Har ikke penger til å fortsette tilsynsaksjonen

Tilsynsaksjonen DSB har kjørt på sprengstoff i år har avdekket urovekkende omfang av slurv. Kommer det til å fortsette med forsterket tilsyn?

– Nei, dessverre. Vi hadde et mulighetsvindu i 2015, der vi kunne ansette to personer til å gjøre denne jobben. Disse to gutta har gjort en kjempejobb. En jobb vi gjerne skulle sagt ikke bare var en aksjon, men noe mer permanent.

Hvordan videreføre

Men nå må vi se hvordan vi kan videreføre den gode jobben de har gjort, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i direktoratets enhet for eksplosivsikkerhet.

Annonse

Hun er rett ut sagt lei for at direktoratet ikke kan beholde ressursen i de to. At Kvilten og Stensvik er fagfolk med fersk erfaring fra sprengningsbransjen har vært en ekstra styrke i kontrollvirksomheten.

Støvlene på

– Lagereiere har blitt møtt av noen som er kjent med miljøet og hvordan hverdagen er. Ikke noen fra kontoret i Tønsberg som det er lenge siden har hatt støvlene på. De har kunnet ta en dialog på like vilkår.

– Det er vel behov for mer tilsyn?

– Ja, det er det ingen tvil om. Det er ikke sånn at slurverne der ute kan slappe av, i troen på at de nå ikke ser mer til DSB på en stund. Det blir fortsatt tilsyn, forsikrer hun.

Ting på stell

Det har vært mye rart å se i løpet av året på veien. (Foto: DSB)

Det har vært mye rart å se i løpet av året på veien. (Foto: DSB)

Men hun mener det blir feil hvis det er trusselen om tilsyn som gjør at eiere av sprengstofflagre har ting ”på stell”.

Det er viktigere at folk skjønner at sprengstoff er en begjærlig vare for folk som ikke nødvendigvis vil oss vel, for å si det forsiktig. Det må folk ta inn over seg.

Skuffer mest

– Det skuffer meg mest, egentlig. At enkelte bransjen ikke er seg det ansvaret bevisst. Det er farlig å generalisere her. Det er mange flinke folk der ute. Men det burde ligge i ryggraden på ALLE: Er det én ting vi skal ha kontroll på, så er det eksplosiver. Det skal vi ikke slurve med. Det kan ikke være sånn at bransjen ”gjemmer seg” bak DSB. Vi skal være ute på tilsyn. Men det må ikke være det som motiverer folk til å følge reglene.

Forlenge?

– Har det vært aktuelt å forlenge det intensiverte tilsynet?

– Nei. Det har det ikke, på grunn av økonomi. Men vi vet at også politisk ledelse er opptatt av dette. Statsråden har selv sagt at man ønsker en tilsvarende aksjon om noen år, sier Hagehaugen.

Øke årvåkenhet

Poenget med denne aksjonen var ikke nødvendigvis å ”ta” noen.

Hensikten var heller å å få opp en økt årvåkenhet og bevissthet om hva det betyr at vi har et skjerpet trusselnivå i Norge.

– Få en god dialog. Få eiere av lagre til å peke på ting som ikke er helt i henhold til regelverket, og få folk motivert til å rette dette. Det har svært mange gjort. Men det har vært noen forhold der vi har politianmeldt og varslet inndragning av sertifikater og tillatelser, sier Siri Hagehaugen.