Kategoriserte innlegg: Prosjekt

Skal vektlegge naturrestaurering i nye veiprosjekter

Statens vegvesen skal legge mer vekt på naturrestaurering i nye prosjekter. Under utbyggingen av ny E16 mellom Sandvika og Skaret kan 10 kilometer med gytestrekning bli gjenåpnet i Sandvikavassdraget.

Gammel kornsilo blir kunstgalleri

På bryggekanten i Kristiansand utøver Kruse Smith ekstremsport innenfor byggrehabilitering – en kornsilo fra 1935 skal bli kunstsilo.

Overvåker vannkvaliteten i Oslofjorden

Rensing av anleggsvann og overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand er blant tiltakene som skal sikre at byggingen av E18 Vestkorridoren ikke påvirker Oslofjorden negativt.

Viktig veiåpning i Hemsedal

Med åpningen av nye Skjøiten bru har en av de viktigste hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet fått fjernet en stor flaskehals og ulykkespunkt.

Skrev milliardkontrakt med Fornebubanen

Veidekke skrev fredag kontrakt med Fornebubanen om bygging av tunnelen på den 2,35 km lange strekningen fra Lysaker til Vækerø – en kontrakt til 1,145 mrd. kroner (eks. mva.).

Fem kan gi tilbud på E6 i Gudbrandsdalen

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer i Innlandet.

Rydder opp en av Norges mest forurensede havner

Et spleiselag bestående av Miljødirektoratet, Kystverket og Hammerfest kommune skal fjerne både miljøgifter og skrot i Hammerfest havn. Sjøentreprenøren AS har lang erfaring i denne typen oppdrag, men før de kan begynne må gamle miner fjernes.

Her løftes Kristiansands nye stupetårn på plass

Bertesbukta er en populær sommerattraksjon i Sørlandets hovedstad, men lokalbefolkningen har savnet et stupetårn, etter at det gamle ble revet på 70-tallet. Nå er snart et nytt, toppmoderne stupeanlegg på plass.

FAS skal fundamentere ny bybro i Drammen

Fundamentering AS (FAS), et datterselskap i AF Gruppen, har inngått kontrakt med PNC Norge om fundamenteringsarbeidene på den nye bybroa i Drammen. Byggherre er Drammen kommune. Kontrakten har en verdi på 112 millioner kroner (eks. mva.).

Johs. J. Syltern skal bygge Tunna bru

I konkurranse med to andre entreprenører er det Johs. J. Syltern som får kontrakten om å bygge rv. 3 og ny bru over Tunna i Tynset.

Nye Veier utsetter E39-prosjekter

Nye Veier skal gjennomføre konkurranser for tre strekninger på E6 den nærmeste tiden, men utsetter E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård inntil videre.

NVE sikrer Mjøndalen mot flom

I 2016 startet NVE sikringsarbeidet mot flom i Mjøndalen. Deler av Mjøndalen sentrum ligger svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselva og sidevassdragene kunne føre med seg oversvømmelser i store deler av sentrum.

Disse veiprosjektene vil veivesenet prioritere

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag 10. mai oversendt til Samferdselsdepartementet.

Første spadetak for E8 inn mot Tromsø

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok første spadetak for utbyggingen av E8 Sørbotn–Laukslett tirsdag 19. april. Dette er den offisielle oppstarten av prosjektet, hvor det skal bygges 10 km vei med midtrekkverk.