Kategoriserte innlegg: Meninger

Skremmende pengemangel

DSB vil altså ikke prioritere det forsterkede tilsynet i egen organisasjon. Men de ber seriøse i sprengningsbransjen om å tyste på de useriøse.

Kampen om tiltaksklassene

I deler av landet foregår det en kamp i det stille, mellom byggherrer, myndigheter og entreprenører. Antakelig er det bare entreprenørene som opplever det som en kamp. Kampen om tiltaksklassene.

Gjør det skikkelig – første gang

Det nytter å si i fra. Bare synd at det må gjøres oppatt-arbeid. Det hadde vært bedre å gjøre det skikkelig første gang.

Gammelt vernekrav blir som nytt

Jaså. Hvorfor er det så mange borerigger der ute som brukes uten bur, da? Nei, det vet man ikke. Men riggeiere må regne med pålegg.

Va-hjørnet

Kommuner utestenger kvalifiserte entreprenører   En del kommuner har graveinstrukser som utestenger kvalifiserte entreprenører fra arbeider som medfører graving i […]

Å jobbe for utlendinger

Entreprenører som jobber for utenlandsk hovedentreprenør kan ikke forvente at byggherre tar ansvar hvis det går til helvete med HE.

Urovekkende utvikling

Dårlige kontrakter avler tvister. Tvistene skaper misnøye og mistenksomhet, som skaper behov for å skrive alle mulige rare vilkår inn i kontraktene. Det er en ond sirkel.