Signerte milliardkontrakt i Ålesund

Statens vegvesen og NCC Norge AS signerte mandag 8. januar en kontrakt på nær 1,5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund, inkl. 2,6 km tunnel, på strekningen E136 Breivika-Lerstad.

Den nye innfartsveien til Ålesund på 3,3 km er det største og mest omfattende prosjektet i Bypakke Ålesund.

– Dette er et svært viktig prosjekt for både Statens vegvesen og Bypakke Ålesund. Vi er glade for å få NCC med oss på laget, og den nye veien vil sikre en effektiv og framtidsrettet trafikkavvikling inn mot Ålesund sentrum, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, i en pressemelding fra NCC.

Annonse

– Prosjektet passer spesielt godt med NCCs kompetanse innen vei- og tunnelbygging, og sammen med Statens vegvesen har vi kommet frem til en plan som legger til rette for et godt samarbeid. Vi er glade for tilliten vi har fått og ser frem til å starte arbeidet med dette viktige prosjektet, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norway.

E136 Breivika-Lerstad (Illustrasjon: Statens vegvesen/Red ant)

E136 Breivika-Lerstad (Illustrasjon: Statens vegvesen/Red ant)

Ferdigstilles i 2027

Den nye veien vil i hovedsak gå i en tunnel i to løp på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadvei og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal også bygges nytt toplanskryss i vest, ved Lerstad, og det blir ny gang- og sykkelvei på hele strekningen.

– Denne kontrakten passer godt med NCCs brede kompetanse og erfaring innen komplekse tunnel- og infrastrukturprosjekter. Nå ser vi fram til å sette i gang arbeidene, sier Aage Lien, leder for Region Tunnel og Tung Masseforflytning i NCC Infrastructure.

Den nye veien mellom Breivika og Lerstad skal fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre vegkapasitet til buss. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet.

NCC har de siste årene hatt høy tunnelaktivitet på Færøyene og avsluttet i desember det siste prosjektet – Sandoytunnelen. Dermed kan NCC nå starte opp arbeidet på Breivika – Lerstad med et solid team og evne til å gjennomføre et komplekst infrastrukturprosjekt.

Anleggsstart er planlagt i februar/mars 2024, og prosjektet skal ferdigstilles i 2027.