Anleggsbransjen inviteres til dialog om Rogfast

Rogfast er Norges største samferdselsprosjekt, og står nå foran utlysning av tre av landets største anleggskontrakter. Statens vegvesen vil nå gjøre en ny vurdering av kontraktstrategien for gjennomføringen av prosjektet, og bransjen inviteres til dialog. Dette skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Dialogkonferansen vil foregå på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel, den 27. august, kl. 10.00. Klikk her for påmelding og mer informasjon.

Verdens dypeste og lengste

Rogfast-prosjektet innebærer blant annet bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. I denne forbindelse vil Vegvesenet vurdere kontraktstrategien på prosjektet på nytt, fordi anleggsmarkedet gir ulike signaler om størrelse på kontrakter og kontraktsform.

Annonse

– Markedet er i endring. «Store kontrakter» er nå betydelig større enn det store kontrakter var for noen få år siden. På Rogfast er det planlagt flere store kontrakter med kunngjøring tett etter hverandre. Siden det pågår en debatt om markedskapasitet er det interessant å høre bransjens tanker rundt kapasitet knyttet, i første omgang konkret til Rogfast sin tilbudsplan. Vi ønsker en dialog med bransjen for å se om det er grep vi bør gjøre for å bruke kompetansen hos entreprenører og rådgivere for å sikre gode og kostnadseffektive løsninger, sier Bettina Sandvin i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Vil sikre reell konkurranse

– Rogafast er et stort prosjekt med ulike utfordringer og grensesnitt. Vi ønsker innspill om konkurranseform, tildelingskriterier, kompetansekrav og involvering. Vi vil ha dialog om kontraktstørrelser, innholdet i kontraktene og om ansvaret for detaljprosjektering. Selv om Rogfast har kommet langt i detaljprosjekteringen, mener vi det er viktig å ta oss tid til en ekstra dialog med bransjen for å sikre at rammene for konkurransene er gode nok til at det vil kunne bli en reell konkurranse, sier Bettina Sandvin.

I etterkant av dialogkonferansen vil Vegvesenet ha et oppsummerende møte med bransjeorganisasjonene.

Les mer om Rogfast på Vegvesenets nettsider.