DSB vurderer endringer i tilsyn

Den ferske DSB-sjefen er positivt overrasket over at sprengningsbransjen ønsker mer tilsyn. Der hun kommer fra er man redd for sånt. – Kan hende vi skal samle tilsynsfunksjoner, sier Cecilie Daae.

Se mer: Kostnader ved tilsynsaksjonen, sammenlignet med DSBs ordinære tilsyn

Cecilie Daae, DSB

Cecilie Daae, sjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (Foto: Jørn Søderholm)

GARDERMOEN: – Det er uakseptabelt! Vi fant brudd på både ”safety” og ”security”. Sånn kan det ikke være. Her må vi være i et partnerskap mellom myndigheter og bransjen.

Annonse

– Eksplosiver skal ikke komme på avveier, men vi er minst like opptatt av at alt skal håndteres forsvarlig. Her har vi en stor jobb å gjøre, sier Cecilie Daae.

Liker ikke avvik

Den nokså ferske DSB-sjefens liker ikke at fjorårets tilsynsaksjon på eksplosivområdet avdekket alvorlige avvik på hele 70 prosent av de kontrollerte lagrene.

Daae tiltrådte som sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. september i fjor.

Da kom hun fra Helsedirektoratet og stillingen som assisterende helsedirektør.

Ekstremvær

Som ny sjef ble hun kastet rett ut på dypt vann – bokstavelig talt – da det ene ekstremværet etter det andre feide inn over landet, og satte beredskapsressursene på prøver.

Men hun har også rukket å bli overrasket over at sprengningsentreprenører og andre aktører i bransjen faktisk ønsker mer tilsyn.

Frykter tilsyn

– Jeg er uvant med at tilsyn er noe man etterspør. Det er heller noe man frykter i bransjen jeg kommer fra. Jeg synes det er veldig spennende med denne troen på at tilsyn og kontroll er kanskje det viktigste virkemiddelet, som bransjen formulerer det, sier Daae til Anleggsmaskinen.

Sprengningsbransjen har i en årrekke etterlyst sterkere innsats på tilsyn fra DSBs side.

Penger

– Mange var svært fornøyd med aksjonen i 2015, og er tilsvarende kritisk til at det ikke fortsetter.

«Absurd at det skal stå på penger», sies det. Hva er ditt svar til dette?

– Jeg forstår godt det synspunktet. Jeg synes heller ikke nødvendigvis at vår egen ressurssituasjon er det beste argumentet for at vi ikke skal gjennomføre en tilsvarende aksjon i 2016. Men vi er nødt til å prioritere vår aktivitet på mange områder. Vi må drøfte hvordan vi skal gjøre det klokest. Også på dette området, sier Daae.

Nye øyne

En ny leder som kommer inn fra utsiden og en helt annen sektor har det privilegiet å se på organiseringen og virksomheten med helt nye øyne.

Den gjennomgangen er den nye DSB-sjefen i full gang med.

Her åpner hun for å endre på hvordan tilsynsvirksomheten i direktoratet foregår. Et samlet tilsyn med eksplosiver, brann og elektro kan være en løsning.

Samle tilsyn

– Det kan hende vi skal samle tilsynsfunksjoner. I alle fall sørge for en enhetlig framgangsmåte i tilsyn med eksplosiver, brann og el-sikkerhet, sa Daae i et foredrag på åpningen av Sprengningsdagen på Arctic Entrepreneur.

Sprengningsbransjen etterspør mer tilsyn med eksplosivområdet, blant annet for å fange opp og luke ut useriøse aktører.

Profesjonalisere tilsynet

Elektrobransjen har en lignende diskusjon med direktoratet på el-sikkerhetsområdet.

– Jeg ønsker å drøfte internt i DSB om vi skal samle og i noen grad ytterligere profesjonalisere tilsynsvirksomheten. Jeg er i alle fall opptatt av at vi fremstår enhetlig og klokt i tilsynsvirksomheten vår, sier Daae til Anleggsmaskinen.

Ikke eneste løsning

Men når det er sagt, så er DSB-sjefen langt ifra sikker på at mer tilsyn alene er løsningen. Snarere tvert imot.

Selv om bransjen har tilbudt seg å betale for mer tilsyn gjennom økt sprengstoffavgift.

– Det er en veldig generøs og ansvarlig tenkning. I noen grad har man allerede en sånn betalingsordning. Om svaret er å øke sprengstoffavgiften og øke antall tilsyn, det ønsker jeg å diskutere med bransjen.

– Jeg er usikker på det. Det er opplagt at kontroller og stikkprøver har en virkning, og vi har avdekket et stort problemområde her. Men vi har også jobbet langs andre akser, med regelverksinnstramminger, innmeldinger, sertifikater og politianmeldelser av hendelser. Det går i retning av å tenke på sårbarhets- og risikoanalyser som grunnlag for tiltak. Der vil tilsyn være bare ett av flere virkemidler, sier Cecilie Daae.

 

Uaktuelt å tyste

– Sprengningsentreprenører sier det er uaktuelt å ”tyste” på konkurrenter. Man passer sine egne saker, regner med at andre gjør det samme og forventer at myndighetene holder tilsyn med at regler følges. Vil den forventningen bli oppfylt?

– Vi må dele det ansvaret. Det var veldig interessant å se det utsagnet. I helsesektoren er det gjort noe med det. Der er det et eget system der man anonymt kan melde fra om uregelmessigheter eller ting som ikke skal skje. Hvis man vet om uregelmessigheter, lovbrudd og sånt, så har man klart en plikt til å si ifra til oss eller andre myndigheter.

Anonymt varslingssystem

– Bør det lages et tilsvarende anonymt varslingssystem på eksplosivområdet?

­– Jeg vet ikke. Det er en av de tingene jeg gjerne vil drøfte med dere. Det er noe flott ved at du ikke vil sladre på naboen.

–Men i mange situasjoner der alvorlige avvik avdekkes er jo nettopp det problemet: At man ikke varsler de som har et ansvar, sier Daae.