Eksplosjonssikker frontrute

Ruta til venstre er dobbeltsikret.

Anleggsmaskinen har gjennom flere artikler og kommentarer satt fokus på sikring av frontruta i anleggsmaskiner.

Misvisende bilde

I siste nummer av Anleggsmaskinen, kom vi til skade for å bruke et litt misvisende illustrasjonsbilde (bildet over) i en sak om dette temaet. Det kan nemlig se ut som om hytta til venstre i bildet kun er sikret med gitter, noe som hjelper lite hvis sprengstoff går av foran hytta. Det viser seg imidlertid at det sitter en RABS klasse 3-ramme fra Hammerglass bak gitteret på denne hytta, noe som i praksis gjør den «dobbeltsikret».

Annonse

Anleggsmaskinen beklager feilen, og oppfordrer samtidig maskinentreprenørene der ute til å sikre maskinene og dermed maskinførerne så godt som mulig. Rett som det er finner man gjenstående sprengstoff ute på norske anlegg. Da må maskinene som står nærmest dette sprengstoffet ha en frontrute som berger førerens liv hvis det sprengstoffet går av.

Les mer: