Gjennomslag i løsmassetunnelen på Helgeland

Bare ett halvt år forsinket kunne entreprenør og utbygger feire gjennomslag i Bergåstunnelen. 70 meter løsmasser stoppet ikke tunnelspesialisten fra Andøy.

I fjor ble LNS AS den første entreprenøren som har drevet en større løsmassetunnel i Norge uten eksperthjelp fra utlandet, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Onsdag denne uken kunne selskapet og deres ansatte feire den aller siste salven i den 2020 meter lange tunnelen.

Annonse

Se den siste salven gå av her. (flere kameravinkler, normal og sakte film)

– Våre fagarbeidere har stått på siden dag én og drevet sikkert og effektivt fra første salve i september 2022 og frem til nå. Den uforutsette løsmassesonen skapte forsinkelser, men etter vi kom gjennom sonen har driften vært god og foran antatt fremdrift. Dette er en stor dag for prosjektet som helhet og nå avslutter vi tunneldelen med et smell. All heder til våre funksjonærer og fagarbeidere for innsatsen de har lagt ned, sier anleggsleder Helle Ragnete Fyhn Nilsen i LNS AS.

Les også: Skrev historie på Helgeland – sikret ny norsk tunnelkompetanse

Et berg med utfordringer

I sør sniker den nye Bergåstunnelen seg rett under Nordlandsbanen med noen få meters overdekning. Godt berg de første 600 meterne ga svært god framdrift. Deretter kom 70 meter med løsmasser og forvitret fjell som krevde tung sikring og svært forsiktig driving. Derfra og ut har drivingen gått på skinner.

Ser en bort fra oppstart og løsmassedriving har den gjennomsnittlige produksjon vært på cirka 55,3 meter tunnel i uka. I november 2022 ble det satt ukerekord med 73 meter inndrift.

– Dette har vært et meget lærerikt prosjekt for LNS og samarbeidet mellom våre funksjonærer, byggherre Statens vegvesen og leverandørene har vært særdeles godt. Åpen og ærlig kommunikasjon kombinert med korrekt håndtering av utfordringer og avvik er noen av erfaringene vil vi ta med oss videre i andre prosjekter, forteller Fyhn Nilsen.

LNS og utbygger Statens vegvesen få vei inn for å feire gjennomslaget i Begåstunnelen i Grane kommune på Helgeland. (Foto: Statens vegvesen)

LNS og utbygger Statens vegvesen få vei inn for å feire gjennomslaget i Begåstunnelen i Grane kommune på Helgeland. (Foto: Statens vegvesen)

Erfaringsdeling

Bergåstunnelen har gitt LNS som totalentreprenør og Statens vegvesen som byggherre noen solide utfordringer. Dette er taklet på eksemplarisk vis av LNS og deres samarbeidspartnere i prosjektet. Læringseffekten fra Bergåsen vil også komme den norske tunnelbransjen til gode i tiden fremover, blant annet ved erfaringsdeling og at deltakerne bringer sine erfaringer videre til nye prosjekter, ifølge Veivesenet.

– Måten LNS har mestret denne utfordringen på gjør det lett for oss å si at vi mer enn gjerne samarbeider med dem ved en senere anledning. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland, i Statens vegvesen.

Nå gjenstår etterarbeid i tunnelen, inkludert vann og frostsikring. Ny E6 Svenningelv-Lien er planlagt åpnet seint i 2025.

Se drivingen her (Video: LNS):

Fakta om Bergåstunnelen

  • Total lengde: 2020 meter (+ to tverrslag á ca 30 meter for teknisk rom)
  • Lengde løsmasser: 70 meter
  • Mengde stål til sikring av løsmassedel: 40713 kg armeringsjern
  • Antall sikringsbolter i resten av tunnelen: ca. 11500 (både sikringsbolter, bombolter og spilingbolter)
  • Kubikkmeter sprengt fjell: noe over 162 000 m3. (mengde for siste uke kommer i tillegg)
  • Antall salver: ca. 379 rene salver i bergåstunnelen inklusive tverrslag
  • Øvrige mengder: 6685 m3 betong og 28 buer (eksklusiv løsmassesonen)
  • Firma involver inkl. prosjektering: LNS AS, Aas Jakobsen og NGI