Uknuselig frontrute

Med nanobelagt termoplast har et svensk selskap laget uknuselige vinduer til anleggsmaskiner. Hammerglass skjermer maskinføreren mot stein og solstråling.

FØRSLØV, SVERIGE: ”Aldri mer en knust rute!” Dette er rettesnora for det svenske selskapet Hammerglass AB. Firmaet produserer uknuselige vinduer, blant annet til anleggsmaskiner. Produktet er nanobelagt polykarbonatvinduer (”termoplast”) med nesten samme egenskaper som glass, bortsett fra én ting: Det går aldri i stykker, i følge produsenten selv. De veier halvparten så mye som glass, men skal være 300 ganger sterkere.

– Vanlig glass hører ikke hjemme i en arbeidsmaskin. Det spiller ingen rolle om de er herdet eller laminert. Går en rute i stykker så er maskinen ubrukelig til en ny rute sitter på plass. Det koster tid og penger og forårsaker mye irritasjon. Dessuten er det nesten umulig å bli kvitt alle glassbiter som spres i kabinen. De ristes frem etterhvert som maskinen er i bruk, minner Anders Bergsten om. Han er eksportansvarlig for kjøretøy i Hammerglass AB.

Annonse

Bygg

Produktet Hammerglass kommer egentlig fra byggeindustrien. På midten av 90-tallet eksperimenterte selskapet med forskjellige overflatebehandlinger for å finne en behandling som gjorde at rutene kunne brukes i isoler-vinduer. Normalt kan man ikke bruke polykarbonat i slike vinduer. Fuktighetsmolekyler går rett igjennom plasten og danner kondens inne i kassetten.Dette ble løst i 1995, og selskapet produserer uknuselige termopanruter til vindusprodusenter i Norden, Europa og verden for øvrig. I 2009 begynte selskapet å selge vinduer spesiallaget for anleggsmaskiner.

– En ting er at vinduer er dyre i seg selv. Det blir ekstra dyrt fordi maskinen ikke kan brukes, og de knuser ofte når det er som minst beleilig. Det har dessuten skjedd noen stygge ulykker med sprengstoff, der føreren har blitt alvorlig skadet av knust glass fra vinduer i maskinen, sier teknisk sjef Peter Andersson i Hammerglass.

Lovkrav

Det svenske Arbeidsmiljøverket kom med en ny lov 2010. Her kreves det at maskinfører skal sitte sikkert hvis det er risiko for at sprengningsuhell eller at store steiner skal treffe maskinen. Men hva det skulle bety i praksis var ikke så lett å finne ut.

– Når vi begynte å forske i dette så viste det seg at det ikke finnes bransjestandarder for hvordan man skal teste og sertifisere glass til arbeidsmaskiner. I svært tøft miljø har det blitt montert panserglass, men det er både dyrt, tungt og det går i stykker når det treffes av en sten. Bransjen hadde blitt tatt på sengen av det nye lovverket, da det ikke ble henvist til hvilke løsninger som oppfylte kravene, sier Andersson.

– I løpet av 2010 og 2011 gikk vi sammen med den svenske maskinbransjen og Arbetsmiljøverket om å lage et forslag til hvordan slike tester burde gjennomføres, forteller Anders Bergsten. Man fant fire prøvemetoder som hver for seg skulle prøve rutenes motstandskraft mot forskjellige krefter:
– Riper (f.eks. fra vinduspussere)
– Skarpe stener i høy hastighet
– Eksplosjoner fra udetonert sprengstoff
– Store, tunge stener i høy hastighet
Man ble også enige om behovet for en felles merking av de ruter som klarer alle fire tester. Ut fra de engelske betegnelsene av prøvemetodene (R43, Axe, Blaste, Stone) kom benevnelsen RABS.– Sammen med Svensk Forskningsinstitut SP testet vi våre ruter i forskjellige tykkelser, for å finne en rute som kan motstå alt dette. Det viste seg at den tøffeste testen var eksplosjon, sier Bergsten.

