Passer på at lærlingene smører matpakke og får nok søvn

– Det er mange gode lærebedrifter der ute, men Letnes AS utmerker seg helt spesielt når det gjelder oppfølging av lærlingene.

Det sier Jan Vidar Rønning i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). Han følger opp en lang rekke bedrifter i Midt-Norge, og er oppriktig imponert over maskinentreprenøren fra Inderøy nord i Trondheimsfjorden.

Meget godt bestått fagprøve

– Letnes AS er alltid godt forberedt når jeg kommer dit. De har tre faglige ledere, som alle har fullstendig oversikt over læreplanen som elevene skal gjennom, og vet derfor alltid hvor skoen trykker. Dermed kan de hjelpe lærlingene med det de har mest behov for, og de penser dem inn på jobber hvor de får holdt på med nettopp det. Dette kan kanskje synes selvsagt, men det er overhodet ikke tilfelle alle steder, sier Rønning.

Annonse

– Det er forresten ganske mange som består fagprøven med meget godt her i bedriften. Det nærmer seg faktisk 50 prosent, noe som er svært imponerende. Det sier også litt om at det jobbes godt med lærlinger her i bedriften. Det er et bevis på at de gjør mye rett, slår han fast.

PÅ SOKKEL: Utenfor kontorbygningen på Inderøy har bulldoseren det hele startet med fått hedersplass. (Foto: Runar F. Daler).

Stolt historie

Letnes AS hadde sin spede begynnelse i 1961, da Anton Magne Letnes gikk til innkjøp av en splitter ny bulldoser av typen Caterpillar D-4. Denne kjørte han på beltene fra gård til gård på Inderøy for å utføre små oppdrag. Det viste seg raskt at mange hadde arbeid de ville ha utført, og snart ble både lastebil, hjullaster og ytterligere en bulldoser kjøpt inn, i takt med at antall ansatte økte. I 1998 overdro Anton aksjene til sønnen David, som er daglig leder i bedriften i dag. For fem år siden ble fjell- og bergverksdelen skilt ut som eget selskap, Letnes Fjellsprengning AS, mens Letnes Entreprenør AS tar seg av resten av oppdragene. Letnes AS er morselskapet til begge selskapene, som til sammen har 67 ansatte.

Letnes AS er åpenbart stolte av historien sin, for utenfor kontorbygningen på Inderøy har bulldoseren det hele startet med blitt plassert på en pidestall. Anleggsmaskinen tok turen til Trøndelag og møtte daglig leder, to faglige ledere samt to lærlinger i bedriften.

SKAL TRIVES: – Vi må ikke glemme hvor stor del av livet man tilbringer på jobb. Da er det viktig å trives, og det er det vår jobb å sørge for at de gjør, sier daglig leder David Letnes. (Foto: Runar F. Daler).

Holdninger

– Hvorfor tar dere inn lærlinger, daglig leder David Letnes?

– Man får nesten ikke tak i maskinførere og vei- og anleggsarbeidere lokalt uten å ta inn lærlinger. Det er jo underskudd på folk. Hvis man begynner å hente folk hos andre bedrifter, så blir det bare en ond sirkel, sier han.

– Vi kunne ha sett mot utlandet, men det har vi valgt ikke å gjøre, skyter faglig leder Arild Stavran inn.

– I tillegg handler det om å kunne være med og forme dem selv. Spesielt når det gjelder holdninger. For det å lære en person å kjøre dumper er jo ingen sak. Men å få medarbeidere med den rette innstillingen og holdningen, overfor kollegaer, kunder og byggherrer, det er viktigere – og desto mer krevende, fortsetter Letnes.

– Det gjelder å se helheten i arbeidet, og få en bevissthet og forståelse for faget. Det tror jeg man oppnår best ved å gå et lærlingeløp og jobbe sammen med erfarne kollegaer. De faglige lederne her har dessuten gått det samme løpet selv, og vet hvor skoen trykker.

Letnes AS:

Nominert av:  MEF region Midt
Hjemsted:  Inderøy, Trøndelag
Omsetning:  NOK 140 mill.
Antall ansatte:  67
Antall lærlinger:  14 (20,9 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag:  10 i maskinførerfaget, 4 i fjell- og bergverksfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  9

Gir aldri kjeft

Letnes AS er svært bevisst på hvordan lærlingene blir behandlet og snakket til både av faglige ledere og andre erfarne kollegaer.

– Vi sier det vel stort sett akkurat som det er til dem. Det er mest «fair» overfor lærlingene at de får høre hvordan de ligger an. Er det forbedringspotensial så er det ikke noe vits i å pakke det inn. Men vi gir aldri kjeft! De skal få konstruktive tilbakemeldinger på en ordentlig måte. Vi er opptatt av at de skal ha det bra her, sier Arild Stavran.

