Borebur-sjefen i Sandvik

Anleggsmaskinen har tidligere i år skrevet en hel del om kravet om vernebur på borerigger og -tårn for overjordsbruk.

For gruve- og tunnelutstyr gjelder andre regler. Utgangspunktet for det hele er l europeiske regler som krever vern mot bevegelige deler.

Standarden EN 16228 regulerer dette i detalj.

Annonse

EN 16228 er en ny serie sikkerhetsstandarder der det innføres en rekke nye krav til overjordsborerigger og tilhørende utstyr. Standarden trådte i kraft 1. desember 2014 og har gjort det nødvendig med intensiv produktutvikling.

Fysisk bur

De fleste fabrikantene – Sandvik inkludert velger å oppfylle vernekravet med et fysisk bur rundt strengen.

De norske fabrikantene Andersen Mekaniske Verksted og Qmatec har satt seg som mål å utvikle en burfri løsning basert på sensorer og automatisk stopp.

Tilbake til Sandvik. Allerede 8. desember 2014 leverte den første overjordsboreriggen som tilfredsstilte de nye kravene, en Ranger DX.

Sikkerhet

Den nye serien sikkerhetsstandarder har gjort at produsentene har måttet sørge for vesentlige forbedringer i sikkerheten ved bruk av sine borerigger.

En av de viktigste endringene i den nye standarden er kravet om bedre beskyttelse av operatører og annet personell mot fasthekting i det roterende borstålet.

– Et annet eksempel på hvordan man har tilpasset seg de nye kravene er at man har redusert brannfaren ved lekkasjer i slangen ved å montere beskyttelsesmuffer over hydraulikkslanger i kjølere og kraftpakken, sier Sandvik Construction i en pressemelding.

Deltakelse

Her sies det også at selskapet takket være sin deltakelse i standardiseringskomiteen har kunnet føre an i arbeidet med å forbedre produktsikkerheten. Det har også sikret at alle Sandviks boreprodukter har vært i samsvar med de nye standardene helt siden disse standardene trådte i kraft.

– Produktstandarder er svært viktige for oss. Fra Sandviks ståsted er det helt klart en fordel å kunne levere gode produkter som er i samsvar med kravene, til alle markedsområder. Sikkerhetsstandardene gjør at vi kan vise hvor sikre boreriggene våre er, sier Päivi Kautiainen.

Utvikling

Hun er ansvarlig for generell utvikling av boreriggsikkerhet hos Sandvik.

Kautiainen er opptatt av at Sandvik ikke bare skal overholde sikkerhetsstandardene, men aktivt delta i utviklingen av dem.

Hun leder nå et verdensomspennende sikkerhetsteam bestående av elleve eksperter fra Sandvik Mining og Sandvik Construction. Dette teamet er også ansvarlig for at sikkerheten blir tatt ordentlig hensyn til ved utvikling av produkter.

Informasjon

– Vi sørger for at de som arbeider med produktutvikling har all den informasjonen de trenger om tekniske og funksjonelle sikkerhetskrav i de ulike markedsområdene. Slike krav må tas hensyn til fra start til slutt i ethvert utviklingsprosjekt, understreker Päivi Kautiainen.

En av de viktigste tingene en sikkerhetsstandard gjør, er å informere produsentene om hvor sikkert det i dag forventes at utstyret deres er.
Nå foreligger det en ny slik standard om borerigger – EN 16228 – Utstyr for boring og fundamentering – Sikkerhet.

Gammel

Den gamle standarden, som ble fastsatt for 20 år siden, hadde gått ut på dato som følge av teknisk utvikling og nye, strengere regler. Arbeidet med å utarbeide den nye standarden tok flere år, og lanseringen fant sted i slutten av 2014.

– Vi har gjort kravene i sikkerhetsstandardene om til tekniske løsninger, sier Kautiainen stolt.

Men EU-krav er ikke alt. En standard blir vanligvis til over flere år i et kontinuerlig internasjonalt samarbeid mellom produsenter og myndighetsorganer. Den skal oppfylle myndighetskrav over hele verden.

Involvert

– Siden boring er et av våre kjerneområder er det svært viktig at vi hele tiden er involvert i utviklingen av standarder på feltet, sier hun.

Den nye sikkerhetsstandarden er en harmonisert europeisk produktstandard. Hvis et produkt er i samsvar med en slik standard, er det også i samsvar med EU-kravene.

Men i tillegg til å oppfylle EU-kravene må produsentene vite om og tilpasse seg sikkerhetskrav i andre land og regioner.

– Sikkerhet er viktig uansett hvor utstyret skal brukes. Sikkerhet er også noe kundene våre er svært opptatt av. I USA og Australia stilles det for eksempel høye krav til sikkerheten ved bruk av borerigger, sier Kautiainen.

Krevende

Overjordsborerigger brukes under en rekke forskjellige, krevende forhold: i ulendt terreng, på sprengningssteder, på glatt fjell, på høye skjæringer osv.

Operatørene som arbeider med utstyret blir utsatt for støv, støy og vibrasjoner. Alt dette er momenter Sandvik har tatt hensyn til i sitt arbeid med å finne løsninger som tilfredsstiller de nye kravene.

Resultatet av tilpasningsarbeidet har blitt praktiske løsninger som ikke bare tilfredsstiller kravene, men som også er til fordel for kundene på andre måter.

– Vi er selvfølgelig alltid ute etter konkurransefortrinn. Sikkerhet er et av de viktigste konkurransefortrinnene. Sikkerhet er noe vi jobber med til enhver tid. En av de viktigste endringene i den nye standarden er for eksempel kravet om vern mot det roterende borstålet. Vi løste problemet ved å montere et deksel på matebjelken, som gjør at operatøren ikke kan komme i kontakt med borstålet ved et uhell, sier sier Jarno Viitaniemi. Han er Sandviks produktsjef for overjordsborerigger.