VA eget godkjenningsområde

Har du sentral godkjenning innenfor ”Grunnarbeid og landskapsutforming”? Da bør du lese videre. I alle fall hvis du jobber med VA.

Den nye sentrale godkjenningsordningen (SG) er i drift fra årsskiftet.

Myndighetene har fremhevet at den nye ordningen skal gjøre det enklere å være seriøs, ved at bedrifter må oppfylle økonomiske krav.

Annonse

For vår bransje er et det par andre ting som er minst like interessant. En av dem er at det nå er slutt på muligheten til å dispensere fra krav om fagbrev som minimumskompetanse i TK 1.

Tredeling av SG-område

En annen ting er at godkjenningsområdet som før ble kalt ”Grunnarbeid og landskapsutforming” er delt i tre:

  • Vei- og grunnarbeid
  • VA-arbeid
  • Landskapsutforming
Steinar Fretheim, DiBK

Steinar Fretheim er avdelingsdirektør for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det er for å synliggjøre de faktiske arbeidsoperasjonene som skjer. Tidligere lå vei og VA under ”Grunnarbeid og landskapsutforming”.

– Det inneholdt så mange funksjoner at det var vanskelig å håndtere. Nå har funksjonsområdene blitt tydeligere, sier Steinar Fretheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Han skal orientere om det nye godkjenningsområdet – og andre sider ved nye SG – i et innlegg på VA-dagen av Arctic Entrepreneur.

Søke på tre områder

– En bedrift som har SG i ”Grunnarbeid og landskapsutforming” og som driver innenfor alle tre områdene må nå søke om godkjenning på tre områder i stedet for ett?

– Ja, når godkjenningen de har utløper.

– Hvilke kompetansekrav stilles for godkjenning i VA?

– Det blir samme kompetansekrav der som på andre godkjenningsomåder.

– ADK1-sertifikat er den eneste VA-spesifikke utdanningen i Norge. Vil det bli stilt krav om ADK-sertifikat på dette nye godkjenningsområdet?

– Ja. For godkjenningsområdet VA, vil vi sette krav til ADK1-sertifikat, sammen med relevant fagbrev i tiltaksklasse 1, sier Fretheim.

Fagbrev som maskinfører eller rørlegger ivaretar utdanningsnivået, mens ADK1 vil ivareta fagretningen / VA-kompetansen på det nye godkjenningsområdet.