– Absurd av Arbeidstilsynet

FROGNER, SØRUM:Dag Henning Nielsen i IRM Norge skjønner ikke hva Arbeidstilsynet snakker om.

– Det er veldig rart. Kravet om sikkerhet har vært der lenge. Flytende nødstopp-vaiere har vært akseptert som løsning. Vernebur har ikke vært framholdt før nå etter at 16228-standarden ble revidert i høst. Det er absurd at det skulle være snakk om et 20 år gammelt krav om bur, sier Dag Henning Nielsen.

Senkeborerigger

Han er daglig leder IRM Norge, som blant annet leverer Comacchio senkeborerigger og Montabert boretårn.

Annonse

Selskapet har i vår levert en Comacchio senkeborerigg med vernebur til Vestnorsk Brunnboring AS, og ytterligere en rigg står på lager klar for levering. Med bur.

Norske Qmatec Drilling leverer samme type rigg.

Nødstopp

Flytende nødstoppvaiere løper i hele boretårnets lengde/høyde, og på hver side av tårnet.

Dersom en person hekter seg fast i borestanga vil han komme borti vaieren og stoppe rotasjonen før han blir med rundt. Dette er en vanlig løsning på boreutstyr av forskjellig fabrikat.

– Den nødstoppen er ikke avhengig av at operatøren drar fysisk i vaieren. Den løser ut selv om operatøren har begge henda i lommene, sier Nielsen.

Boretårn

Kravet om vern mot bevegelige deler gjelder på maskinbårne boreapplikasjoner – det vil si boretårn for gravemaskin – like mye som for dedikerte borevogner.

– Helt riktig. Det er også spesifisert i standarden. Vår mann på Montaberts fabrikk er på saken, og vi har stoppet leveranser av tårn inntil et vern er på plass.

– Finnes det vernebur til boretårn for gravemaskiner?

– Ja, Montaberts største har bur. På de mellomstore og mindre tårnene er det ikke praktisk med bur. Der trenger vi elektroniske og automatiske løsninger, sier Nielsen.

Vinstra

Ett eksemplar av Montaberts største boretårn er på vei til Norge, bestilt av Aurstad. Der skal det monteres på en 40 tonns graver og brukes på E6-prosjektet på Vinstra. Tårnet kommer til Norge i midten av juni.

I løpet av et par uker skal IRM Norge og Montabert gjøre en test av et elektronisk system som stopper driften automatisk hvis noen kommer for nær borestanga.

Støtter ikke

Arbeidstilsynet støtter ikke uten videre Nielsens oppfatning, om at flytende nødstoppvaiere skal ha vært en akseptert løsning.

– Det kan vi ikke kommentere da vi ikke har god nok kjennskap til løsningen, sier Bjørn Lerstad i Arbeidstilsynet.

Nødstopp-vaiere vil i følge ham heller ikke være en akseptert løsning for vern mot borestrengen på eksisterende rigger eller boretårn.

Det vil si at eiere av boreutstyr kan regne med pålegg om oppgradering til vernebur eller en sensorbasert automatisk løsning når – eller hvis – etaten bestemmer seg for å prioritere det området på tilsyn.