 20, 2019
 • Tilbudsfrist: Uke 27, 2019
 • Kontraktsforhandlinger: Aug.-sep. 2019
 • Kontraktstildeling: Sep.-okt. 2019
 • Oppstart kontraktarbeid: Q1 2020
 • Overlevering/åpning: Q3 2022

PS! Som følge av innspill fra leverandørnæringen, samt ekstern kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, er fremdriftsplanen litt justert. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har ambisjon om å kunngjøre konkurransen for markedet i månedsskiftet mai/juni.