Taggede innlegg Bane NOR

Follobanen åpner for trafikk 5. mars

Etter ti uker med retting av feil og mangler, vil det fra søndag 5. mars endelig kjøres med full trafikk igjen på Follobanen.

Utsetter åpningen av Follobanen til 12. februar

Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Åpningen av Follobanen utsettes derfor til søndag 12. februar.

Follobanen: – Må komme til bunns i saken!

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård forventer at Bane NOR gjør alt de kan for å rette opp feilen på Follobanen, men opplysninger som er kommet frem skal gi grunn til bekymring.

200 mill. til «Norges verste vei»

Det blir likevel satt av penger i statsbudsjettet til vei- og baneutbyggingen på strekningen mellom Bergen og Voss.

Offentlige byggherrer samarbeider om utslippskrav

Nå skal fremtidens klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakt utformes! Krav om utslippsfrie store anleggsmaskiner er ett av flere virkemidler for å redusere klimagassutslipp.

Skal bidra til bedre miljøresultater i anleggssektoren

Grønn Byggallianse lanserte denne uken en veileder for hvordan anleggssektoren kan ta sterkere miljøgrep. Veilederen skal vise hvordan den internasjonale miljøstandarden CEEQUAL kan brukes for å jobbe mer systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter.

Flytende kaianlegg og sjødeponi

Mer enn 10 millioner kubikk stein skal håndteres når byggingen av Norges største tunnelprosjekt, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, starter i 2024. Nå inviteres det til markedsdialog for anskaffelse av midlertidige, flytende kaianlegg.

Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning

Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover. Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger som må sikres, og at det bygges i utsatte områder hvor det kan bli økt fare for flom eller skred. 

Siste salve i tunnelen

Etter to år med sprengninger på den seks kilometer lange tunnelen mellom Drammen og Kobbervikdalen, ble nylig siste salve avfyrt.

Jernbaneprosjekter går til norske firmaer

Siden 2019 har 97 prosent av kontraktene for utbygging av jernbanen gått til norske entreprenører. Kun fem oppdrag har gått til internasjonale aktører.

Vil styrke godstransporten på Ofotbanen

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner til å styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge. En utbygging av terminalen i Narvik vil føre til en langt høyere kapasitet.