Borerigger søker berg

Trenger du en borerigg eller syv? Oscar Sundquist AS har syv store Sandvik DP 1500i som venter på arbeid.

KIRKENES: – Vi gikk inn i kontrakten 1. juli 2014. Riggene ble levert utover den høsten. 17. november var det slutt. Da gikk Sydvaranger konkurs. Vi heiv oss rundt og sørget for å få boreriggene og annet utstyr ut av gruveområdet før noen rakk å stenge det med kjetting.

To bratte år

Oscar Sundquist AS

Oscar Sundquist AS: F.v. prosjektleder Helge Bækø på sykehusjobben, daglig leder Svein W. Sundquist, drifts- og utviklingsleder Jørn Malinen og prosjektingeniør Áigin Bakken.

De siste par årene har vært en bratt tid for Svein W. Sundquist.

Annonse

Som daglig leder for Oscar Sundquist AS signerte han og samarbeidspartner Orica på sommeren 2014 kjempekontrakten på ”drill & blast” med selskapet som drev gruvedrift i Sydvaranger.

Si opp overtallige

Halvannet år senere måtte han ta den tunge jobben med å si opp overtallige ansatte rett før jul.

Oppdragsgiveren gikk konkurs.

Jobben som sto for nesten halvparten av selskapets omsetning forsvant på dagen.

Les også: Tar firmaet inn i fremtiden – lærlingen kom tilbake som ingeniør

Åtte store borerigger

I mellomtiden hadde Sundquist bestilt og fått levert åtte Sandvik DP 1500i.

Det er Sandviks største topphammerrigg. Prisen er godt over fire millioner pr stykk.

Sandvik DP 1500i Sundquist

Boreriggene blir med jevne mellomrom startet og kjørt, for at de ikke skal stå seg ihjel. Jørn Malinen sjekker.

Høsten 2016 står syv av de åtte riggene fortsatt uvirksomme på Sundquists verkstedtomt på Sandnes.

– Hva jeg tenkte på? Tja. Man hadde jo faren for konkurs i bakhodet. Det har skjedd før. Derfor valgte vi store entreprenørrigger i stedet for rendyrket gruveutstyr, for å ha et andrehåndsmarked å gå til. I tilfelle. Vi kjørte hard nedbetaling av utstyret. Hele tiden med risikoen i bakhodet, sier Sundquist.

Global gruvekollaps

Men det var én ting han ikke tok høyde for: En global kollaps i hele gruvemarkedet.

– Prisen på jernmalm ved konkursen var under halvparten av prisen mens vi forhandlet kontrakten. Da er det håpløst å drive, sier han.

Et nytt selskap har satt i gang en minidrift av malm som allerede er sprengt ut, og ligger på bakken.

Selskapet har søkt konsesjon for drift, men det ligger et stykke fram i tid. Oscar Sundquist AS kan komme i posisjon til nytt arbeid med boring og sprengning, men neppe før neste høst.

Vil selge eller leie ut

Nå jobber selskapet hardt med å selge boreriggene, eventuelt leie dem ut til passende arbeid.

Ikke bare nå, forresten.

Sandvik DP 1500i Jørn Malinen

Jørn Malinen var anleggsleder i gruva. Nå er han forretningsutvikler, og har salg eller utleie av boreriggene øverst på to-do-lista.

Å få ned kostnadene på det kostbare, uvirksomme utstyret har vært en hovedoppgave for Jørn Malinen siden han ble flyttet fra jobben som anleggsleder i gruva til en jobb med forretningsutvikling i administrasjonen.

Marked ikke i Norge

– Jo, de ligger på Finn. Men markedet for disse er nok ikke i Norge. De ligger hos Plustech. Vi har prøvd auksjonsfirma, og vi har selv reist rundt for å markedsføre dem. Inkludert i Russland. Vi har hatt interessenter fra Russland, Nederland, Spania, Kazakhstan og et par land i Afrika. Interessen er der. Men med verdensgruveindustri i grøfta er det lavt markedet for så stort utstyr. Nå har vi heldigvis fått Sandviks nye organisasjon i Norge med på vår side, med synlighet i deres salgsapparat, sier Jørn Malinen.

Telefon fra Afrika

Samtalen blir avbrutt av telefonen.

Det er et meglerselskapet som forteller om et firma i et land i Afrika – hvilket land blir i farta ikke angitt nærmere – som kan være interessert i to av riggene.

Et helvete av finanskostnader

Nå kan man få inntrykk av at den spøkelsesaktige ansamlingen av tunge borerigger og et vedvarende lite helvete av finanskostnader er det eneste som opptar Oscar Sundquist AS for tiden.

Det er det langt ifra.

Stor sykehusjobb

Christer Olsen, Silje Persson og Andreas Oshaug

F.v. Christer Olsen, Silje Persson og Andreas Oshaug monterer master til overvåkingskameraer. Silje Persson har nylig tatt fagbrev og sertifikat som bergsprenger. Vi gratulerer!

Etter en smertefull periode med mannskapskutt før jul i 2014 har det gått i jevnt sig for entreprenøren i Sør-Varanger.

Den største mengden oppdrag på ett sted har lenge vært byggingen av det nye sykehuset for Øst-Finnmark.

Sykehuset skal etter planen åpne i juni neste år. Til da har Oscar Sundquist AS levert for nesten 100 millioner i diverse infrastruktur- og grunnarbeider.

Grensegjerde mot Russland

Denne sommeren har selskapet vært delaktig i et prosjekt som har fått stor oppmerksomhet over hele verden:

Grensegjerdet mot Russland på grenseovergangen ved Storskog. Og ikke minst flyttingen av det samme gjerdet.

Grensegjerde Storskog Russland

Verdens mest berømte grensegjerde. Fundamentene måtte flyttes noen centimeter. Jørn Malinen (bak), sammen med Bernt Einar Øien. Russland t.h.

– Fundamentene til gjerdestolpene var anvist noen centimeter for langt mot russisk område. Da ble det mer jobb. Men fundamentene står løst oppå steinmasser, så det var ikke så omfattende. Men det har vært mye internasjonale media på besøk her mens jobben pågikk, humrer Jørn Malinen.