Kategoriserte innlegg: Meninger

Et samlet grep for sikkerheten

– Redskapsfestet er en viktig, og kanskje den mest påtakelige, risikoen for allmennheten når man tenker på risikoene rundt en gravemaskin.

Den livsfarlige frontruta

Pigging og utlasting med en vanlig frontrute på maskinen er potensielt livsfarlig. Uansett gitter utenpå eller ikke. Det er jo utrolig at det foregår.

DiBKs to brønnborer-feil

DiBK dobbeltfeil kommer ut i form av vedtak som rammer små bedrifter midt i Solar Plexus. Sentral godkjenning er en selvfølgelig forutsetning i mange jobber. Å miste den kan være ødeleggende for virksomheten. Å ta godkjenningen fra bedrifter på dette grunnlaget er misbruk av makt.

Brev til DiBK

«Hva er forskjellen på grunnarbeid og landskapsutforming egentlig? Hvis man bygger en vei eller graver ut en stor tomt, så former man jo landskapet. Eller..?»

Etaten med de mange hattene

Da er det spesielt viktig at en etat som DSB holder rede på hattene sine – og at alle vi andre føler oss trygge på at de greier det.

Skremmende pengemangel

DSB vil altså ikke prioritere det forsterkede tilsynet i egen organisasjon. Men de ber seriøse i sprengningsbransjen om å tyste på de useriøse.

Kampen om tiltaksklassene

I deler av landet foregår det en kamp i det stille, mellom byggherrer, myndigheter og entreprenører. Antakelig er det bare entreprenørene som opplever det som en kamp. Kampen om tiltaksklassene.

Gjør det skikkelig – første gang

Det nytter å si i fra. Bare synd at det må gjøres oppatt-arbeid. Det hadde vært bedre å gjøre det skikkelig første gang.

Gammelt vernekrav blir som nytt

Jaså. Hvorfor er det så mange borerigger der ute som brukes uten bur, da? Nei, det vet man ikke. Men riggeiere må regne med pålegg.

Å jobbe for utlendinger

Entreprenører som jobber for utenlandsk hovedentreprenør kan ikke forvente at byggherre tar ansvar hvis det går til helvete med HE.

Urovekkende utvikling

Dårlige kontrakter avler tvister. Tvistene skaper misnøye og mistenksomhet, som skaper behov for å skrive alle mulige rare vilkår inn i kontraktene. Det er en ond sirkel.

Va-hjørnet

Kommuner utestenger kvalifiserte entreprenører   En del kommuner har graveinstrukser som utestenger kvalifiserte entreprenører fra arbeider som medfører graving i […]