DiBK venter på bransjen

DiBK krever anleggsgartnerutdanning for sentral godkjenning for vanlige maskinentreprenør-oppgaver. Men de vil ikke si hvorfor, før de selv har fått svar fra bransjen.

– Hvor går grensen mellom landskapsutforming og grunnarbeid?

– På hvilket grunnlag krever direktoratet anleggsgartnerutdannelse for å gi sentral godkjenning i landskapsutforming?

Annonse

– Når i prosessen ble det klart for DiBK at anleggsgartnerutdannelse er den eneste riktige kompetansen for landskapsutformings-området?

Det er spørsmål vi har stilt Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), i forbindelse med det nye og overraskende kravet om anleggsgartner-utdanning for å få sentral godkjenning i landskapsutforming.

Men det vil direktoratet ikke svare på før en samlet næring har behandlet saken.

Det skal skje i bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg i november.

Utforme regelverket

– Vi har blant annet bedt byggenæringen om innspill på hvordan vi kan etablere en konkret, effektiv og forutsigbar vurdering av realkompetanse. Tilbakemeldinger og forslag fra hele næringen blir viktige for å utforme dette formelle regelverket mest mulig hensiktsmessig, sier kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen i Direktoratet for Byggkvalitet.

Her må det blant annet klargjøres hvilke elementer som skal inngå i realkompetanse, kriterier for å vurdere om realkompetansene er relevant, samt hvordan realkompetanse skal dokumenteres.

Utdanning og oppgaver

DiBK har også bedt næringen om innspill på utdanningskrav og praksislengde for de ulike tiltaksklassene, og hvilke arbeidsoppgaver som skal stilles som krav til de enkelte tiltaksklassene.

– Vi ønsker å se innspillene fra næringen samlet. Vi planlegger ikke endringer i dagens saksbehandling før vi har vurdert innspillene fra BNL, sier Mogstad Karlsen.

Tilstrekkelig definert?

MEF mener det ikke er tilstrekkelig definert hva som ligger innenfor området landskapsutforming.

Direktoratet vil ikke svare på om de mener området er tilstrekkelig og definert.

Beskrivelse av godkjenningsområdet landskapsutforming.

Beskrivelse av godkjenningsområdet landskapsutforming. (Screenshot)

Området er beskrevet i veiledningen til paragraf 13-5 i byggesaksforskriften (bildet).

På den bakgrunnen har direktoratet altså siden nyttår innført et krav om anleggsgartnerutdannelse for bedrifter som søker sentral godkjenning innenfor landskapsutforming.

Godkjenningsområder

Sist nyttår ble godkjenningsområdet «grunnarbeid og landskapsutforming» delt i tre, for å være bedre tilpasset bransjens kompetansefordeling.

Da ble VA og landskapsutforming skilt ut i egne godkjenningsområder.

Dokumentere utdanning

Kommunikasjonssjefen i DiBK minner om at foretak som søker sentral godkjenning skal vise til erfaring med hele bredden i godkjenningsområdet, og dokumentere relevant utdanning.

Dette er regulert i Byggesaksforskriften (SAK10), med tilhørende veiledning. Verken forskrift eller veiledning sier noe konkret om hvilken utdanning som kreves for godkjenningsområdene det er snakk om her.