Eksplosiver

Hva skjer hvis en maskin graver frem udetonerte eksplosiver som – i verste fall –eksploderer i skuffen? Det har blitt testet med tre kilo TNT som går av på tre meters avstand.

– Her behøvdes en kraftig stålramme for å holde våre 12 mm ruter på plass i vakuumet fra eksplosjonen. Vi har tatt frem rammer til markedets vanligste maskintyper, og det kommer nye modeller kontinuerlig, sier Bergsten. Hammerglass opplyser at den nye ”RABS-klassen” har blitt populær i mange land. Men det er likevel Hammerglass ́ vanlige 6 og 8 mm vinduer som går mest.

– Vi har tatt frem flere hundre tegninger på forskjellige ruter til gravemaskiner og hjullastere, og skriver avtale med maskinimportørene i de land vi arbeider i. Vi sender avgårde lagerførte ruter senest dagen etter bestilling. I Norge har flere av importørene valgt å ha et lager av de vanligste rutene, sier teknisk sjef Peter Andersson.

Svenske Hammerglass lager uknuselige vinduer

Svenske Hammerglass lager uknuselige vinduer til gravere og hjullastere.

– Hvordan står seg Hammerglass mot riper og grus?
– Normalt går det bra med helt vanlige Hammerglass-ruter. Vi har kunder som har brukt rutene i flere år uten at det er noe problem. Men arbeider man med steinknusing for eksempel, så blir det jo kraftig slitasje på vanlig glass også. Vi har en spesiell offer-film som føreren selv kan bytte når den blir for slitt. Alt lim sitter fast på filmen, så når man har tatt bort filmen så er det bare så sprute på en såpeblanding på ruten og legge på en ny film med spesielle skraper. Hele operasjonen går på 10-20 minutter, sier Andersson.

– Hvordan er det med varme fra solstråling?
– Som vanlig glass, bortsett fra at de stenger ute 99,96% av UV-strålingen. Denne funksjonen ligger i overflatebelegget. Men vi har også en modell som heter IR (InfraRed), som blokkerer halvparten av solvarmen. Infrarøde absorbenter i polykarbonatblandingen er forbløffende effektivt. Når vi viser dette med hjelp av en IR-lampe er varmegjennomgangen som natt og dag i forhold til vanlige vinduer. Vi har sett en stor økning av salget av disse rutene, sier Anders Bergsten.

Norske krav

Det norske Arbeidstilsynet viser til en rekke bestemmelser i lover og forskrifter når det gjelder å beskytte maskinførere mot farer utenfra. Felles for dem er at det er funksjonsbaserte krav. Altså krav til hva utstyret skal gjøre. Detaljerte krav til hvordan utstyr skal være konstruert finnes ikke i forskriftene.
– Den som konstruerer utstyret og den som senere skal bruke det kan velge hvilke tekniske løsninger man vil bruke for å oppnå funksjonskravene, sier seniorrådgiver Mona Iren Volent i Arbeidstilsynets region Midt-Norge. For produsent og selger av maskinen er det primært Maskinforskriften som gjelder. Her sies det blant annet at maskinen skal ha en ”hensiktsmessig” førerhytte som skjermer mot alle forutsigbare farer, og at motordrevne maskiner skal ha vern mot fallende gjenstander.
Bruken av maskiner og utstyr, med forpliktelser for arbeidsgiver og arbeidstaker, har en viktig forankring i paragrafene 4-1 og 4-4, som krever at det fysiske arbeidsmiljøet skal være forsvarlig å bruke, og at maskiner og utstyr skal verne arbeidstaker mot skader. Mer detaljerte krav finnes i forskrift om utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr:
– Kapittel 10: Krav til arbeidsutstyr
– Kapittel 19: Arbeid med mobilt utstyr
– Kapittel 27: Bergarbeid
I tillegg setter arbeidsplassforskriftens kapittel 6 regler for sikring av farlige arbeidsplasser og områder som arbeidsgiver må i vareta under operasjoner der det er fare for steinras o.l.