Pukkverk var kun minutter fra dødsulykke

NRK var på besøk for opptak til Barne-TV. Etter salven gikk de inn i tunnelen for å se på knusingen. Snart ble barna syke av gassforgiftning. Franzefoss Pukk var svært nær en katastrofe etter gassulykke i Vassfjell Pukkverk.

VASSFJELL: – Jeg var på vei hjem fra jobb da telefonen ringte. Det hadde vært en hendelse med gass. Folk var skadet. Jeg snudde på flekken og dro rett til pukkverket på Vassfjell. Da var media på plass, og sto der og filmet og fotograferte. Man blir hjelpeløs. Begynner å tenke: Hva har skjedd. Det kan være en dødsulykke. Det er det verste som kan skje.

Filmet for Barne-TV

Vegard Olsen, Franzefoss Pukk AS

Regionsjef Vegard Olsen i Franzefoss Pukk AS fortalte historien på Fjellsprengningskonferansen. (Foto: Jørn Søderholm)

Vegard Olsen er regionsjef for Franzefoss Pukk AS sin virksomhet i Trøndelag.

Annonse

Hendelsen han fortalte om på Fjellsprengningsdagen i forrige uke inntraff 11. mai i år.

Da var et team fra NRK Super på besøk for å lage et innslag til barne-TV-serien ”Litt av en jobb”.

Det er en TV-serie der barn besøker ulike typer yrker.

Dagbrudd og tunnel

Vassfjell pukkverk drives av Franzefoss Pukk AS. Der ligger dagbruddet i et fjell et nivå over knuseverk og øvrig produksjon. Grovknuseren står inne i en tunnel, og forsynes gjennom en sjakt fra dagbruddet

Den normale produksjonen var stoppet. TV-teamet og barna hadde vært på pallen og sett på boring og at det ble sprengt en salve.

Denne salven ble for anledningen skutt like ved sjakta til grovknuseren, mens sjakta var fylt med stein for å unngå nedfallsstein fra salven.

En drøy halvtime etter salven går barna og TV-teamet inn i produksjonstunnelen for å se på knusing av stein til asfalt.

Evakuering

Etter en halv time i tunnelen blir et av barna i teamet svimmel og dårlig. Det iverksettes evakuering, der barna har førsteprioritet.

En av de voksne mister bevisstheten under evakueringen. Alarmen går og AMK blir varslet. Ti personer som har vært inne i tunnelen og ytterligere åtte utenfor blir sendt til sykehus.

Metangass i første melding

– De første meldingene sa at de hadde vært utsatt for metangass. Da begynte jeg å lure. Metan? Hvor kommer metan fra i et pukkverk? Den første informasjonen man får i forbindelse med en ulykke er ofte utydelig og sprikende. Det var det også her, sa Vegard Olsen da han fortalte historien på Fjellsprengningsdagen.

Det var også metanforgiftning nyhetsmedia meldte om. Men det viste seg etter hvert at synderen var co-gass (karbonmonoksid), ikke metan.

Behandling med oksygen

Heldigvis viste det seg at ingen av de involverte fikk varige mén etter at de var på sykehus og fikk behandling med oksygen.

Der kunne historien ha stoppet. Og det gjorde den for så vidt ute i nyhetsmedia.

Sikring og undersøkelser

Men ikke for pukkverkseier Franzefoss Pukk AS. Ingen der skjønte hva det egentlig var som skjedde.

Selskapet iverksatte sikringstiltak og bestemte seg for å komme til bunns i saken.

Det var da de fant ut en dødsulykke kunne vært bare minutter unna, med selskapets egne ansatte i faresonen.

Stengsel og gassmåler

– På kort sikt fysisk stengsel på tunnelen, håndholdt gassmåler, varsling ved arbeid i tunnelen og forbud mot å arbeide alene inne i den. På lengre sikt vurderer vi ventilasjonsanlegg og eventuelt en fast montert gassmåler, sier Olsen.

Over 2 000 ppm CO-gass

Få dager etter ulykkeshendelsen skjøt selskapet en ny salve, like ved ulykkessalven under NRK-besøket. Da viste målinger konsentrasjon på over 2 000 ppm CO-gass i tunnelen etter salven.

Arbeidsmiljøloven setter en grense ved 25.

CO er ikke giftig i seg selv. Men den er farlig.

Den binder seg til hemoglobinet i blodet 300 ganger lettere enn CO2, og hindrer blodet i å ta til seg oksygen.

Kroppen kveles

Kroppen kveles fordi den ikke greier å ta til seg oksygen. En halvtimes ubeskyttet eksponering for en så stor konsentrasjon av CO-gass som ble målt i produksjonstunnelen er dødelig.

At det skulle være så mye gass i produksjonstunnelen etter sprengning i bruddet var fullstendig ukjent for Franzefoss.

– Alle her vet at man må være forsiktig med gass i tunnel. Men vi visste ikke at sprengning i dagen medførte gass i tunnelen, sier Olsen.

Analyse og plan

Franzefoss gjorde en grundig jobb før og under NRK-besøket. Det ble gjort risikoanalyser og iverksatt tiltak mot alle kjente risikomomenter.

Etter planen skulle NRK-teamet vært inne i tunnelen FØR salven. Tillfeldigighetenes spill gjorde at de tok besøket i tunnelen etter salven i stedet.

– Hvis planen hadde vært fulgt, eller vi hadde skutt et annet sted i bruddet, så ville vi ikke oppdaget dette. Det var også tilfeldig at vi hadde med barn, som er mer utsatt, sier Olsen.

Og det var sistnevnte som var tilfeldigheten som gjorde at det ikke ble en dødsulykke.

Undulater og katter

Gamle dagers tunnel- og gruvearbeidere hadde med seg undulater, hunder eller katter.

De var mer utsatt, og besvimte før folk hvis gasskonsentrasjonen ble for stor.

At det akkurat denne dagen var med barn, og i tillegg en masse folk, kan ha vist seg å være et tilfeldig lykketreff.

Kunne hendt verre ulykke

Vegard Olsen, Franzefoss Pukk AS

Vegard Olsen, Franzefoss Pukk AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Til tross for den i og for seg alvorlige ulykken. Det kunne nemlig hendt en verre ulykke.

– Vi skulle vært inne i tunnelen for å gjøre vedlikehold etter salven. Da skulle én person vært der inne og jobbet. Ingen ville kommet til å spørre etter ham før etter to-tre timer. Vi var uhyre nær en dødsulykke, sa Vegard Olsen.

Her er programmet NRK Super laget etter besøket.