Norges beste lærebedrift skal kåres

Årets lærebedrift 2019 skal kåres på Arctic Entrepreneur 22. januar. MEF har igjen fått kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til å dele ut den gjeve prisen.

Les hvordan tidligere vinnere av prisen opplevde utmerkelsen

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. Håpet er at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Annonse

Ifølge MEFs priskriterier er det hovedsakelig to måter en bedrift kan utmerke seg særlig positivt på:

  1. Bedriften kan vise til høy gjennomføringsgrad for lærlinger og/eller lærekandidater som begynner i bedriften; en høy andel har bestått fagprøven eller kompetanseprøven.
  2. Uavhengig av gjennomføringsgrad kan bedriften vise til at lærlinger og/eller lærekandidater har hatt en svært positiv utvikling når det gjelder mellommenneskelig ferdigheter og beherskelse av faget. Utviklingen hos lærling/lærekandidat skyldes i betydelig grad tett oppfølging fra bedriftens side.

Juryen som skal ta den vanskelige avgjørelsen består av representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB, og ledes av kompetansesjef i MEF, Terje Eikevold.

De nominerte er…

De seks nominerte bedriftene har alle blitt presentert her i Anleggsmaskinen tidligere. Klikk på bildene nedenfor for å lese mer om hver enkelt kandidat:

Kandidat 1: Letnes AS

Kandidat 2: Entreprenør Odd Steinar Hansen AS

Kandidat 3: Sartor Maskin AS

Kandidat 4: Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS

Kandidat 5: Bertelsen & Garpestad AS

Kandidat 6: Kjell Foss AS