1000 kvadratmeter «tørrstablet» mur av Verti-Block

Dette er Norges største* støttemur i Verti-Block betongstein. Nær 1000 kvadratmeter stor, bygget av hule betongelementer fylt med pukk. – En fordel å kunne håndtere hele produksjonen selv. Det forenkler byggeprosessen, sier prosjektleder Aleksander Furnes Hansen i Alstad Maskin AS i Bodø.

BODØSJØEN: – Det har gått lettere enn forventet. Det er første gang for oss med dette systemet. Det var litt utfordrende å finne teknikken i starten, men vi kom godt inn i det.

*Oppdatering etter publisering: Dette er ikke Norges største Verti-Block-mur. En større mur (1500 kvm, 11-12 meter høy) bygges i Trondheim. 

Annonse

Boligfelt Bodøsjøen

STOLT: Aleksander Furnes Hansen (t.h.) i Alstad Maskin AS og Tore Mosand i Nordland Betong AS.

Aleksander Furnes Hansen i Alstad Maskin AS i Bodø er prosjektleder på selskapets jobb med boligfeltet B73 i Bodøsjøen. 44 boenheter i rekkehus og kjedede eneboliger.

Alstad Maskin har grunnarbeidet og VVA for Byggmester Erling Skipnes AS, som har totalentreprise for utbygger Corponor AS.

(alstad4) FYLL: Muren fylles med 8-16 etter hvert som rastene kommer på. Blokkene fylles med pukk inni og bak for drenering

Det er en jobb de overtok etter at entreprenøren M3 Anlegg AS gikk konkurs. Men Alstad kjente godt til jobben fra før.

PROSJEKTET: Alstad Maskin AS tok over grunnarbeidet på boligfeltet for byggmester Erling Skipnes AS, etter at M3 Anlegg AS gikk konkurs.

– M3 Anlegg AS hadde hele feltet. Vi regnet pris sammen med dem i den opprinnelige utlysningen. Her overtok vi rett utpå nyåret etter konkursen. M3 Anlegg hadde murt opp ca en fjerdedel av den opprinnelig kontraktsfestede muren før de gikk konkurs, sier Hansen.

Alternativ til betong og naturstein

1000 kvadratmeter mur i Asak Vertiblock

STØRST: Boligfeltet i Bodsjøen omkranses av Norges største Verti-Block-mur. Muren står på tomtegrensa, og det bygges kloss innpå den.

Muren han snakker om er en godt synlig betongmur som avgrenser feltet mot Bodøsjøveien og Garnveien. 140 meter langt, fire meter høy i snitt og opptil syv meter høy på det høyeste.

I mange prosjekter ville det vært løst med en plasstøpt betongmur eller en natursteinsmur. Mange ville kanskje satt ut hele muren til en anleggsgartner, betongentreprenør eller andre spesialister.

Her kunne Alstad Maskin gjøre hele jobben med egne krefter, uten å trekke andre aktører inn i fremdriftsplanen.

– Vi kunne satt ut muren til en anleggsgartner. Men det er en fordel å kunne håndtere hele produksjonen selv. Det forenkler byggeprosessen, sier Aleksander Furnes Hansen.

Hule betongelementer

I stedet for betong eller naturstein er muren bygget i Verti-Block, et nytt system av store, hule betongelementer Asak Miljøstein introduserte i Norge i fjor.

gravemaskin løfter Vertiblock

STABLER: Espen Marhaug guider blokken på plass. Kristian Larsen er klar til å huke på neste blokk, mens Einar Krekling kjører graveren. (Alle foto: Jørn Søderholm)

Kristian Larsen står på lagersida og huker blokkene på kjettingslingsen. Einar Krekling bak spakene i en Cat 313 løfter blokkene over til Espen Marhaug som styrer blokkene riktig inn på rasten.

Metoden er enkel, så snart fundamentet for muren er på plass:

  • Stable en rast med betongelementer
  • Fyll elementene med pukk
  • Gjenta

Enkel metode og logistikk med Verti-Block

Alstad Maskin AS fyller 8-16 singel inni og bakom blokkene. Det er billigere masse enn betong, og lettere transport enn både betong og naturstein.

– Med natursteinsmur får vi utfordringer med logistikken og toleranser. Her skal muren stå tett på tomtegrensa, og det skal bygges kloss innpå den. Dette systemet er enkelt i både logistikk og montering, og vi kan bygge muren med kun 2-3 grader helling, sier Hansen.

 

Verti-Block er et internasjonalt patentert system fra en amerikansk leverandør. Muren i Bodøsjøen er den desidert største muren som er bygget i dette systemet i Norge, og et skikkelig utstillingsvindu for betongprodusentene i Asak-nettverket.

Asak-eierne har siden høsten 2016 hatt en avtale om å produsere Verti-Block elementer på lisens fra produsenten. Systemet markedsføres spesielt mot prosjektmarkedet.

– Hvordan har responsen vært?

Stor og viktig leveranse til Bodøsjøen

– Veldig god! Vi har hørt mye positivt. Skulle gjerne sett noen flere salg, men slike ting tar tid. Bodøsjøen var en stor og kjempeviktig leveranse med stor signaleffekt. Vi kjente M3 godt, og ga en god pris for å komme ut med dette som et pilotprosjekt. Det er bra at resultatet blir så godt synlig i bybildet. Dette blir en ordentlig showcase for entreprenører og byggherrer i Salten, sier daglig leder Tore Mosand i Nordland Betong AS.

Vertiblock former hos Nordland Betong AS Tore Mosand

FORMENE: Verti-Block-konseptet kommer fra USA. Tore Mosand i Nordland Betong AS.

Nordland Betong AS er en av eierne i Asak Miljøstein. Mosand viser oss rundt i en del av fabrikken med formene til de ulike blokkvariantene.

Asak Miljøstein er et salgsselskap som eies av tre betongleverandører, med hver sine geografiske områder:

  • Nordland Betong AS i nord, 23,2 prosent
  • Vikaune Fabrikker AS i midt og vest, 26,8 prosent
  • GO Betong AS i sør og øst, 49,5 prosent

– Verti-Block til prosjektmarkedet

Asak har allerede en sterk standing innen forbrukermarkedet og det profesjonelle utemiljømarkedet. Eierne av Asak ønsker en større satsing også på prosjektmarkedet. Der vil Verti-Block være viktig, som et produkt for effektiv bygging av murer i alle størrelser.

Så gress Kristian Larsen Alstad Maskin

SÅMANN: Småtravelt, dagen før overlevering av de første enhetene i prosjektet. Kristian Larsen sår gress.

Instruksjonsvideo fra Asak Miljøstein: