Maskinsalget 2023 – Status quo

Medlemmene i Maskingrosisserten forening (MGF) solgte 4572 nye anleggsmaskiner i 2023. Dette er samme antall som året før. Andelen solgte nullutslippsmaskiner økte, og 2023 ble et rekordår for denne typen maskiner.

Etter en tilbakegang i tredje kvartal steg salget i fjerde kvartal, slik at den ventede nedgangen i nysalget av anleggsmaskiner ikke ble en realitet.

– For fjerde kvartal endte vi med en vekst på 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2022. Salget av nullutslippsmaskiner har økt i fjerde kvartal, og for 2023 endte vi med en andel nullutslippsmaskiner på 4,55 prosent mot 3,41 prosent i 2022, uttaler Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes forening (MGF), i en pressemelding.

Annonse
Illustrasjon: MGF

Illustrasjon: MGF

Nedgang i gravemaskinsalget

I fjerde kvartal isolert ble det solgt 393 gravemaskiner på belter. Dette er en økning på 9,8 prosent, men på grunn av svake salgstall tidligere i 2023 endte kategorien med en nedgang i salget på 8,4 prosent for året. Samtidig fortsatte veksten i salg av hjuldrevne gravemaskiner, og totalt i 2023 var det en økning på 22,2 prosent målt mot 2022.

– Når det gjelder de mest populære vektklassene ser vi en vekst for 2023 totalt sett på 18,45 prosent for maskiner mellom 24,1 og 28 tonn, og for de mellom 28,1 og 33 tonn en økning på 8,68 prosent. Mens maskiner mellom 14,1 og 16 tonn, som er den vektklassen med nest høyest salgstall, ser vi en tilbakegang på 27,9 prosent i 2023. Vi ser også en sterk vekst i store maskiner (over 40 tonn) for året totalt sett, med 46 prosent økning til totalt 181 maskiner, forklarer Lindberg Grøstad.

Minigraverne har fortsatt fallet i nysalget gjennom året, og fjerde kvartal isolert endte med 159 solgte maskiner. Dette er en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2022. For 2023 samlet er tilbakegangen i nysalget av minigravere på 7,6 prosent, og det er tilbakegang for alle underkategorier med unntak av 5,1 – 6 tonn hvor det er en vekst på 12,6 prosent.

Les også: Fortsatt nedgang i maskinsalget

Sterk vekst

I fjerde kvartal har det vært en sterk vekst i nysalget av hjullastere, og det ble totalt omsatt 371 hjullastere i kvartalet. Dette er en oppgang på 35,4 prosent målt mot samme kvartal i 2022. For 2023 under ett er veksten på underkategoriene med motoreffekt over 200Hk, og største underkategori er maskiner mellom 250 og 300 HK. Disse endte med 248 solgte maskiner i 2023.

Les også: God start, men dårlig avslutning for maskinsalget i 2022

Nullutslipp – «all time high»

Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner har vært nedadgående siden toppåret 2021 for gravemaskiner og 2022 for alle typer maskiner. 2023 er det året med flest solgte nullutslippsmaskiner og høyeste andel av nysalget som nullutslipp etter oppstart i 2018.

I 2021 var 4,7 prosent av de solgte gravemaskinene nullutslipp, for 2023 utgjør nullutslippsmaskiner 6,6 prosent av de solgte gravemaskinene (hjul og belter).

Det er salgstallene fra fjerde kvartal, hvor hele 83 maskiner ble levert, som trekker opp resultatet.

– Leverandørene melder at bakgrunnen for den sterke veksten i siste kvartal, er leveranse av maskiner som var bestilt i 2021/22. De fleste skriver seg tilbake til den gamle tilskuddsordningen til Enova, uttaler Lindberg Grøstad.

I fjerde kvartal isolert er det solgt 92 nullutslippsmaskiner som utgjør 7,8 prosent av totalsalget på 1175 maskiner.

– Av totalsalget på 4572 maskiner er nullutslippsandelen i 2023 på 4,55 prosent, og 2023 er således det året med høyest andel solgte nullutslippsmaskiner i Norge. Dette er en gledelig utvikling, men samtidig melder medlemmene våre om full brems i ordreinngang av denne typen teknologi etter endring av tilskuddsordningen.

– MGFs medlemmer er fornøyd med 2023, tatt i betraktningene utfordringer med prisutvikling og markedsutvikling. For 2024 forventer vi en stagnasjon av nysalget av anleggsmaskiner. Dette er på noe mer positivt enn prognosene CECE utarbeider for Europa, hvor det er forventet en ytterligere tilbakegang, avslutter Tone Lindberg Grøstad.

Illustrasjon: MGF

Illustrasjon: MGF