– Vi må ikke glemme hvor stor del av livet man tilbringer på jobb. Da er det viktig å trives, og det er det vår jobb å sørge for at de gjør. Det håper og tror jeg vi lykkes ganske bra med, sier David Letnes.

– Jeg fikk tilbud om lærlingeplass fra fire ulike bedrifter, men valgte Letnes fordi jeg hadde hørt at det var en fin bedrift å være hos og at man fikk god oppfølging her. Det valget angrer jeg ikke på, sier Morten Ressem (18), lærling i fjell- og bergverksfaget.

– Her blir jeg sett, og jeg får god hjelp når jeg trenger det. Lurer jeg på noe, så er det bare å spørre. Samtidig får jeg prøve meg og plundre en god del på egen hånd, noe jeg også lærer mye av, sier han.

ANGRER IKKE: Lærlingene Morten Ressem (18) og Sandra Dahl (18) stortrives hos Letnes AS. (Foto: Runar F. Daler).

Fravær bør være begrunnet

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger?

– Dette er jo et forholdsvis lite sted, hvor vi ofte kjenner litt til kandidatene på forhånd. Når det er sagt, ser vi først og fremst på fraværet. Har de en god begrunnelse for det, så er det helt greit, men ubegrunnet fravær er ikke så bra. Gode karakterer er i utgangspunktet bra, men det betyr ikke alt. Det er mange i bransjen som ikke er så skoleflinke, men vi har også lærlinger med veldig gode karakterer, sier faglig leder Leif Arne Jakobsen.

– Når de kommer hit på det første møtet, så ser vi på inntrykket de gir. Vi vil gjerne ha de som sier ifra om ting og ikke bare sitter stille i en krok. Samtidig forstår vi at det er nytt og uvant når de er nye og at det kan ta litt tid før de mykner opp.

– Noen er også her på utplassering en periode, som Sandra Dahl, som nå er lærling i anleggsmaskinførerfaget, sier Arild Stavran og ser bort på en smilende lærling (18). Hun er kun den andre jenta som tar fagbrev i bedriften og den eneste jenta i produksjonen per i dag.

– Vi håper å få inn flere etter hvert, sier Jakobsen.

På skråplanet

– Letnes tar også samfunnsansvar ved at de tar inn ungdom som har kommet litt skjevt ut skolemessig. De har for eksempel hatt flere inne som knapt har gått ferdig ungdomsskolen, og de fleste har endt opp med fagbrev. Det har riktignok ikke gått like bra med alle, men de har i hvert fall fått sjansen, sier Jan Vidar Rønning i OKAB.

– Vi har tatt inn flere som ikke har vært noe glad i skolen og kanskje havna litt på skråplanet. De er nemlig ofte glade i å jobbe, og når de får sjansen så blomstrer de gjerne opp, sier David Letnes.

IMPONERT: Letnes AS utmerker seg helt spesielt når det gjelder oppfølging av lærlinger, ifølge OKABs Jan Vidar Rønning. (Foto: Runar F. Daler).

Engasjerer seg

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted, Jan Vidar Rønning?

– Det er veldig god dialog mellom lærling, faglig leder, personalleder og opplæringskontor. Vi har to faste samtaler med lærlingene i året, men dersom noen skulle ha utfordringer eller problemer, så møtes vi oftere. Videre er bedriften veldig i forkant når det gjelder kursing for lærlingene når de trenger det. De benytter MEFs kurstilbud, og overlater det ikke til lærlingene å ordne det selv, sier han.

– Letnes har også en del sosiale arrangementer der lærlingene er inkludert. Det er åpenbart viktig for bedriften at lærlingene trives på jobb. Det er vel litt av grunnen til at personalleder er med på de faste møtene. Hun spør hvordan de har det, både på jobb og hjemme, og om de smører matpakke, om de legger seg i tide om kvelden, om de har det de trenger av arbeidsklær, etc. De engasjerer seg virkelig. Ingen andre bedrifter jeg kjenner til legger så stor vekt på ting som dette.

Alt på skinner

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Det ryktes at det er bra å være lærling her i bedriften, og det er mange som vil hit. Mitt inntrykk er at lærlingene som er her er meget godt fornøyd, sier Rønning.

– Det er 14 lærlinger i bedriften nå, og det er ingen spesielle utfordringer med noen av dem. Alt går på skinner. I mange bedrifter er det en del utfordringer, selv om antallet lærlinger er langt lavere. Her hos Letnes er de faglige lederne så «på» at jobben min blir veldig enkel, sier han fornøyd.

Årets lærebedrift 2019:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2019 finner sted i januar på Arctic Entrepreneur 2020.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2019. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: