AMV går også for burfri løsning

– Vi er forpliktet til å forutse misbruk av vår utrustning. Et vern som hindrer innsyn og begrenser operasjonell effektivitet kan bli fjernet eller koblet bort av bruker, sier Peder Andersen.

Applikasjoner

Han er daglig leder i Andersen Mek. Verksted AS (AMV). Selskapet produserer blant annet tunnelrigger og borapplikasjoner – boretårn – under merkenavnet AMV.

Borapplikasjonene bygges i henhold til standarden 16228. AMV velger i likhet med Qmatec å lage en verneløsning basert på sensorer og automatisk stopp i stedet for et fysisk bur. Der i gården tror man nemlig ikke et vernebur er så beskyttende som byråkratene vil ha det til.

Annonse

Innsyn

– Et bur kan hindre innsyn. Det kan også være farlig. Som leverandør har vi i henhold til standarden EN16228 mulighet til å vurdere hvilke verneinnretninger vi finner sikre.

Vi har en løsning som vi har til uttesting nå, sier Andersen.

Regelverket gir åpning for å utstyre borerigger og –tårn med et slikt burløst vern. AMVs løsning er ikke klar til levering til kunder før det er ferdigtestet.

Funksjonelt

– Vår ambisjon er at det skal være funksjonelt og fungere under alle forhold, sier Andersen.

Han understreker imidlertid at de også kan levere med bur, til de som ønsker det.

Teknikken bak løsningen vil han ikke avsløre før det er klart. Men Andersen opplyser at det er basert på tilsvarende system på andre typer utstyr, og han venter ingen større problemer med å få det i drift.

Løsningen vil også kunne ettermonteres på eksisterende utstyr.