Rom for alle

Hos Odd Steinar Hansen AS er det rom for alle. Enten de er på tiltak via NAV, tidligere rusmisbrukere eller ikke har klart fagbrevet. – Vi behandler alle med respekt. Alle bør få mulighet til å jobbe, sier daglig leder Boye Hansen Olderheim, som selv har en sønn med cerebral parese.

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS, som holder til på Raufoss, ble startet i 1989 av Odd Steinar Hansen og sønnen Boye. Etter hvert kom også Boyes brødre Atle og Anders inn i bedriften, i henholdsvis 1999 og 2003.

– Vi var med fatter’n ut på jobb fra vi var små, så vi har jo mer eller mindre vokst opp i anleggsmaskiner alle tre. Jeg tror ikke vi var mer enn 10 år gamle før vi fikk en borhammer i hendene og ble med ut for å bore i fjellet før sprenging, forteller eldste bror Boye Hansen Olderheim (49).

Annonse

– I 1998 fikk pappa hjerneblødning og ble ufør. Det var litt av en omveltning, for da falt plutselig alt ansvar på meg, før Anders og Atle etter hvert kom inn. Det ble mange lange kvelder, for å si det sånn. Moren vår, Kari Mette, tok også på seg ekstraarbeid på kveldstid med regnskap. Etter at vi tok over har vi sakte, men sikkert bygd stein på stein, og i dag er vi 23 ansatte. Vi ønsker å være en solid bedrift som gjør en ordentlig jobb, slik at kundene blir fornøyd og får lyst til å bruke oss igjen. Nå har vi holdt på i 30 år, og det tyder vel på at vi har gjort noe riktig, sier han.

Headhunter ikke

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo for å rekruttere, og vi ønsker å satse på yngre folk. Vi bruker mye ressurser på dem og håper selvfølgelig de har lyst til å bli værende her. Det er en fordel med både yngre og eldre mennesker i bedriften. Jeg er ikke av typen som ringer rundt og «headhunter» folk fra andre bedrifter; det er en usunn praksis, sier daglig leder Boye.

– I stedet for å by over hverandre med et par kroner i timen, har vi valgt å fokusere på en veldig god pensjonsavtale for våre medarbeidere. Det er viktig å huske på at de skal ha det bra også når de er ferdige med arbeidslivet. Her skal lærlingene føle at de får noe igjen. Den siste lærlingen som fullførte læretida her fikk også en splitter ny gravemaskin da han besto fagprøven.

GODT MILJØ: Lærling Jan Andreas Skredderstuen (18) føler seg inkludert og får tillit i bedriften. Han skryter spesielt av arbeidsmiljøet. (Foto: Runar F. Daler).

Toppkarakterer ikke ensbetydende med arbeidslyst

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger?

–  Hvis vi må velge mellom flere kandidater, ser vi på fravær før karakterer. Oppmøte er det viktigste. Vi har sett flere ganger at en med dårlige karakterer godt kan være flinkere til å utføre praktisk arbeid enn en med gode karakterer, sier Boye.

– Karakterene sier heller ikke nødvendigvis noe om arbeidslysten. Det viktigste er å være tilstede og være motivert for å jobbe. Det er ikke alltid så gøy å sitte på skolen og ha prøver, men får man en hammer i hånda kan man være mye flinkere til å bygge hus enn en som fikk toppkarakterer på skolen, utdyper Atle Olderheim Hansen (46), lastebilsjåfør og vedlikeholdsleder i firmaet.

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS:

Nominert av:  MEF region Øst
Hjemsted:  Raufoss, Oppland
Omsetning:  Ca. NOK 30 mill.
Antall ansatte:  23
Antall lærlinger:  2 (8,7 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 2

 

Utplassering

– Vi har også en del elever på utplassering her. På den måten får de sett hvordan vi har det, hva vi driver med og hvordan vi gjør ting, og vi får sett hvordan de er som personer og hvordan de fungerer i bedriften, fortsetter Boye.

– Jeg fikk faktisk telefon senest i dag fra Lena-Valle vgs., som lurte på om vi er interessert i å ta imot to elever på utplassering dette skoleåret. Læreren sa at de hadde hørt veldig mye positivt om bedriften vår, og derfor ville de gjerne komme hit til oss. Sannsynligvis finner vi plass til begge, sier Anders Hansen Olderheim (43), HMS-leder i bedriften.

