Slurv og alvorlige avvik på 7 av 10 sprengstofflagre

I løpet av et år har Morgan Kvilten og Dan Stensvik kontrollert 180 sprengstofflagre. 70 prosent av dem hadde alvorlige avvik. De har revet seg i håret og tømt lagre på flekken. Men de har også tatt av seg hatten i respekt.

TØNSBERG: For et år siden presenterte Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) Dan Stensvik (37) og Morgan Kvilten (25) som nyansatte inspektører.

Stort oppdrag

Dan Stensvik (t.v.) og Morgan Kvilten.

Dan Stensvik (t.v.) og Morgan Kvilten har hatt siste arbeidsdag i DSB. (Foto: Jørn Søderholm)

Oppdraget var enkelt, men stort: Reise rundt i Norge og kontrollere sprengstofflagre.

Annonse

I løpet av året rakk de å kontrollere 180 enheter.

I en spørreundersøkelse på forhånd hadde nesten alle (93 prosent) av eierne sagt at disse lagrene skulle være helt i henhold til regelverket.

Kontrollene ute i felt viste et litt annet bilde:

– 70 prosent av de omtrent 180 sprengstofflagrene vi besøkte hadde alvorlige avvik, sier Dan Stensvik.

Ikke videreført

Likevel blir den intensiverte sprengstoffkontrollen fra Direktoratet for Samfunssikkerhet og Beredskap (DSB) sin side ikke videreført i 2016.

– Det har noe for seg å være der ute, Stensvik.

– Mange aktører er temmelig tydelige på at sprengningsbransjen ønsker og trenger mer tilsyn ute i felt. Støtter de erfaringene dere har gjort det siste året opp under det ønsket?

Tatt godt i mot

– Ja, det gjør de. Og vi har blitt tatt udelt positivt imot. Selv om lagereiere har fått påpekt avvik, så synes de det har vært greit å se hva de skal jobbe videre med.

ulovlig sprengstofflager

Godkjent lager? Neppe. (Foto: DSB)

– Og så er det noen som er irritert på at de bruker tid og penger på å ha ting i orden, men ser at ”naboen” – som er skytebas og konkurrent – lagrer hjemme.

– Vi har hørt noen sånne historier, ja. Har dere fått bekreftet at de dårlige naboene finnes?

Tar snarveier

– Ja. Vi har fått konkrete tips vi har aksjonert på. Da har tipserne nesten kunnet peke ut hvor containeren står, og vi har funnet at det stemmer. Det er noen som tar snarveier, sier han.

Ut mot havet. Men ikke lovlig. (Foto: DSB)

Ut mot havet. Men ikke lovlig. (Foto: DSB)

– Hva har dere sett?

– Det har vært i begge ender av skalaen, og alt derimellom. Vi fikk oss en overraskelse da vi besøkte et foretak med én mann alene i et brudd langt inne i landet. Der forventet vi at det skulle være ”glippetak” både her og der.

Men ALT var på stell. Han hadde til og med håndgravd en grøft på 50-60 meter for å få signaler til alarmen. Sikkerheten var en selvfølge for ham, sier Dan Stensvik.

Hatten av

Han og kollega Kvilten tar av seg hatten i respekt for sånne holdninger. Så har det vært noen erfaringer med sprengstofflagre som ikke får den samme respekten.

dsb_lager6

Søpledynge? Inni der er det både sprengstoff og tennere. (Foto: DSB)

– Store firmaer, som man vet har penger og ressurser. Men som likevel ikke har ting på stell, sier han.

De to har sett flere eksempler på store firmaer med mange lagre som har veldig bra internsystemer.

Rettet opp

– Når vi har påpekt avvik på ett av lagrene, og senere kommet til et annet lager hos samme selskap, så har vi sett at tilsvarende avvik har vært rettet opp. Internsystemet hadde fanget det opp, og vi slapp å finne samme feil på flere lagre hos samme firma. Det er bra, sier Stensvik.

– 70 prosent alvorlige avvik. Det høres veldig mye mye ut…?

Godkjent lager? Det mangler litt, ja. (Foto: DSB)

Godkjent lager? Det mangler litt, ja. (Foto: DSB)

– Det er litt forskjellige typer avvik. Det kan være småavvik som vegetasjon rundt lager. Noen har glippet på dokumentasjon. Det er forskjellig alvorlighetsgrad.

Pirke på

– Hvis man skal være streng, så finner man noe å pirke på nesten over alt. Men det viktigste er at sikkerheten er på plass.

– Hva er det verste dere har sett?

Sprengstofflager

Godkjent lager? Niks. (Foto: DSB)

–  Samlagring. De som lagrer eksplosiver og tennere på samme sted. I ett tilfelle kom vi til en container som så ut som en søpledynge. Her var sprengstoff og tennere lagret i hulter til bulter, sammen med propan, bensin, diesel og smøreolje. Der har det mest grunnleggende glippet. I det tilfellet ble lageret tømt for sprengstoff på flekken, sier Stensvik.

Aha-opplevelser

Det har vært mye rart å se i løpet av året på veien. (Foto: DSB)

Det har vært mye rart å se i løpet av året på veien. (Foto: DSB)

Han og Kvilten har hatt mange positive møter med bergsprengere og eiere av sprengstofflagre.

De har påpekt feil og mangler, men også vært vitne til mange aha-opplevelser.

– I et annet tilfelle kom vi til en container der gammelt og nytt sprengstoff var lagret sammen med tennere og bilbatterier. Den sto inne på inngjerdet område, men likevel… Eieren huffet og offet seg, og innrømte at det ikke var bra. Etterpå sa at han også jobber som brannmann. Det gjorde ikke akkurat saken bedre, humrer Stensvik.

– Er det noen type avvik som har gått igjen mange steder?

– Ja, det med jording og forankring av container. Man skal sikre containeren.

Tung container

– Men så spør folk hvorfor den skal forankres når den er så tung.

”Åssen har du fått containeren på plass der?”

”Lastebil med kran.”

”Ja, nettopp…”.

– Da har vi sett aha-opplevelsen i ansiktet på vedkommende, fulgt av et ”Okei, skjønner poenget”, forteller Morgan Kvilten.

Skifter jobb

Nå går de to kontrollørene tilbake til den operative delen av sprengningsbransjen.

Stensvik har fått tilbud om å en salgsjobb hos en sprengstoffleverandør, med familievennlig arbeidstid og –sted.

Morgan Kvilten blir skytebas på nyåret.

Han sa opp en jobb som skytebas i Kjell Foss AS for å begynne i DSB. I januar begynner han som skytebas i Hæhre Entreprenør. Det var for øvrig der han begynte sin karriere som lærling – under skytebas Dan Stensvik.