Dette koster sprengstoff-tilsynet

DSBs tilsynsaksjon i fjor kostet 11 000 pr gjennomførte tilsyn. Det har direktoratet ikke råd til å fortsette med. Den ordinære tilsynsvirksomheten koster dobbelt så mye pr tilsyn.

Tilsynsaksjonen i 2015 kostet DSB i underkant av to millioner kroner.

Budsjettsamling

Dette var midler som ble ”samlet sammen” fra flere deler av eksplosivavdelingens budsjett.

Annonse

Dette får vi opplyst av DSB-sjef Cecilie Daae.

Det ble gjennomført 180 tilsyn i løpet av aksjonen.

Kostnad pr tilsyn: Kr 11 111,-

Ordinære tilsyn

Eksplosivavdelingen i DSB har et årlig budsjett på ca 6,4 millioner kroner. Avdelingen har åtte årsverk.

DSBs ordinære tilsynsvirksomhet tar ca et halvt årsverk, med omkring 20 tilsyn pr år.

Kostnad pr tilsyn: Kr 20 000,-

– Det innbetales ca 8 millioner kroner pr år i sprengstoffavgift, opplyser DSB-sjefen.

Det vurderes nå endringer i måten DSBs tilsyn organiseres på, med en samling av tilsyn med eksplosiv-, brann- og el-sikkerhetsområdet.