– Vi kunne forresten godt tenkt oss noen jenter her også. Også for bransjen som helhet hadde det vært fint. Jeg har selv en datter som går på vg1 bygg- og anleggsteknikk nå, som jeg håper vil bli vår første kvinnelige lærling, sier han.

– Viktig at alle får mulighet

Bedriften har et samarbeid med opptreningsenheten på NAV, og har tatt inn flere personer til å gjøre diverse forefallende arbeid. De har også tatt imot ungdom med ulike utfordringer.

– De kan jo være fryktelig flinke til å jobbe selv om de ikke trives på skolen. Vi tok bl.a. inn en som slet med få jobb fordi han er døv. Nå har han fast jobb hos oss og trives godt. Man behøver jo ikke høre eller prate så mye for å sveise eller kjøre gravemaskin. Han er en smart gutt med mye humor, og han fungerer godt her hos oss. Det er viktig at alle får mulighet, sier Boye.

– Vi har også kontakt med et kollektiv for mennesker med rusproblemer. En beboer der ringte meg nylig og spurte om han kunne være her fram til nyttår, for han hadde hørt at vi har tatt inn folk derfra tidligere. Jeg regner med at vi tar ham imot, for her er det plass til alle. Jeg har selv en sønn med CP. Han blir snart 17 år og er fast bestemt på å bli maskinfører. På grunn av hans fysiske begrensninger – han er delvis lam på den ene siden – kan han aldri få førerkort for bil, men maskinførerbevis kan han ta. Det er viktig å huske at de med litt ekstra utfordinger kan ha mange gode kvaliteter, selv om de kanskje ikke jobber like raskt.

VERDIFULL INNSATS: OKABs Jan Egil Aassveen mener den jobben Odd Steinar Hansen AS gjør overfor dem som ikke har gått det vanlige A4-løpet er verdifull, både for dem det gjelder, for bransjen, og for samfunnet som helhet. (Foto: Runar F. Daler).

Kutter ikke navlestrengen

Jan Egil Aassveen i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er imponert over hvordan lærlingene blir fulgt opp i bedriften.

– Odd Steinar Hansen har solid kompetanse og stort fokus på det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Det fokuseres på å skape trygghet og trivsel på jobb; en meget viktig faktor for ungdom som skal ut i arbeidslivet for første gang. Ikke alle kandidatene har kommet gjennom læretiden med fagbrev som avslutning, men de blir likevel tilbudt jobb i bedriften, eventuelt med håp om et fagbrev på sikt. Bedriften «kutter altså ikke navlestrengen» til kandidaten selv om de fastsatte målene nødvendigvis ikke blir nådd, forteller han.

Godt arbeidsmiljø

– Bedriften har heller ingen betenkeligheter med å ta inn kandidater som har noen ekstra behov. Her gir de virkelig alle en sjanse. Det er også et meget godt miljø her, fortsetter Jan Egil.

Nettopp miljøet er noe en av lærlingene i bedriften, Jan Andreas Skredderstuen (18), trekker fram.

– Det er et utrolig godt arbeidsmiljø her; alle prater med alle og jeg føler meg inkludert. Jeg får dessuten gode, klare tilbakemeldinger, enten det er ros eller ris. I tillegg føler jeg at jeg får tillit, og får lov til å prøve og være med på det meste. Hvis jeg får muligheten til å bli værende her etter fagprøven, så vil jeg gjerne det, sier han.

Samfunnsansvar

– Hva sier lærlingene til deg om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften, Jan Egil?

– Hos Odd Steinar Hansen trives lærlingene; det er det ingen tvil om. Det er strukturert og ryddig her på alle måter, og lærlingene blir tatt veldig godt vare på. Det blir selvfølgelig stilt krav til dem, men kravene er nok mer individuelt tilpasset nivået til hver enkelt enn det jeg ser mange steder, sier han.

– I tillegg må jeg igjen trekke fram den jobben de gjør på flere arenaer overfor dem som ikke har gått det vanlige A4-løpet. Det er virkelig verdifullt, både for dem det gjelder, for bransjen, og for samfunnet som helhet, slår han fast.

Årets lærebedrift 2019:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2019 finner sted i januar på Arctic Entrepreneur 2020.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2019. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: