Sparte 50 millioner på å dele veiprosjekt i flere kontrakter

RV70 Tingvoll-Meisingset skulle vært én kontrakt på en halv milliard. Statens vegvesen måtte dele den opp. Det sparte de 50 millioner kroner på. Her blir entreprenør Syltern takket for innsatsen.

Nylig sparket(!) samferdelsministeren Jon Georg Dale nye RV70 Tingvoll-Meisingset åpen.

Opprinnelig skulle den vært én kontrakt på rundt en halv milliard. I stedet ble den delt i to, og spredt på lengre byggetid. Det sparte prosjektet 50 millioner kroner på.

Annonse

Rett tid – og ti prosent billigere

– Sånn! Nå er veien åpen. Vi bruker sunnmørsmetoden, sa samferdselsminister Jon Georg Dale.

Deretter leverte han et nokså velrettet spark mot bjørkeleggen som gjorde tjeneste som snor ved åpningen av nye RV70 Tingvoll-Meisingset nylig. En svært fornøyd samferdselsminister åpnet 9,3 km ny riksveg. Ikke bare var den ferdig til rett tid. Prosjektet hadde også blitt 50 millioner kroner billigere enn styringsrammen ved oppstart.

Og det på et veiprosjekt som var delt i to mindre kontrakter i stedet for én stor.

«Snora» var en bjørkelegg. Samferdselsministeren tro til med sunnmørsmetoden. (Foto: SVV)

Sammen med ordfører Milly Bente Nørsett i Tingvoll skulle samferdselsminister Jon Georg Dale sage over bjørkeleggen for å markere åpningen.

To kontrakter til én entreprenør

Det gikk ikke helt etter planen. Men det meste av jobben forut gikk alldeles på skinner. Begge de to kontraktene i prosjektet ble vunnet og utført av Johs. Syltern As.

Johs. Syltern AS har hatt begge kontraktene i prosjektet. (Foto: Syltern)

Prosjektet skulle opprinnelig vært utlyst som én kontrakt. På grunn av en klage i reguleringsprosessen høsten 2015 valgte Statens vegvesen å dele den planlagte veikontrakten i to.

– For å unngå forsinkelser. Lite visste vi at det dessuten skulle gi oss enormt god konkurranse om kontraktene, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal til Teknisk Ukeblad.

Det er ikke første gang Statens vegvesen oppdager at det er penger å spare på å dele store prosjekter i flere kontrakter: På det større FV17 Steinkjer-Namsos kunne prosjektet frigjøre 80 millioner av samme årsak. 

Hele veien har vært i bruk siden midten av mai, med offisiell åpning lørdag 24. august. Prognosen for sluttkostnaden er 470 millioner kroner, som er 50 millioner lavere enn prosjektets styringsramme. Prosjektet ligger an til en meterpris på 45 000 kroner, mot normalt 50-75 000.

God konkurranse

Prosjektleder Odd Helge Innerdal i SVV og samferdselsminister Jon Georg Dale. (Foto: SVV)

– Den viktigste årsaken til at vi bygger billigere er at vi traff godt med kontraktsstrategien i forhold til markedet. Vi hadde ni og ti tilbydere på de to vegentreprisene. Det ga veldig god konkurranse om jobbene, utdyper prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen i en artikkel publisert på SVVs nettsted.

Den nye veien gir en vesentlig forbedring av trafikksikkerheten og framkommeligheten. Det som var en smal og uoversiktlig vei i svært dårlig tilstand og med store utfordringer med telehiv har nå blitt en topp moderne og trafikksikker strekning.

Hele vegen er bygd på stedlige masser. Kun asfalt og betong har blitt kjørt til anlegget.

– Det gir korte transportavstander og lavere klimagassutslipp. Det er også gunstig for økonomien i prosjektet, sier Innerdal.

Både på Tingvoll og Meisingset er det montert smarte veilys, som kun lyser når det er behov for det. Det kjører ca. 1100 kjøretøy pr døgn på veien, men om natta er trafikken lav. Lysene lyser kun 20 prosent når det ikke er trafikk.

Radarstyrte veilys

Radarstyrte veilys oppdager trafikk. (Foto: Syltern)

Radar registrerer når det er bevegelse over 4 km/t på veien, og lysene lyser da i full styrke så lenge det er behov for det. Deretter dimmes de ned igjen, til glede for energiforbruk, miljøet og økonomien.

Lokalsamfunnet har jobbet i 40 år for å få en ny vei. Nye RV70 følger i hovedsak den gamle. Helt siden anleggsstarten i 2016 har trafikk og anleggsmaskiner delt veien.

– I dag vil vi takke trafikantene og naboene til anlegget for tålmodigheten. Vi har levd tett på hverandre de siste årene og det har gått veldig bra. Nå håper vi dere er fornøyde med resultatet og bruker vegen på en trygg og god måte, sa prosjektlederen til de mange frammøtte på åpningen.

Johs J. Syltern som har stått for byggingen av Riksvei 70 mellom Tingvoll og Meisingset. Først fikk de den ene kontrakten, senere også den andre. Prosjektleder Jo Syrstad i Syltern bekrefter at størrelsen på kontraktene var mye av grunnen til at de ønsket å bygge veien.

Midt i blinken

– Det var en midt-i-blinken størrelse for oss. Ikke for stor, og ikke for liten. Og når vi først var i gang med den første kontrakten passet det godt å fortsette med den andre, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han mener denne type kontraktstørrelser er perfekt for de små- og mellomstore entreprenørene i bransjen og er skeptisk til de stadig større kontraktene som lyses ut.

Entreprenør Johs J. Syltern AS, her ved anleggsleder Jo Syrstad og daglig leder Øystein Syltern (bak) ble takket for godt utført arbeid av prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen