Taggede innlegg Nye Veier

Gjennomslag i Åstunnelen i Trøndelag

På selveste skuddårsdagen ble det gjennomslag i Åstunnelen. Ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, og ordfører i Stjørdal kommune, Eli Arnstad, fyrte av gjennomslagssalven.

Ny stor asfaltkontrakt for Veidekke

Veidekke har fått i oppdrag av Eiffage Norge å produsere og legge 170.000 tonn asfalt på nye E18, som er under bygging mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Kontrakten er verdt ca. 200 mill. kroner (eks. mva.).

Offisiell åpning av E6 gjennom Kvænangsfjellet

– Gratulerer med dagen. Jeg vet det er mange som har ventet på akkurat denne strekningen skulle åpne. Det har jeg også, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård under åpningen mandag 22. januar.

Lyser ut E39 Mandal-Blørstad

Nye Veier har utlyst konkurranse for bygging av ni km ny E39 videre vestover fra Mandalskrysset, samt nesten fire km med tilførselsvei til Tredal nær Vigeland i Lindesnes. Kontraktsverdien er i overkant av to mrd. kroner (eks. mva.).

Skanska og Syltern skal bygge E6 i Trøndelag

Arbeidsfellesskap med Skanska og Johs J. Syltern AS har signert kontrakt med Nye Veier om prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. Den totale kontraktsverdien er på 2,2 milliarder kroner.

Skanska og Syltern skal bygge E6 i Trøndelag

Nye Veier har valgt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS, sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag.

Klart for første konkurranse på E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier sender ut den første konkurransen på strekningen Ranheim-Værnes i månedsskiftet oktober/november. Den første konkurransen vil omfatte ferdigstillelse av strekningen Ranheim til og med Svebergkrysset – en strekning på ca. 15 km.

Kritisk til utbyggingen av Kvænangsfjellet

Svend Ingvar Hoel Larsen i MEF er kritisk etter nytt steinras på E6 Kvænangsfjellet. Nylig kom nok et steinras seg over skredsikringene i Rakkenesura på nordsiden av Kvænangsfjellet. Det førte til at fjellovergangen nok en gang måtte holde stengt i lengre tid.

Utbedrer Nord-Norges viktigste fjellovergang

Snart kan man kjøre E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms året rundt, uten frykt for at veien stenges på grunn skredfare eller uvær. Nye Veier og totalentreprenør LNS ligger an til å åpne deler av den nye veien hele ni måneder før tiden.

E6 Ranheim–Værnes: Markedsdialog med befaring, 7. september

Nye Veier inviterer til markedsdialog om det videre arbeidet for utbygging av ny E6 Ranheim–Værnes. Konferansen 7. september retter seg særskilt mot aktuelle tilbydere for en ny konkurranse for utbygging av denne strekningen.

Kontraktsignering om E6 i Innlandet

Nye Veier og AF Gruppen har signert kontrakten om bygging av ny E6 fra Lillehammer til Øyer. Nå videreføres den helhetlige byggingen av den viktigste veien mellom nord og sør i Sør-Norge.

Skal utføre prøvepeling i Mjøsa

I løpet av sommeren og høsten skal det gjennomføres prøvepeling for ny Mjøsbru. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa. Arbeidet inngår i planarbeidet for ny E6 Moelv – Roterud.

Nye Veier avslutter E6-avtale med Acciona

Nye Veier og spanske Acciona Construcciòn S.A. avslutter milliardkontrakten om bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Konkurransen om å bygge veien vil bli lyst ut i løpet av høsten 2023.

Nye Veier med økt fokus på økologiske verdier og naturmangfold

Nye Veier planlegger ny E18 Tvedestrand-Bamble og har sett på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Planlegging av delstrekningen fra Gjerstad til Bamble inngår i dette arbeidet. Nå skal det gjennomføres kartlegginger av økologiske verdier for fisk og andre vannlevende organismer i berørte vannforekomster. 

Forsinkelse i E6 Ranheim-Værnes

Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes blir forsinket, kanskje med så mye som to år. – Dette vil påvirke mange, bl.a. trafikanter og naboer til prosjektet, og det beklager vi, sier utbyggingsdirektør.

Resirkulerer slamavfall og kutter klimagassutslipp

Uten å bearbeides er slam fra driving av tunneler klassifisert som avfall. Nå testes ny foredlingsmetode på Nye Veiers E39-prosjekt i Lyngdal, Agder. Målet er at store deler av slammet skal kunne gjenbrukes. Det vil kunne redusere avfallsmengder og behovet for kjøring til deponi betydelig.

Fant verdens eldste runestein ved Tyrifjorden

En eldgammel norsk runestein, som ble funnet under utgravinger i planleggingen av Ringeriksporteføljen, vekker internasjonal oppsikt blant språkforskere og arkeologer. De opptil 2000 år gamle innskriftene er fra den aller eldste tiden i runeskriftens historie.

Får 69 millioner til miljøvennlig veibygging

Nye Veier, sammen med 16 partnere, har fått støtte fra Grønn plattform for å utvikle mer klima- og miljøvennlige veier i Norge. Målet skal være å teste innovative løsninger og få dem ut i markedet. Prosjektet skal vare i tre år, og har et totalbudsjett på 123 millioner.