Skanska skal utføre grunnarbeider for datasenter

Skanska har signert kontrakt med det Ws Computing AS. Kontrakten gjelder gjennomføring av forberedende arbeider for Googles nye datasenter i Skien. Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder grunnarbeider og fundamenter for nytt datasenter på Gromstul i Skien kommune. Arbeidet inkluderer tomteopparbeidelse med utsprenging, utfylling av masser, betongarbeider og utbygging av vei med tilhørende infrastruktur, skriver Skanska i en melding.

Les også: NRK: Google søker om oppstart i Skien

Annonse

– Det er svært gledelig å vinne denne jobben hvor vi virkelig får brukt kompetansen til kjernevirksomheten innenfor anlegg, hvor også vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt vil være sentrale. I tillegg vil betongarbeider bli utført av byggevirksomheten til Skanska, sier Anders Geirsta, konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska.

Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og det heleide datterselskapet Marthinsen & Duvholt.

Arbeidene starter umiddelbart og skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2025.

Les mer om datasenteret her (Skien kommune)