Oppsigelser av folk og salg av borerigger

De hadde 25 personer og mye kostbart utstyr i drift for Sydvaranger Gruve AS. Nå må Oscar Sundquist AS si opp folk og kvitte seg med utstyr.

KIRKENES: – Vi har fortsatt et håp om reorganisering og fortsatt drift i Sydvaranger. Men vi regner ikke med det, sier eier og daglig leder Svein W. Sundquist i entreprenørfirmaet Oscar Sundquist AS.

Boring og sprengning

Siden juli 2014 har selskapet i samarbeid med Orica Norge AS drevet med boring og sprengning for Sydvaranger, i en såkalt ”rock on ground”-kontrakt.

Annonse

Omkring 20 personer er sysselsatt i den kontrakten. Sundquist har investert i åtte Sandvik DP1500i borerigger til denne kontrakten.

I tillegg har selskapet en driftskontrakt direkte med Sydvaranger Gruve AS som sysselsetter fem personer med fjellrensk og diverse annet.

Nedbemanning og avhendig

– Det gjennomføres en nedbemanning, samt avhending av utstyr som var i bruk i gruva. Vi undersøker nå hvilke muligheter som finnes for mannskap og utstyr. En viss andel av de ansatte på Sydvaranger er flyttet over på andre prosjekter vi er i gang med, sier Sundquist.

15 fast ansatte har fått oppsigelse, og jobber ut desember måned.

Håper på prosjekter

Svein W. Sundquist håper politiske myndigheter vil framskynde prosjekter som kan øke aktiviteten i regionen.

I Kirkenes er det spesielt to infrastrukturprosjekter som ligger bortimot klare: En bypakke med veitbygging for Statens vegvesen og en stamnett havneterminal med tilhørende veioppgaver.

I tillegg må det gjøres noen tiltak ved flyplassen for å lande de største ruteflyene vinterstid.

– Jeg håper det offentlige vil benytte anledningen i ledig kapasitet nå og framskynde disse prosjektene, sier han.