Kategoriserte innlegg: Nyheter

Opphever midlertidig forbud mot bruk av Grade 100 løftekjetting

Veidekke og Skanska innførte i oktober et midlertidig forbud for bruk av Grade 100 løftekjetting i alle deres prosjekter. Bakgrunnen for beslutningen var hendelser hvor denne type kjetting hadde røket under bruk ved belastninger som var mindre enn det de var dimensjonert for.

Scania skal levere 74-tonns el-lastebil til Boliden

En 74 tonns elektrisk lastebil for tungtransport skal leveres til gruve- og metallselskapet Boliden våren 2022. Den elektriske lastebilen er en del av selskapets satsing på å redusere CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030.

Ny veileder for overvann

For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om hvordan kommunene gjennom arealplanlegging kan sørge for tilstrekkelig trygghet mot fare og skader fra overvann knyttet til vannmengder.

Flytende kaianlegg og sjødeponi

Mer enn 10 millioner kubikk stein skal håndteres når byggingen av Norges største tunnelprosjekt, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, starter i 2024. Nå inviteres det til markedsdialog for anskaffelse av midlertidige, flytende kaianlegg.

Flyktningene framme i Norge

Mange har lest reportasjen om maskinentreprenør Nils Håkon Burum, som sammen med datteren, forloveden og en kamerat, reiste til Ukraina for å hjelpe flyktninger. Anleggsmaskinen var på plass da bussen deres ankom Norge lørdag formiddag.

Bli med til Bauma 2022

MEF og Anleggsmaskinen arrangerer i samarbeid med Messereiser turer til verdens største anleggsmesse i oktober.

Hentet busslast med flyktninger i Ukraina

Vi lar oss all bevege av de grusomme hendelsene i Ukraina og de hjerteskjærende historiene vi hører derfra. Maskinentreprenør Nils Håkon Burum bestemte seg for å reise ned og hjelpe flyktningene personlig.

Gjennomslag i Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er Nye Veier og entreprenør ACCIONA gjennom i det nye løpet på Væretunnelen.

Setter ny bransjestandard!

Fredheim Maskin AS har i samarbeid med fire maskinprodusenter utarbeidet en bransjestandard for utslipp, virkningsgrad og energimerking på knuseverk, sikteverk og stackere.

Vil tillate tyngre kjøretøy på flere veier

– Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor foreslår vi nå å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tar hensyn til klimarisiko

En rapport fra Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har god nok oversikt over klimarisiko – herunder flom og skred. Nye Veier skal ha gjennomført risikoanalyse på flom og skred for alle prosjekter.

Byggestart i Harstadpakkens trinn 2

Tirsdag 8. mars markerte ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, byggestart for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Pakken skal gi alle trafikanter en enklere reisehverdag.

Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning

Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover. Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger som må sikres, og at det bygges i utsatte områder hvor det kan bli økt fare for flom eller skred. 

Tana bru i gult og blått for Ukraina

I kveld ble Tana bru i Finnmark lyssatt i de ukrainske farger for å markere solidaritet med Ukraina og motstand mot krigen.