Kategoriserte innlegg: Nyheter

Laveste salg av anleggsmaskiner siden 2014

Ikke siden 2014 har det vært svakere salgstall i et fjerde kvartal enn i 2020. Året totalt var det svakeste siden 2015. Samtidig har salget av brukte maskiner økt.

Brødrene Dahl kjøper Geosyntia

Grossisten Brødrene Dahl kjøper Geosyntia, en spesialist på geosynteter og store rør. Inngår i BDs satsing på vann- og miiljøteknikk (VMT). 

Ledige IA-midler til bedriftsprosjekter

Fortsatt er det ledige midler i IA-avtalen til bedrifter i bygge- og anleggsbransjen som vil etablere prosjekter for å redusere sykefravær, slitasjeskader og frafall.

Følg byggingen av Trysfjordbrua via webkamera

Nå kan du via webkamera følge byggingen av den 537 meter lange og 60 meter høye brua over Trysfjord i Kristiansand kommune. Brua er den største konstruksjonen i Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Mandal.

Fossilfritt på Sørlandet

Når Fagskolen i Agder nå skal samlokaliseres i Grimstad, er miljøhensyn høyt prioritert. Grunnarbeidene for den nye skolebygningen har akkurat startet, og alt skal foregå fossilfritt.

Stad skipstunnel realiseres

Etter regjeringens budsjettforhandlinger med Fremskrittspartiet (FrP), er det satt av midler til oppstart av Stad skipstunnel i 2021.

(Litt) mer til vei og VA hos kommuner og fylker

Kommuner og fylker sliter med dårlig økonomi, men øker investeringer med hhv fem og ti prosent. Kommuner skal investere 19-19 milliarder i VA og renovasjon. Fylkene skal investere 11,5 milliarder på fylkesveiene. Og mer i 2022.

Bedrift bygget på lærlinger

MEF skal kåre Årets lærebedrift 2020. Nest siste kandidat er Entreprenørservice AS.

– Takk Siv. Men vi trenger mer

Regjeringen og Fremskrittspartiet har landet et statsbudsjett. Der er det penger som gir sårt tiltrengte arbeidsplasser i anleggsbransjen. – Nå må alle offentlige byggherrer komme ut med klare prosjekter, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb. MEF-medlemmene forventer et skralt marked.

– Kjære Siv: Redd norske arbeidsplasser

Regjeringen vil kutte i veibudsjettet i 2021. Tomme ordrebøker truer arbeidsplasser. Nå ber en samlet bygge- og anleggsbransje Siv Jensen og Fremskrittspartiet om hjelp.

Hirth Himle 50 år og Miljøfyrtårn

50 årsjubilanten Hirth Himle Entreprenør AS på Voss fikk nylig utdelt Miljøfyrtårn-plaketten. – Mest en formalisering av det vi allerede gjør, sier Roald Himle.

Risikofylt reparasjon av ROPS-hytter

Førervern i anleggsmaskiner, av typen ROPS/TOPS/FOPS, er vel og bra. Men hva hvis en slik sikkerhetsstruktur må repareres? Hvordan sikrer man at maskinen etter en reparasjon fremdeles tilfredsstiller kravene til sikkerhet?

Kjøper seg større

Grunn-Sør AS har overtatt virksomheten i Transport & Anlegg AS.

Isachsen Anlegg nedbemanner med inntil 100 stillinger

Ifølge daglig leder Anders Høiback er det flere år med svak lønnsomhet, i kombinasjon med det siste årets sviktende ordretilgang, som er hovedårsaken til at Isachsen nå må omorganisere og redusere bemanningen.

Bratt rørlegging

Høyt over Drammen by pågår det spektakulær anleggsrørlegging. Kaare Mortensen Buskerud AS legger 760 meter med 1400-kilos duktile støpejernrør i et til dels svært bratt skogsparti.

Hareide lover mer til Statens vegvesen i NTP

I statsbudsjettet for 2021 får Nye Veier penger til stø kurs og jernbanen får mer til å dekke kostnadssprekk – på bekostning av Statens vegvesen. Men samferdselsminister Knut Arild Hareide lover andre boller i NTP.